Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.czNOVÝ ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU ÚČINNÝ OD 1. 12. 2016 – PRVNÍ ZKUŠENOSTI S APLIKACÍ

Duben 2017   Na semináři se seznámíte s novým zákonem č. 257 - 2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který vstoupil v účinnost 1. prosince 2016. Zákon změnil mnohé oblasti při poskytování úvěrů pro občany, a to i hypotečních úvěrů, které jsou nově zařazeny do úvěrů spotřebitelských. Zákon změnil pravidla jak pro spotřebitele, tak také pro ...

Personální a organizační audit - využití auditů pro efektivní řízení lidí a organizací

Červen 2017   Poznejte metody, cíle a přínosy personálního a organizačního auditu Personální (manažerské) a organizační audity se zabývají kvalitou lidských zdrojů, způsobem jejich řízení i efektivitou organizačního uspořádání a účelností personálních kapacit podniků či veřejných ...

Aktuální trendy marketingové komunikace - načerpejte inspiraci od zkušených manažerů marketingu (BEST PRACTICE)

Červen 2017   Poznejte, co v marketingové komunikaci opravdu funguje Jaké trendy vládnou marketingové komunikaci? Co je pouze „in“ a co skutečně funguje? Poznejte na příkladech z praxe, co skutečně prodává, jak funguje efektivní on-line marketing ...

Jak dlouhodobě podávat excelentní výkon a nezbláznit se - priority Management and Work Life Balance

Duben 2017   Srovnejte si priority, začněte vědomě emocionálně sdílet Pracujete naplno, ale necítíte se šťastní, nebo něco brání vaší spokojenosti? Víte, co je pro vás opravdu důležité, co vás nabíjí energií a kde naopak o sílu přicházíte? Objevte zdroje ...


Storytelling v obchodě a vedení lidí - vyprávějte příběh a získejte pozornost a zájem

Duben 2017   Vytvořte sdělení, které posluchače upoutá a přiměje je k akci Patříte k lidem, kteří svým kolegům, externím partnerům nebo klientům často sdělují a prezentují nabídky, strategie, reporty a projekty, ať už ústně či písemně, s pomocí PowerPointu nebo bez něj? Chtěli byste posílit zaujetí posluchačů a snadněji je ...

10 triků superprodejců - techniky, se kterými získáte nové zákazníky

Duben 2017   Osvojte si důležité návyky a dovednosti pro uzavření úspěšného obchodu Dobré výsledky prodeje nejsou dílem náhody, ale důkladné přípravy. Začínáte s prodejem a chcete zjistit, co se od vás očekává? Jak jednat se zákazníky a jak zjistit, co potřebují? Chcete ...

Vidimace a legalizace včetně využívání údajů z informačních systémů veřejné správy

Květen 2017   Číslo akreditovaného kurzu: V přípravě : V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: - Vidimace – aktuální příklady a ukázky z praxe, posuzování viditelných zajišťovacích prvků, vidimace listin vzniklých autorizovanou konverzí - Legalizace – příklady a ukázky z praxe, prokazování totožnosti - Využívání ...

Evidence obyvatel v praxi ohlašoven, základní registry ve vztahu k ohlašovnám

Červenec 2017   Číslo akreditovaného kurzu: V přípravě : Obsah semináře: 1. Zákon č. 133 - 2000 Sb., v platném znění – novela zákona od 1.1.2017 2. Přehled nejdůležitějších souvisejících právních předpisů 3. Zákon o evidenci obyvatel v praxi ohlašoven - Přihlášení k trvalému pobytu (podmínky a správní poplatky) - Odhlášení trvalého pobytu ...

ZÁKLADNÍ INTERNÍ SMĚRNICE MĚST A OBCÍ

Červen 2017   Proč směrnice vůbec tvoříme? Funkce interních směrnic. Rizika, kterým se vystavujeme, když je nemáme. Základní právní rámec a jeho obsah. Zákon č. 128 - 2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 262 - 2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Jaké směrnice mít musíme? Nezbytné minimum interních směrnic, ...

Mindfulness: Cesta ke snižování stresu v životě i na pracovišti

Duben 2017   Mindfulness aneb spokojenost plodí výsledky - ne naopak. Mindfulness můžeme chápat jako posilování schopností mysli zaměřovat se na plné prožívání a přijímání přítomnosti, nehodnocení a nepřemítání nad minulostí, nebo strachování se o budoucnost. Aktuální vědecké poznatky potvrzují, že na mozek se můžeme dívat jako na sval. Podobně jako trénujeme své tělo v ...

Mindfulness in business: Rozvoj intuice, tvořivosti a strategického myšlení v podnikání, společnosti a osobním životě

Květen 2017   Rozvíjejte Mindfulness a zvyšujte využití potenciálu svých zaměstnanců a maximalizujte tak i jejich výkon. Aktuální vědecké poznatky ukazují, že na pracovní výkon má z více než 2 - 3 vliv naše emoční naladění a schopnost zvládat a využívat své emoce a to dokonce i v technických ...

Business networking na LinkedInu - komunikujte s klienty na největší profesní platformě

Červen 2017   Rozvíjejte obchodní kontakty a budujte svou značku na profesní síti LinkedIn Máte ve svém portfoliu klienty, se kterými potřebujete udržovat vztah, i když právě nejsou aktivní? Přemýšlíte, jak rozvíjet cenné obchodní kontakty, jak získávat dobré ...


Stress and Life Management - jak předcházet syndromu vyhoření

Květen 2017   Naučte se lépe zvládat potenciální stresové situace a také jim předcházet Jste bez nápadů a energie? Jste frustrovaní a neznáte příčiny? Pociťujete stresovou zátěž? Důsledky mohou být zničující pro vás i vaši kariéru. Důležité je vědět, jak nakládat s časem, prioritami, pracovními úkoly a energií. Korigujte svůj life management a včas předejděte ...

Základy personalistiky - nezbytné minimum pro HR praxi

Duben 2017   Poznejte základy všech důležitých oblastí personalistiky Začínáte kariéru v oblasti personalistiky, potřebujete základní orientaci v personální problematice jako manažer, nebo se vaše pracovní náplň rozšířila o personální činnosti? Vybudujte si pevné základy znalostí v oblasti personalistiky a propojte je ...

Vybrané techniky pro řízení projektů

Duben 2017   Kurz je veden formou worksopu s prakticými cvičeními. Naučí Vás používat několik praktických efektivních metod a technik, které se celosvětově v praxi osvědčily. Vybrané techniky a metody poskytnou podporu pro kvalitnější rozhodování manažerům i výkonných pracovníků na všech úrovních řízení především při realizaci projektů. * Kurz je veden formou worksopu s prakticými cvičeními. Naučí Vás ...

Techniky řešení problémů nejen v rámci projektového řízení

Duben 2017   Kurz je veden formou worksopu s prakticými cvičeními. Naučí Vás používat několik praktických efektivních technik, které se celosvětově v praxi osvědčily. Vybrané techniky a metody poskytnou podporu pro kvalitnější rozhodování manažerům i výkonným pracovníkům na všech úrovních řízení při řešení problémů. Přineste si Váš vlastní problém, zkusíme společně najít řešení. ...

Anatomie týmu nejen v rámci projektového řízení

Duben 2017   Naučte se chápat motivaci pracovníků Vašeho týmu. Zjistěte, kdo se na jaké úkoly nejlépe hodí, a takové úkoly mu delegujte. V kurzu se seznámíte se světově nejznámější Maslowovou motivační teorií potřeb a s týmovými rolemi podle Belbina a manažerskou typologií MBTI. * Naučte se chápat motivaci pracovníků Vašeho týmu. Zjistěte, kdo se na jaké úkoly nejlépe hodí, a takové úkoly mu ...

jQuery – srozumitelně a prakticky (JVS3)

Duben 2017   jQuery je jedna z nejpopulárnějších JavaScriptových knihoven pro práci s webovými stránkami, jejímž jádrem je práce s modelem DOM. Na kurzu se naučíte používat selektory (výběry a filtrování v DOM), pracovat s CSS v rámci jQuery a obsluhovat události. Dále se seznámíte s animacemi - dynamickými efekty. Součástí výuky jsou i úpravy modelu DOM pomocí metod jQuery. A v neposlední řadě se ...

Presentation Skills for Managers and Professionals

Červen 2017   Presenting information clearly and effectively is a key skill to get your message or opinion across and in todays multinational environment, effective presentation skills are required in almost every field of work. Increasingly there is the need to communicate this information in English to an international audience. It is important to be able to communicate formally with ...

Novela zákona o DPH v roce 2017 – výklad

Duben 2017   Cílem výkladu je seznámit vás se změnami v zákoně o DPH s pravděpodobnou účinností od 1. 7. 2017, a to včetně metodických aktualit a výkladů daňové správy. * • seznámení s novelou a jejím začleněním do zákona o DPH, • podílový fond a podfond nově jako právnické osoby, • nová úprava ručení členů ve skupině, nová úprava skupinové registrace a jejího zrušení, • nové vymezení místa ...

Techniky pro Sales Closing - Úspěšné uzavření obchodu krok za krokem

Květen 2017   Směřujte od zájmu k potřebě a od potřeby ke spokojenosti zákazníka Proč jsou někteří obchodníci úspěšnější než jiní a proč jsou lidé, kteří si svůj názor prosadí snadněji než ostatní? Celý náš život je o prodeji. Nezáleží na tom, jestli nabízíte zboží, službu, myšlenku nebo sami sebe, prosadíte se jen tehdy, když se vám ...

Trénink brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten I - zdokonalte svou paměť a schopnost se učit

Květen 2017   Každý je schopen obdivuhodného zdokonalení své paměti a učebních schopností pod správným vedením a za použití vhodných metod Máte problémy se zapamatováním jmen? I když se snažíte, jde vám výuka cizího jazyka obtížně? Chtěli byste, aby vaše paměť byla přítelem, na kterého je spolehnutí? ...

Workshop G Suite [Google Apps] aneb usnadněte si svou každodenní práci

Duben 2017   Naučte se správně a efektivně používat nástroje G Suite [Google Apps] jako Google Disk, Gmail, Dokumenty, Kalendář a ...

MANAŽERSKÁ AKADEMIE NA MENORCE – OSVOJTE SI MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

Září 2017   Manažerská akademie 2017 - tentokrát na Menorce! Naše nejoblíbenější školení je opět tu, tentokrát se podíváme na nádhernou Menorcu - romantickou, úchvatnou, panenskou. Lektorka Olga Franců Vám bude k dispozici celý týden na osobní konzultace, řešení konkrétních situací a problémů, případně na osobní ...

Zákon o DPH ve znění novely 2017

Duben 2017   Součástí semináře bude předání materiálu vztahujícího se k přednášené problematice. Bude prezentován zákon o DPH se zaměřením na jeho nejdůležitější a nové části a to ve znění platném od 1. 4. 2017 [případně později v závislosti na definitivním schválení novely]. Zmíněny budou aktuální i připravované informace Generálního finančního ředitelství k zákonu o DPH. V rámci semináře budou rovněž odpovídány ...

KATASTR NEMOVITOSTÍ A ZÁPISY PRÁVNÍCH VZTAHŮ K NEMOVITOSTEM

Květen 2017   Školení je určeno pracovníkům úřadů, kteří mají na starosti správu majetku, dále potom pro pracovníky realitních kanceláří, advokáty, notáře a všechny, kteří se touto problematikou zabývají. Lektor kurzu: Ing. Květa OLIVOVÁ Metodička katastru nemovitostí na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním.  Další informace: Účastníci školení obdrží certifikát o ...

Plánování údržby - praktické nástroje pro řízení údržby a jejích zásob

Červen 2017   Naučte se účinně plánovat údržbu, snižte své náklady a zefektivněte výrobu Potýkáte se s poruchovostí strojů či s nedostatkem náhradních dílů ve chvíli, kdy je potřebujete? Řešíte údržbu nárazově a cítíte, že to brzdí váš výkon a zvyšuje náklady? Můžete to ...

Finanční a investiční controlling - mějte ziskovost podniku pod dohledem

Květen 2017   Veďte svou firmu po finanční a investiční stránce správným směrem Úspěšné vedení firmy znamená schopnost vidět souvislosti – a to i v oblasti finančního plánování a řízení, nákladů či investic. Rozšiřte své znalosti ze světa financí o problematiku finančního,&...

Rozhodování a řešení problémů - jak se vyvarovat chybám v úsudku

Květen 2017   Naučte se rozhodovat správně a ve správnou dobu Schopnost rozhodnout se ve správný čas pro správnou věc je nejen pro váš osobní, ale také profesní život klíčová. Kvalita a důsledky našich rozhodnutí se projevují především ve strategických rozhodovacích procesech, kterým čelíme v praxi denně, a ...

Základní orientace v controllingu - finanční řízení pro management

Duben 2017   Využijte nástroje controllingu k zajištění finančního zdraví firmy Cílem každé společnosti je finanční stabilita a dosahování zisku. Úlohou controllingu je nejen plánovat a stanovovat cíle, ale také měřit úspěšnost jejich dosahování prostřednictvím finančních a výkonových ukazatelů. Poznejte, ...

Self Coaching aneb sám sobě koučem - má cesta k úplnému využití potenciálu

Duben 2017   Mít osobního kouče se nepoštěstí každému, proč tedy nebýt koučem sám sobě Nedokážete říct, které řešení je lepší nebo i méně špatné? A co důsledky, které s řešením souvisejí? Chtěli byste pracovat sami se svým potenciálem? Věříte účinnosti koučování? Účastí na tomto tréninku získáte inspirativní odpovědi a budete ...

Mzdová agenda krok za krokem - zpracování mezd na profesionální úrovni

Duben 2017   Získejte detailní přehled v oblasti mzdového účetnictví a pracovněprávních vztahů Pracovněprávní vztahy, odměny za práci a zpracování mezd představují důležitou součást chodu každé firmy. Přijďte si prohloubit své znalosti v této oblasti a získejte praktické dovednosti, tipy a...

HROMADNÁ KORESPONDENCE V MS WORD

Červen 2017   Pokud vytváříte několik dokumentů, které jsou z velké části stejné a liší se pouze některými jedinečnými informacemi jako je například příjemce, je tento seminář určený právě vám. Pomůžeme vám usnadnit čas strávený nad dokumenty na minimum pomocí efektivních nástrojů, které MS Word umožňuje. * HROMADNÁ KORESPONDENCE V MS WORD HROMADNÁ KORESPONDENCE • obálky, štítky, dopisy, • výběr databáze ...

JAK VYTĚŽIT MAXIMUM ZE SWOT ANALÝZY VAŠÍ FIRMY

Květen 2017   V průběhu tohoto semináře si osvěžíte principy SWOT analýzy, budete umět vypracovat konfrontační matici (KM SWOT) a naučíte se vyvodit jasné a měřitelné závěry. Pochopíte výhody konfrontační matice a její realizace v týmu, vypracujete si vlastní konfrontační matici z vaší aktuální praxe a budete-li chtít, dostanete na ni zpětnou vazbu. * JAK VYTĚŽIT MAXIMUM ZE SWOT ANALÝZY VAŠÍ ...

Účtování dlouhodobého a nehmotného majetku, zásob

Duben 2017   Na semináři se seznámíte s postupy účtování dlouhodobého majetku a zásob. Řešené příklady budou zaměřeny zejména na obtížné ...

Prodej 22. století

Duben 2017   Chcete být úspěšný obchodník nejen v obchodním jednání nebo stále být jen průměrný nebo dokonce neúspěšný v davu? Z historie je známo, že nejlepší a nejefektivnější techniky pro prodej jsou strach, nátlak a tuny argumentů, proč to moje je zrovna to nejvýhodnější nebo je to jinak? Jistě uznáte, že historie má svou hodnotu a dává nám možnosti k učení se, a využitím těchto zkušeností můžeme dosahovat lepších a lepších ...

Pohledávky a dluhy – účetní a daňové aspekty

Duben 2017   Získáte potřebné informace k účetnímu a daňovému postupu u pohledávek a ...

Optimalizace přestavovacích časů ve výrobě - SMED

Duben 2017   Zákazníci dnes požadují dodávky stále menšího počtu kusů a předpokládají plynulost a kontinuitu. I když JIT (právě v čas) v každé firmě ještě neřeší, tak snad ve všech firmách počítají tzv. CEZ (Celkovou efektivitu zařízení). Nejčastější a zároveň největší ztráty jsou spojovány s přestavovacími časy a seřizováním výrobní linky pro jiný druh výrobku. Zkracování přestavovacích ...

Základy statistických metod – říjen

Říjen 2017   Seznamte se se statistikou a jejími přínosy Potřebujete pracovat s daty, ale jste začátečníci? Nejste si jistí, jaké grafy a statistické ukazatele používat? Nevíte, jak si připravit data pro analýzu? Na našem úvodním školení vás naučíme základy statistiky a práci ve statistickém programu Minitab. Jednodenní kurz se koná v rámci uceleného, čtyřdenního kurzu ...

Základy statistických metod – květen

Květen 2017   Seznamte se se statistikou a jejími přínosy Potřebujete pracovat s daty, ale jste začátečníci? Nejste si jistí, jaké grafy a statistické ukazatele používat? Nevíte, jak si připravit data pro analýzu? Na našem úvodním školení vás naučíme základy statistiky a práci ve statistickém programu Minitab. Jednodenní kurz se koná v rámci uceleného, čtyřdenního kurzu ...

Vyhodnocení dat s nenormálním rozdělením – listopad

Listopad 2017   Nejsou vaše data normálně rozdělená? Nevadí! Máte data s nenormálním rozdělením? Nevíte, jak je správně vyhodnotit? Kdy je v pořádku, že data nemají normální rozdělení? Přijďte se to k nám dozvědět. Náš praktický kurz v Minitabu vám dá potřebné teoretické základy i reálné zkušenosti. Jednodenní školení se koná v rámci ...

Upgrade Green Belt na Black Belt – prosinec

Prosinec 2017   Udělejte další krok k ovládnutí Lean Six Sigma Postupte dále do světa Lean Six Sigma, prohlubte své znalosti a zvyšte produktivitu projektů. Naučte se řídit velké zlepšovací projekty napříč společností, snižovat zmetkovost, zlepšovat cash flow a vnést do všech procesů vyšší efektivitu. Obvyklá úspora Black Belt projektu je cca 3 miliony ...

Upgrade Green Belt na Black Belt – květen

Květen 2017   Udělejte další krok k ovládnutí Lean Six Sigma Postupte dále do světa Lean Six Sigma, prohlubte své znalosti a zvyšte produktivitu projektů. Naučte se řídit velké zlepšovací projekty napříč společností, snižovat zmetkovost, zlepšovat cash flow a vnést do všech procesů vyšší efektivitu. Obvyklá úspora Black Belt projektu je cca 3 miliony Kč ...

Testování statistických hypotéz – říjen

Říjen 2017   Naučte se, jak správně pracovat s daty. Jednodenní kurz Testování statistických hypotéz se koná v rámci čtyřdenního školení Statistika pro začátečníky a středně pokročilé. Pracujeme se statistickým softwarem Minitab. ...

Testování statistických hypotéz – červen

Červen 2017   Naučte se, jak správně pracovat s daty. Jednodenní kurz Testování statistických hypotéz se koná v rámci čtyřdenního školení Statistika pro začátečníky a středně pokročilé. Pracujeme se statistickým softwarem Minitab. ...

Statistika pro začátečníky a středně pokročilé (ucelený kurz) – říjen

Říjen 2017   Naučte se, jak správně pracovat s daty Potřebujete dělat rozhodnutí, která jsou opřená o jasná fakta – čísla? Chcete zlepšovat produktivitu a snižovat počet nepovedených kusů? Zaujala vás nová metoda výroby a nevíte, zda se vám finančně vyplatí? Na všechny vaše otázky vám odpovíme na našem uceleném, ...

Statistika pro začátečníky a středně pokročilé (ucelený kurz) – květen

Květen 2017   Naučte se, jak správně pracovat s daty Potřebujete dělat rozhodnutí, která jsou opřená o jasná fakta – čísla? Chcete zlepšovat produktivitu a snižovat počet nepovedených kusů? Zaujala vás nová metoda výroby a nevíte, zda se vám finančně vyplatí? Na všechny vaše otázky vám odpovíme na našem uceleném, ...

Statistika pro pokročilé (ucelený kurz)

Listopad 2017   Naučte se pokročilá kouzla v Minitabu. Potřebujete rozšířit své schopnosti v pokročilých statistických metodách? Nedaří se vám odhalit příčiny zvýšené zmetkovitosti? Využíváte výhody korelační a regresní analýzy nebo plánovaného experimentu (DOE)? Máte data, která nejsou normálně rozdělena a nevíte jak s nimi pracovat? Vyvíjíte nový ...

Statistika v Minitabu pro administrativu – květen

Květen 2017   Jak zpracovávat data ve službách a administrativě Potřebujete dělat rozhodnutí, která jsou opřená o jasná fakta – čísla? Chcete zvyšovat výkonnost a pracovat bez chyb? Zajímá vás, jak vaše procesy opravdu fungují? Na všechny vaše otázky vám odpovíme na našem uceleném, dvoudenním školení práce se statistickými daty. Naučíme vás, jak správně ...

SPC – Regulační diagramy a způsobilost – říjen

Říjen 2017   Naučte se, jak správně pracovat s daty. Jednodenní kurz SPC je v rámci čtyřdenního školení Statistika pro začátečníky a středně pokročilé. Pracujeme se statistickým softwarem Minitab. ...

SPC – Regulační diagramy a způsobilost – červen

Červen 2017   Naučte se, jak správně pracovat s daty. Jednodenní kurz SPC je v rámci čtyřdenního školení Statistika pro začátečníky a středně pokročilé. Pracujeme se statistickým softwarem Minitab. ...

Seminář Jak pracovat s daty v Minitabu pro služby

Duben 2017   Pozvánka na bezplatný seminář Potkejte se s naším odborníkem na statistiku ve službách Josefem Bradíkem na bezplatném semináři o analýze dat ve statistickém softwaru Minitab. ...

Seminář Jak pracovat s daty v Minitabu ve výrobě

Duben 2017   Pozvánka na bezplatný seminář Kapacita semináře je již plná. Další se bude konat v červnu. Pokud byste se rádi zúčastnilli, napište nám dotaz. Potkejte se s naším odborníkem na statistiku Tomášem Trávníčkem na bezplatném semináři o analýze dat ve statistickém softwaru Minitab. ...

MSA – Analýza systému měření – říjen

Říjen 2017   Ověřte kvalitu a pravost naměřených dat Získáváte data měřením? Ze zkušeností víme, že mnoho měřících systémů neměří vybrané metriky přesně a shodně. Jste si jistí, že máte přesné hodnoty, které vás posunou blíž k dosažení svých cílů? Chcete se spolehnout na kvalitu měřených dat? Ověřte si jejich ...

MSA – Analýza systému měření – květen

Květen 2017   Ověřte kvalitu a pravost naměřených dat Získáváte data měřením? Ze zkušeností víme, že mnoho měřících systémů neměří vybrané metriky přesně a shodně. Jste si jistí, že máte přesné hodnoty, které vás posunou blíž k dosažení svých cílů? Chcete se spolehnout na kvalitu měřených dat? Ověřte si jejich ...

Lean Six Sigma – Green Belt – září

Září 2017   Poznejte opravdovou sílu Lean Six Sigma Green Belt trénink vás uvede do základů zlepšovacích procesů Lean Six Sigma. Chopte se příležitosti a porazte problémy s kvalitou, produktivitou a vysokými náklady. Obvyklá výše úspory z Green Belt projektu je 1 mil. Kč ok. ...

Lean Six Sigma – Green Belt – duben

Duben 2017   Poznejte opravdovou sílu Lean Six Sigma Green Belt trénink vás uvede do základů zlepšovacích procesů Lean Six Sigma. Chopte se příležitosti a porazte problémy s kvalitou, produktivitou a vysokými náklady. Obvyklá výše úspory z Green Belt projektu je 1 mil. Kč ok. ...

Lean Six Sigma – Black Belt – září

Září 2017   Vítejte ve světě mistrů síly Lean Six Sigma Black Belt je vaše vstupenka do světa zlepšovacích procesů na strategické úrovni. Naučte se řídit velké zlepšovací projekty napříč celou firmou, snižovat zmetkovost, zvyšovat produktivitu, zlepšovat cash flow a vnést do všech procesů vyšší efektivitu. Obvyklá úspora Black Belt projektu je cca 3 miliony ...

[?]
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde