Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.czZákon o registru smluv se zaměřením na školy a školská zařízení

Červen 2017   Zákon přinesl velké povinnosti pro veřejnou správu, ale také pro všechny subjekty, které s veřejnou správou uzavírají smlouvy. Zákon tedy dopadá na každého! Sankcí za nesplnění zveřejnění smluv je jejich neplatnost. Ačkoliv je zákon poměrně krátký, vzbuzuje celou řadu otázek a výklady k jednotlivým ustanovením se liší. Cílem kurzu je představit základní ...

Nová právní úprava přestupkového práva - buďte řádně a včas připraveni na klíčovou reformu!

Říjen 2017   K 1. 7. 2017 nabude účinnosti nová právní úprava, která významným způsobem reformuje celou oblast správního trestání Od roku 1990, tedy od přijetí stávající právní úpravy, se jedná o nejzásadnější změnu, která je výsledkem dlouhodobého reformního úsilí. Poznejte uvedené reformní body přestupkového práva a ...

Small Talk - umění vést neformální rozhovory

Září 2017   Dobře vedený, i když krátký rozhovor, přinese nové podněty a otevře vám dveře k širšímu kontaktu Potřebujete navodit dobrou atmosféru, začít rozhovor s neznámými lidmi nebo prolomit těžké mlčení? K tomu všemu se vám bude hodit „Small Talk“. Na mnoha pracovních pozicích je tato dovednost velkou výhodou a od určitého postavení na společenském ...

10 kroků k posílení suverenity v obchodu - trénink okamžitě aplikovatelných metod

Září 2017   Buďte těmi, kteří udávají směr obchodního jednání a vyhrávají Zlepšete své vyjednávací schopnosti, buďte přesvědčiví, připravujte se správně na obchodní jednání a argumentujte adekvátně. Zkušený obchodník s vámi projde cestu deseti klíčových kroků k posílení suverenity up...


LinkedIn - využijte možností největší profesní sítě

Srpen 2017   Využijte potenciálu sociální sítě LinkedIn k efektivní propagaci vaší společnosti Sociální síť LinkedIn nabízí řadu možností, jak účinně propagovat produkty a služby a posilovat důvěru ve vaši značku či společnost. Využijte osobních profilů na sociální síti LinkedIn a jejích obchodních a marketingových nástrojů k firemní propagaci! Na ...

Microsoft Excel 2010 pro pokročilé - praktické metody a funkce

Červenec 2017   V jednoduchosti je síla - seznamte se s užitečnými a pokročilými nástroji MS Excelu V tomto kurzu se naučíte využívat Excel pro plánování, zabezpečení buněk proti neoprávněnému zápisu nebo vytvoření souhrnu z více listů. Naučíte se, jak používat Excel pro hledání optimální vstupní ...

Ochrana osobních údajů podle GDPR - připravte se na revoluci v zákoně včas

Červenec 2017   Reagujte na změny a předcházejte finančním sankcím Zpracování osobních údajů je dnes nezbytnou součástí všech podnikatelských aktivit a výkonu veřejné správy, dotýká se prakticky každého z nás, ať z pozice zpracovatele (tzv. správce), nebo z pozice fyzické osoby, jejíž data jsou zpracovávána. Tento seminář reaguje na velkou ...

Jsem značka a umím to prodat - budování vlastní značky

Červenec 2017   Sebeprezentace prostřednictvím technik storytellingu a aplikované improvizace Jaké jsou vaše silné stránky a co můžete nabídnout? Dokážete dobře prezentovat svoje schopnosti, působíte sebejistě a přesvědčivě? Můžete být jakkoli kompetentní k vykonávání určité činnosti, kterou máte rádi, ovšem rozhodujícím faktorem vždy bude vaše chování a interakce s ...

Microsoft Excel 2010 pro ekonomy - ekonomické výpočty a přehledy

Červenec 2017   Získejte komplexní přehled funkcí a technik programu Microsoft Excel pro vaši ekonomickou a finanční praxi Tento kurz se primárně věnuje procvičování funkcí a výpočtů se zaměřením na ekonomickou a finanční praxi. Na praktických příkladech se naučíte a následně i důkladně procvičíte funkce a nástroje pro ekonomické výpočty, ...

Štíhlá administrativa - jak mít náklady pod kontrolou

Červen 2017   Skoncujte s plýtváním v administrativě a optimalizujte své nevýrobní procesy Zatímco výroba zažila ve většině podniků již několik vln optimalizace, z nichž každá přinesla úsporu nákladů, administrativě se tyto trendy zatím spíše vyhýbaly. Statistiky přitom ukazují, že více než polovinu času ...

Základy interní komunikace - efektivní interní PR jako podpora firemní strategie

Prosinec 2017   Vybudujte si účinný systém vnitrofiremní komunikace Míváte pocit, že ve vaší společnosti vázne komunikace, což negativně ovlivňuje vaši práci? Vstřebali jste už množství teorie, ale v praxi se vám nedaří zavést funkční systém interní komunikace? Přijďte si utřídit své poznatky ...

Softwarové nástroje pro řízení projektů - jak využít moderní SW pro projektové řízení

Prosinec 2017   Vyzkoušejte si různé typy softwaru pro řízení projektů a vyberte si ten pravý Komplexní řízení projektu ve všech jeho fázích vám může usnadnit moderní softwarový nástroj. Jak vybrat ten nejvhodnější, s nímž se vám bude dobře pracovat a který bude vyhovovat ...


Vedení a motivace projektového týmu - jak vytvořit efektivní projektový tým

Listopad 2017   Naučte se, jak dovést váš tým k úspěšné realizaci projektu Úspěch projektu závisí především na lidech, kteří se na něm podílejí. Poznejte, co musí umět dobrý projektový manažer a jaké jsou týmové role v optimálním týmu. Naučte se motivovat své lidi a efektivně řešit ...

Rozpoznejte manipulaci a naučte se bránit - praktické rady, jak nepodléhat nejen citovým útokům

Listopad 2017   Nenechte se vmanipulovat do negativních pocitů a staňte se rovnocenným partnerem Dostáváte se do situací citového vydírání a nevíte si  v nich rady? Víte, kdy je s vámi manipulováno? Kdy čelíte konstruktivní kritice a kdy se komunikace ...

Controlling vzdělávání - jak zvýšit efektivitu vzdělávání zaměstnanců

Listopad 2017   Překonejte slabé stránky firemního vzdělávání a zlepšete jeho účinnost Nedostatečná efektivita vzdělávání je problém, který trápí řadu firem. Poznejte cesty, jak účinnost vzdělávání v organizaci zvýšit! S pomocí metod controllingu vzdělávání analyzujte vzdělávací potřeby zaměstnanců, plánujte ...

Lektorské dovednosti II - lektor a náročné publikum

Listopad 2017   Zlepšete své lektorské know-how a výslednou zpětnou vazbu, kterou dostáváte I když se pravidelně zdokonalujete, stejně vás téměř vždy někdo překvapí? Dokonce to nemusí být jednotlivec, ale i celé publikum! Jak je rozpoznat? Jak s publikem pracovat, abyste docílili spokojenosti účastníků? Inspirujte se u lektorky s mnohaletými zkušenostmi a získejte ...

Základy počítačových sítí a protokolu TCP - IP - Úvod do počítačových sítí

Říjen 2017   Odhalte tajemství domácích i podnikových počítačových sítí i Vy V tomto kurzu pochopíte základní principy fungování komunikace v sítích TCP - IP a naučíte se jejich konfiguracím. Díky tomuto kurzu získáte znalosti fungování přenosu dat v síťovém prostředí, budete umět konfigurovat síťová zařízení, vytvářet routovací ...

Rozvoj a vedení týmu ke společnému úspěchu - využijte potenciál všech jeho členů

Říjen 2017   Naučte se překonávat individualitu v týmu a překážky společné spolupráce Co brání lidem v efektivní týmové spolupráci? Skupinu pracovníků změníte v sehraný tým teprve poté, co nastolíte pocit důvěry. Máte v týmu schopné lidi, ale přesto Váš tým nefunguje podle Vašich představ? Naučte se vnímat očekávání ...

Agilní testování - seznámení s agilními metodami vývoje

Říjen 2017   Agilní vývoj je také o agilním testování… Metodika softwarového testování je úzce spjata s metodikou vývoje. Je tedy logické, že s rozmachem agilních technik vývoje jde ruku v ruce také rozmach agilních testovacích principů. Kurz Vás připraví na změny v této oblasti, případně poskytne návod na zlepšení současné praxe. Obsahuje přehled ...

On-line marketing - najděte cestu ke svým zákazníkům na internetu

Září 2017   Oslovte internetové publikum promyšlenou digitální komunikací S proměnou internetu v nejmasověji používané médium roste důležitost on-line marketingu v jakémkoliv oboru podnikání. Objevte zákonitosti marketingu v digitálním prostředí a získejte inspiraci pro propagaci vlastních produktů či služeb na internetu. Poznejte, jak se ...

Jednatel společnosti s ručením omezeným - práva a povinnosti statutárního orgánu

Září 2017   Získejte ucelený přehled o právech, povinnostech a také o případných rizicích jednatele společnosti s ručením omezeným v návaznosti na nový zákon o obchodních korporacích, resp. nový občanský zákoník V tomto kurzu se seznámíte s aktuální právní úpravou a povinnostmi jednatele společnosti ...

Agenturní zaměstnávání od A do Z - práva a povinnosti při využití agenturních pracovníků

Září 2017   Poznejte výhody a rizika agenturního zaměstnávání i příslušné právní předpisy Agenturní zaměstnávání může být výhodným řešením pro výrobní společnosti, zemědělské podniky i další firmy. Jak získat spolehlivé zaměstnance pro krátkodobé využití při velké zakázce ...

IFRS 9 - finanční nástroje - významné změny v účtování a vykazování finančních nástrojů

Září 2017   Seznamte se s novým standardem, který má dopad na všechny účetní jednotky V roce 2018 se významně změní vykazování a účtování finančních nástrojů. Již v roce 2017 je nutné shromažďovat některé nové informace pro správné zveřejnění srovnávacího období. Změny se týkají nejen finančních institucí, ale i ...

Facebook a firemní komunikace - propagace výrobků a služeb na nejoblíbenější sociální síti

Září 2017   Využijte potenciál firemní prezentace na Facebooku Sociální sít Facebook v současné době umožňuje přímo oslovit širokou cílovou skupinu. Využijte plného potenciálu Facebooku tak, aby se stal efektivní součástí vašeho firemního marketingu. Naučte se vytvářet atraktivní obsah firemní facebookové ...

Hodnocení, motivace a vedení klíčových zaměstnanců - jak nepřijít o nejlepší pracovníky

Srpen 2017   Předejděte ztrátě klíčových lidí, škody způsobené jejich odchodem jsou nevyčíslitelné a mají dlouhodobé negativní důsledky Potřebujete si v týmu udržet určité zaměstnance a přemýšlíte, jaké máte možnosti a co Vám takový individuální přístup přinese? Máte zaměstnance, kteří jsou pro Vás nepostradatelní, ať ...

Nově na manažerské pozici - kompaktní know-how pro úspěšný start

Srpen 2017   Trénink u vás posílí jistotu v zacházení s vašimi podřízenými i nadřízenými a vytvoří základ pro vaši efektivní komunikaci i v nesnadných situacích Připravujete se na roli manažera? Nechte se vést profesionály, jejich zkušenostmi a radami z praxe. Dozvíte se například to, jak se nezačíná, co nikdy neříkat, jak ale naopak uděláte ...

Soft skills profesionální asistentky manažera s certifikátem I - buďte oporou manažera i pracovního týmu

Srpen 2017   Naučte se efektivně komunikovat v každé situaci a získejte profesionální jistotu Komunikačně zdatná a organizačně schopná asistentka je nepostradatelnou oporou svého nadřízeného i celého týmu. Jak naplnit očekávání a zároveň posílit ...

Nábor zaměstnanců na sociálních sítích - hledání špičkových kandidátů v digitálním světě

Srpen 2017   Objevujte talenty na sociálních sítích a naučte se s nimi komunikovat Hledání talentů je stále těžší a ty nejlepší zaměstnance na pracovních portálech nenajdete. Seznamte se proto s technikami, které vám umožní být o krok napřed. Naučte se ...

Personální agenda - jak správně vést administrativu v oblasti HR

Srpen 2017   Získejte detailní přehled o vedení personálních spisů a dokumentů Personální agenda zahrnuje množství významných dokumentů od pracovních smluv přes údaje o zaměstnancích až po dokumenty určené pro orgány státní správy. V rámci vedení personální agendy potřebujete znát související legislativu a ...

Základní orientace v controllingu - finanční řízení pro management

Srpen 2017   Využijte nástroje controllingu k zajištění finančního zdraví firmy Cílem každé společnosti je finanční stabilita a dosahování zisku. Úlohou controllingu je nejen plánovat a stanovovat cíle, ale také měřit úspěšnost jejich dosahování prostřednictvím finančních a výkonových ukazatelů. Poznejte, ...

Microsoft Excel 2010 makra pro uživatele a základy VBA - rozšíření funkčnosti a zjednodušení opakujících se postupů

Srpen 2017   Zautomatizujte a ulehčete si práci v Excelu Náplní tohoto kurzu je zvládnutí maker, které zefektivní Vaši práci v Excelu díky zautomatizování často se opakujících činností a rozšíření funkčnosti prostředí Excelu. Kurz Vám přiblíží vytváření a úpravy maker a také ...

Pracovní doba, překážky v práci a dovolená - vybrané kapitoly ze zákoníku práce

Srpen 2017   Slaďte požadavky praxe a zákona Efektivní práce, tlak na snižování nákladů a zvyšování produktivity versus požadavky zákoníku práce na ochranu zaměstnanců, volno a zákonné příplatky. Pokud se Vám zdá, že obě strany rovnice není možné sladit, pak nejen pro Vás je určen kurz o pracovní době, překážkách a dovolené. ...

BOZP a prevence rizik - jak na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Srpen 2017   Identifikujte rizika a předcházejte pracovním úrazům i nemocem z povolání Dbát na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků musí zaměstnavatelé nejen kvůli příslušným zákonům, ale také v zájmu prevence problémů spojených s pracovními úrazy a nemocemi z povolání. Získejte dobrou orientaci ...

Marketing pro 21. století - jak s nízkými náklady dosáhnout vysokých cílů

Srpen 2017   Inbound marketing vyžaduje chytré nápady, nikoliv královský rozpočet Reklamy, inzeráty, billboardy a bannery: jsou zkrátka všude a publikum je už mnohdy ani nevnímá. Marketing se musí vydat jinudy – a dokonce to nemusí být drahé. O síle značky dnes totiž rozhodují dobré nápady. Naučte se ...

7 nejužitečnějších principů v praxi manažera - ovlivňujte spokojenost, motivaci a výkon podřízených

Červenec 2017   Zjistěte, kde jsou příčiny vašich manažerských přístupů Kde hledat příčiny toho, proč některé manažerské přístupy lze v praxi těžko uplatnit? Techniky, které se na trénincích učí, vždy vycházejí z nějakého jednoduchého principu. Jestliže se stane, že se manažeři učí techniky bez ...

Kreativní psaní ve firemní praxi - vytvářejte texty, které neminou cíl

Červenec 2017   Kvalitní firemní texty jako základ úspěšné interní i externí komunikace Máte na starosti přípravu newsletterů, směrnic, článků do firemního časopisu či reklamních textů? Ve firemní praxi je řada příležitostí, kde se může uplatnit kreativní psaní. Naučte se vytvářet texty, kter...

Vedení porad

Červenec 2017   „Chceš-li se mnou diskutovat, přesně vysvětli pojmy.“ (Voltaire)   Unavují Vás dlouhé, časté a nikam nevedoucí porady? Myslíte, že jste vyzkoušeli všechno, ale žádná změna nevedla ke zvýšení efektivity? Poznejte klíč k organizaci, komunikaci a jednotlivým účastníkům Vašich porad a ušetřete nejen čas všech zúčastněných, ale především buďte schopni vyřešit předmět ...

Manažer na startovní čáře - jak uspět v roli manažera

Červenec 2017   Položte základy své vlastní manažerské strategie, na nichž budete dál stavět Někdo je rozeným vůdcem, jiný bojuje s nejistotou. Nikdo není perfektním manažerem od prvního dne ve funkci. Mnoha začátečnickým chybám však můžete předejít. Seznamte se s praktickými nástroji, které vám roli začínajícího manažera usnadní – ať už jde o delegování ...

Microsoft PowerPoint 2010 pokročilé techniky - vytěžte maximum z nejpoužívanějšího programu pro tvorbu prezentací

Červenec 2017   Využijte program PowerPoint na maximum a tvořte atraktivní prezentace lehce a efektivně Naučte se efektivně pracovat s programem Microsoft PowerPoint, rozšiřte si obzory a dovednosti v tomto oblíbeném programu určeném na přípravu poutavých a kvalitních ...

Pracovní právo pro manažery - osvojte si základy pracovního práva

Červenec 2017   Opřete své rozhodování v praxi o pevné základy pracovního práva Pracovníci na vedoucích pozicích denně řeší nejrůznější požadavky zaměstnanců, otázky související s pracovními povinnostmi, dovolenou, volnem či způsobenými škodami. Často musí rozhodnout v reálném čase, aniž by se mohli ...

Personální controlling - jak zefektivnit HR procesy

Červen 2017   Seznamte se s metodami personálního controllingu a jejich aplikací v praxi Personální controlling představuje nezastupitelný a moderní nástroj personálního managementu. Zaměřuje personální činnosti na podporu strategie podniku, spojuje plánování, kontrolu a hodnocení personálních procesů. Přispívá ke snižování ...

Výrobní controlling - Řízení výkonu a kvality výroby

Červen 2017   Pochopte význam výrobního controllingu a ukazatelů pro efektivní řízení výroby Dobrá komunikace uvnitř firmy a vzájemné pochopení požadavků ze strany výroby, strategického managementu i pracovníků odpovědných za finanční řízení jsou podmínkou skutečné efektivity firmy. Seznamte se s principy výrobního ...

Dovednosti pro úspěšné asistenty - -ky - staňte se účinnou podporou managementu

Červen 2017   Odneste si soubor v praxi okamžitě uplatnitelných dovedností, které jsou nepostradatelné na každé asistentské pozici Úspěch je velice subjektivní dojem, protože to, co považujete za úspěch, váš nadřízený možná zhodnotí jinak. Nemůžeme vás proto naučit mít úspěch za všech okolností, ale ukážeme vám cestu, jak ...

Nákladový controlling - praktické řízení nákladů

Červen 2017   Naučte se efektivně řídit své náklady a dosahovat úspor Pečlivé sledování nákladů a pravidelné vyhodnocování jejich efektivity vám umožní dosahovat požadovaných hospodářských výsledků. Seznamte se s osvědčenými metodami nákladového controllingu na praktických ukázkách. Naučte se identifikovat nositele nákladů a&...

Pracovnělékařské služby – povinnosti zaměstnavatelů a lékařů po změnách právní úpravy v roce 2017

Říjen 2017   Novela zákona o specifických zdravotních službách a připojená novela zákoníku práce, která má být přijata s účinností pravděpodobně od 1. 10. 2017, přinášejí do povinného zabezpečení pracovnělékařských služeb závažné novinky. V některých případech dochází k určitému uvolnění právní úpravy, v jiných pak naopak k ...

Marketingový controlling ... Dostaňte ze svých marketingových investic maximum

Říjen 2017   Popis Vypovídající marketingový controlling významně ovlivňuje úspěch podniku. Marketingová a tržní orientace firem vyžaduje práci s celou řadou ukazatelů a informací. Novou výzvu navíc přinásí on-line marketing se zcela novými typy nejen metrik, ale i nástrojů pro měření. Seminář Vám poskytne ucelené know-how týkající se m...

Efektivní řešení složitých úkolů v controllingové praxi ... aneb Jak naporcovat a sníst slona

Říjen 2017   Popis Znáte ten pocit, že problém, na který jste právě narazili má velikost slona a že s ním prostě nehnete? Není třeba propadat panice. Jistě už jste slyšeli, že nic se nejí tak horké, jak se to uvaří. I s Vaším slonem půjde pohnout, jen ho bude třeba trochu naporcovat. NEZÁPLATUJTE, ALE DLOUHODOBĚ ŘEŠTE! S ...

Balanced Scorecard motivace spojená s procesem ...

Říjen 2017   Popis Finanční cíle jsou ohniskem, do něhož směřují cíle a měřítka ostatních perspektiv BSC. Balanced Scorecard by měl být příběhem o tom, jak se pomocí akcí ve finančním, procesním, zákaznickém a akcionářském sektoru dostat k cíli, který zaručuje dlouhodobou ekonomickou výkonnost. Úvod - úvod do Balanced Scorecard (BSC) - ...

Kontrola nakládání s dotacemi ze strany finančního úřadu

Listopad 2017   Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : připravujeme ...

Sociální pracovník - sociální kurátor, význam specializace v sociální práci

Červen 2017   Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Cíl semináře: Seznámit posluchače s agendou sociálního kurátora, jeho postavením na obci s rozšířenou působností, a jeho význam v systému služeb sociální prevence. Obsah: klientská činnost -vznik a vývoj agendy sociálního kurátora od roku 1970 do současnosti - legislativní zakotvení ...

Zákon o obcích – praktické příklady

Září 2017   Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : připravujeme ...

Chyby ve správním řízení ve školství

Září 2017   Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Obsah: 1. Rozhodování podle správního řádu 2. Správní orgán ve školství, odvolací orgán 3. Zahájení správního řízení - chyby 4. Spis ve správním řízení - chyby 5. Výroková část rozhodnutí - chyby 6. Chyby v odůvodnění rozhodnutí 7. Příklady nedostatečných odůvodnění 8. Chyby v poučení o opravném prostředku 9. Chyby ve správním řízení ...

Co nás nejvíce pálí – nejčastější psychické problémy

Červenec 2017   Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : připravujeme ...

MS Excel - efektivně

Listopad 2017   Program kurzu: * Pojem sešitu, prostředí MS Excel - verze * Práce se soubory – založení nového sešitu dle šablony, uložení, otevření, formáty souborů * Editace buněk * Pohyb v sešitu – klávesové zkratky * Označování bloků buněk – různé způsoby, srovnání * Formátování - Buněk - Sloupců a řádků * Práce s listy, příklady využití * ...

MS Word - efektivně

Říjen 2017   Program kurzu: * Pojem dokumentu, prostředí MS Word * Práce se soubory – založení nového dokumentu dle šablony, uložení, otevření, typy souborů * Pohyb v dokumentu – klávesové zkratky * Označování bloku * Formátování - Písmo - Odstavec - Tabulátor - Ohraničení a stínování * Odrážky a číslování * Vkládání – symboly, ...

Smlouvy a software

Říjen 2017   Program semináře: * Právní povaha software * Dodávání software - software vyvíjený zaměstnanci - software dodávaný na objednávku * Software a obchodní tajemství * Smlouvy - Licenční smlouvy včetně veřejných licencí - Smlouva na vývoj software - Smlouva o implementaci software - Smlouva o dodání řídícího systému ...

Aktuální soukromoprávní otázky IT práva

Říjen 2017   Program semináře: * Právní jednání na internetu - závaznost právního jednání na internetu - identifikace jednajících osob - IP adresy * Elektronická kontraktace - sjednávání smluv elektronicky - závaznost smluv sjednaných elektronicky - smlouvy sjednané e-mailem a přes webové formuláře * Dokazování ...

Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT

Říjen 2017   Program semináře: * Specifika soutěže o veřejnou zakázku v oblasti HW a SW a ZZVZ * Soutěžíme HW: - Nediskriminační vymezení předmětu veřejné zakázky (užívání obchodních názvů) a ZZVZ; - Zadávání dle benchmarku procesoru (specifika, rizika); - Požadavky na servis a maintenance HW v zadávací dokumentaci a jejich vyžadování za trvání ...

[?]
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde