Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.czPRAKTICKÝ TRÉNINK OBRANY DAŇOVÉHO SUBJEKTU

Březen 2017   Školení je určeno pro účetní, ekonomické pracovníky a prostě všechny, kdo mají v pracovní náplni jednat se správci daně a potřebují si prověřit základní postupy obrany při jednání se správci daně. Lektor kurzu: Bc. Zdeněk VONDRÁK Daňový poradce, věnuje se daňovému poradenství, vedení účetnictví, autorské a lektorské činnosti specializované na správu daní. Další informace: ...

MARKETING NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH: FACEBOOK A EFEKTIVNÍ PREZENTACE

Květen 2017   Školení je určeno pracovníkům marketingových a PR oddělení, dále těm, kteří by svou firmu rádi propagovali prostřednictvím sociálních sítí. Účelem semináře je naučit se používat Facebook k prezentaci firmy, služby nebo výrobku jednoduchou a co nejvíce praktickou cestou. Přehledně, prakticky, srozumitelně a smysluplně. Lektor kurzu: PhDr. Vojtěch BEDNÁŘ ...

PROFESNÍ SÍŤ LINKEDIN

Duben 2017   Školení je určeno personalistům a pracovníkům personálních agentur. Účelem semináře je prezentovat smysluplnou, efektivní, výkonnou  a (většinou) bezplatnou cestu jak hledat zajímavé kandidáty na pracovní pozice pomocí sociální sítě LinkedIn. Naučíme se:  Kdo a k čemu používá LinkedIn v roce 2017. K čemu je užitečný personalistovi, a k čemu jej raději nepoužívat. Jak funguje mechanismus navazování kontaktů ...

Trestná činnost ve finančních institucích

Květen 2017   typologie podvodů a příčiny jejich vzniku ve finančních institucích způsoby a nástroje prevence, detekce a vyšetřování podvodů ve finančních institucích externí podvody – nejčastější typy klientských podvodů, páchaných ve finančních institucích trestné činy spojené se zpracováním hotovosti ...


Nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134 - 2016 Sb. pro dodavatele.

Únor 2017   NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK č. 134 - 2016 Sb. - PRO DODAVATELE Zařazeno v akreditovaném vzdělávacím systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA – 2 body. Cíl konzultačního semináře: Komplexní seznámení s aktualizovaným zněním zákona č. 134 - 2016 Sb., o veřejných zakázkách, účinné od 1. 10. 2016. Charakteristika semináře ...

Účetní závěrka 2016 pro právnické osoby (záznam on-line)

Leden 2017   Neuvedeno * • rekapitulace změn v postupech účtování platných od roku 2016, • sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy v účetní závěrce za rok 2016, • Český účetní standard 024 – podrobný výklad jak správně postupovat při vyplňování údaje za minulé účetní období v nové struktuře výkazů (převodový můstek) sestavovaných za rok 2016, • vazba prvků ...

Zdravotní pojištění v roce 2017 – změny v roce 2016 a k 1.1.2017 (záznam on-line)

Leden 2017   Neuvedeno * • změny ve zdravotním pojištění v roce 2016 a k 1. 1. 2017, • minimální vyměřovací základ – doklady k odvodu pojistného – kdy povinné minimum (ne)musí být dodrženo, • řešení případů na základě dotazů z praxe v uplynulém období, • oznamování změn zdravotní pojišťovně - specifika, • problémové situace u dohod ...

JAK VYTĚŽIT MAXIMUM ZE SWOT ANALÝZY

Květen 2017   V průběhu tohoto semináře si osvěžíte principy SWOT analýzy, budete umět vypracovat konfrontační matici (KM SWOT) a naučíte se vyvodit jasné a měřitelné závěry. Pochopíte výhody konfrontační matice a její realizace v týmu, vypracujete si vlastní konfrontační matici z vaší aktuální praxe a budete-li chtít, dostanete na ni zpětnou vazbu. * JAK VYTĚŽIT MAXIMUM ZE SWOT ANALÝZY • co o SWOT analýze ...

CHTĚLI BYSTE POCHVÁLIT? KLIDNĚ CHVALTE!

Duben 2017   V průběhu tohoto semináře si upřesníte svoji manažerskou i osobní roli, uvědomíte si, kde děláte nejčastější chyby při hodnocení. Budete umět vytknout nedostatek tak, aby to bylo motivující. Dozvíte se, že chválení má i své nevýhody – vy ale budete vědět, koho a za co pochválit. * CHTĚLI BYSTE POCHVÁLIT? KLIDNĚ CHVALTE! • příčiny nekvalitní práce a jak se jim vyhnout, • časté chyby při ...

JAK SPRÁVNĚ TVOŘIT ROZSÁHLEJŠÍ DOKUMENTY V MS WORD

Únor 2017   Jestliže je pro vás práce s rozsáhlejšími dokumenty v MS Word spíše noční můrou, rádi vás naučíme správné postupy od samotného začátku po úpravu již hotového dokumentu. Po semináři tak budete umět během pár chvil naformátovat několik nadpisů najednou, vygenerovat obsah kapitol, seznam obrázků a potíže vám nebude dělat ani dokument složený z několika dílčích dokumentů. Věnovat ...

ČTYŘI UŽITEČNÉ NÁVYKY PRO EFEKTIVNÍ PRÁCI

Březen 2017   Osvojíte si praktické použití čtyř hlavních návyků pro efektivní práci - shromažďování informací, abyste je měli stále po ruce, třídění věcí a seznamů pro dokonalý pořádek, plánování úkolů tak abyste stihli vše důležité a soustředěné dokončování úkolů. Zjistíte, jak propojení těchto čtyř návyků vede přímo k dokončení důležitých úkolů a projektů. Díky těmto návykům si uvolníte hlavu od ...

Štíhlá administrativa - jak mít náklady pod kontrolou

Duben 2017   Skoncujte s plýtváním v administrativě a optimalizujte své nevýrobní procesy Zatímco výroba zažila ve většině podniků již několik vln optimalizace, z nichž každá přinesla úsporu nákladů, administrativě se tyto trendy zatím spíše vyhýbaly. Statistiky přitom ukazují, že více než polovinu času ...


Koučování pro manažery - nejúčinnější styl vedení lidí

Únor 2017   Využijte osvědčené metody koučování pro vedení svých podřízených a dosahujte lepších výsledků Chtěli byste využít potenciál koučinku pro dlouhodobý rozvoj svých zaměstnanců? Nemusíte být koučem, stačí si osvojit metody a principy, na kterých je koučování založeno. Koučování umožňuje dívat se na problémy jinak, než byl koučovaný, v tomto případě Váš ...

HR pro marketing a kreativní nábor

Leden 2017   • Máte málo kvalitních kandidátů, chcete zlepšit svou náborovou komunikaci a nevíte, jak začít? • Odcházejí vaši zaměstnanci ve zkušební lhůtě a vy stále nevíte, proč? • Stěžují si vaši kolegové, že jim HR neposílá ...

HR akademie 2017

Únor 2017   Po absolvování celého programu HR akademie a složení závěrečné zkoušky získává účastník profesní rekvalifikaci na pozici personalista. 9 modulů vedených zkušenými manažery v oblasti řízení lidských zdrojů vždy obsahuje: - teoretickou část vedenou manažery ...

PRODEJ JAKO HRA

Červen 2017   Na tomto workshopu si natrénujete méně známé, zato však efektivní a kreativní postupy, které vám pomohou naladit se na obchodního partnera. * PRODEJ JAKO HRA • jak kreativně vnímat svého obchodního partnera, • jaké postupy se dají použít, abychom byli vždy naladěni na individuální notu konkrétní obchodní schůzky a konkrétního obchodního partnera, • jak se přizpůsobit gesty, hlasem, energií, • hra s osobnostní ...

VEDENÍ PROBLEMATICKÝCH JEDINCŮ – PROHLOUBENÍ PROFESNÍ KOMPETENCE MANAŽERA

Květen 2017   Na tomto semináři si pod vedením zkušené lektorky procvičíte zvládání emocionálně náročných situací, které často nastávají při komunikaci s problémovými a negativně naladěnými jedinci. Odnesete si praktické tipy pro řízení a motivování problémových spolupracovníků. * VEDENÍ PROBLEMATICKÝCH JEDINCŮ – PROHLOUBENÍ PROFESNÍ KOMPETENCE MANAŽERA • ...

PADESÁT BAREV PADESÁTKY ANEB JAK ZAUJMOUT ZAMĚSTNAVATELE SVÝMI ZKUŠENOSTMI, SPOLEHLIVOSTÍ A NADHLEDEM

Duben 2017   V průběhu semináře si uvědomíte, jaké máte přednosti a hodnoty, které můžete nabídnout svému okolí v práci i v soukromém životě a věk v tomto případě rozhodně není překážkou. * PADESÁT BAREV PADESÁTKY ANEB JAK ZAUJMOUT ZAMĚSTNAVATELE SVÝMI ZKUŠENOSTMI, SPOLEHLIVOSTÍ A NADHLEDEM • výhody zralého věku? Je ...

NA STARTOVNÍ ČÁŘE KE SVÝM CÍLŮM

Duben 2017   Z tohoto semináře si odnesete poznatky a techniky, které vám napomohou získat více energie pro cestu a dokončení svých plánů a cílů jak v pracovnímm, tak osobním životě. * NA STARTOVNÍ ČÁŘE KE SVÝM CÍLŮM • 10 charakteristik lidského chování, • naše hodnoty, energie, návyky, zlozvyky i beznaděje a jak s nimi pracovat, • jak správně nastavit své cíle aneb poslání a plán nemusí být to samé, • ...

Obsluha motovozíku [vysokozdvižný volantový do 5 tun]

Únor 2017   Kurz obsluhy motovozíku v délce 40 hodin, z toho 15 hodin praktické výuky. Kurz je realizován prezenční formou a je veden zkušenými lektory. Možnost zajištění ubytování za cca 200 Kč - ...

Zavádění štíhlé výroby do praxe

Únor 2017   Základní délka kurzu jsou dva dny. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 3 – 5 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. Výuka probíhá na učebně od 9.00 do 16.00. Optimální počet posluchačů v kurzu je pět až deset. ...

Skladování a manipulace s materiálem

Únor 2017   Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 2 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. Výuka probíhá na učebně vybavené příslušnou technikou ke kurzu, případně na ...

Práce s motorovou pilou – opakovací kurz a přezkoušení

Únor 2017   Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben až do 2 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. Výuka probíhá na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu, vybav...

Trénink jednání a komunikace s komplikovanými osobami - jak se nenechat vyvést z rovnováhy

Březen 2017   Vyzkoušejte si a natrénujte jednání s „vaší“ komplikovanou osobou Setkáváte se v osobních i pracovních vztazích s lidmi, se kterými není vždy lehké vyjít? Jaké jsou motivy lidí, kteří dělají při jednání potíže? Jak podat negativní zpětnou vazbu obtížnému partnerovi a žádat změnu jeho chování? Jak a ...

Jak se stát skutečným mistrem komunikace - jasná, rozhodná a přesvědčivá komunikace

Únor 2017   Zvládání námitek, argumentačních oříšků i konfliktů důstojně a bez obav Jednáte při své profesi nebo ve svém postavení často s lidmi? Chcete umět komunikovat přesvědčivě, s autoritou a přitom zdvořile? Získejte potřebnou sebejistotu a osvojte si nové návyky, naučte se předkládat argumenty, ...

Seznámení s nástrojem Six Sigma - zvyšujte kvalitu napříč organizací

Únor 2017   Osvojte si principy jedné z nejúspěšnějších manažerských strategií Chcete zvýšit kvalitu? Chcete mít Vaše procesy pod kontrolou a nevytvářet chyby? Seznamte se proto s nástrojem Six Sigma! Ať již zpracováváte obrobky nebo vyrábíte plastikové výlisky, vždy je možno dělat to lépe. Kurz Six Sigma Vám pomůže definovat možnosti ...

Vizážistika a barvové poradenství

Únor 2017   5 denní certifikovaný kurz v rozsaho 40 hodin. Kurz je pro všechny, kteří se chtějí seznámit s tímto oborem a dozvědět se základy o vizážistice. Kurz je určen pro kosmetičky a kadeřníky, kteří mají zájem doplnit si své dosavadní služby, pro laiky i pro všechny, které tento obor ...

kurz individuální

Únor 2017   Jednodenní kurz přizpůsobený vašim požadavkům, zaměřený na téma, které si zvolíte. Výhodou tohoto kurzu je, že se věnujeme celý den pouze vám. Předností je individuální přístup, splnění požadavků uchazeče a zaměření výuky na téma, které potřebujete zdokonalit. Na kurz si každý uchazeč přivede vlastní ...

Základy logistiky

Únor 2017   Základní délka kurzu jsou dva dny. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 3 – 5 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. Výuka probíhá na učebně v době od 9.00 do 16.00. Optimální počet posluchačů v kurzu je pět až deset. Součástí ...

Práce s motorovou pilou a křovinořezem

Únor 2017   Základní délka kurzu jsou dva dny. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. Výuka probíhá na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu, vybavené pří...

Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku včetně novely účinné od 28. 2. 2017

Duben 2017   Z odborného programu semináře: * aktuální stav judikatury, odborné literatury a novelizace ve vztahu k OZ * základní přechodná ustanovení k novému občanskému zákoníku v oblasti závazkového práva * základní zásady nového občanského zákoníku aplikovatelné pro oblast smluvního práva * kogentní ...

Osvojení, péče soudu o nezletilé a Zákon o zvláštních řízeních soudních z pohledu soudce NS ČR

Březen 2017   Číslo akreditovaného kurzu: V přípravě : V přípravě ...

Ochrana proti domácímu násilí a odporovatelnost právních jednání z pohledu soudce NS ČR

Březen 2017   Číslo akreditovaného kurzu: V přípravě : V přípravě ...

Určování, popření rodičovství a únosy dítěte z pohledu soudce NS ČR

Únor 2017   Číslo akreditovaného kurzu: V přípravě Akreditace: MPSV : V přípravě ...

Věcná práva - vybrané otázky

Březen 2017   Číslo akreditovaného kurzu: v přípravě Akreditace: MV : Cílem semináře je pojednat o určitých, v praxi frekventovaných, otázkách z oblasti věcných práv: pojetí nemovitých věcí dle občanského zákoníku, institutu katastru nemovitostí coby veřejného seznamu, ...

Nemocenské pojištění v praxi, invalidita

Únor 2017   Číslo akreditovaného kurzu: v přípravě Akreditace: MV : Přehledná informace o nemocenském pojištění se zaměřením pro personalisty i zdravotníky. V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: Dávky nemocenského ...

Temná trojice - Zastoupení psychopatů mezi manažery

Únor 2017   Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Seminář pojednává o psychopatii, machiavelismu a narcismu v běžné populaci a mezi manažery. Temná trojice (dark triad) je kombinace těchto stavů. V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: stavba a funkce lidského mozku definice, příčiny a stav mozku psychopatů, machiavelistů a lidí stižených ...

Územní plánování pro samosprávu

Duben 2017   Číslo akreditovaného kurzu: v přípravě Akreditace: MV : Cílem semináře je seznámit pracovníky a volené zastupitele samospráv s problematikou územního plánování, jeho nástroji a zásadami obsahu a tvorby územně plánovacích dokumentací a podkladů. V ...

Konference: Zveřejňování informací získaných dle zákona č. 106 na sociálních sítích

Únor 2017   Číslo akreditovaného kurzu: v přípravě Akreditace: MV : Konference ke zveřejňování informací získaných dle zákona č. 106 na sociálních sítích ...

Zákon 106 - 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v běžné praxi úřadu

Leden 2017   Číslo akreditovaného kurzu: v přípravě Akreditace: MV : Cíl semináře: Seznámení účastníků s aktuální problematikou aplikace zák. č. 106 - 1999 Sb, seznámení a rozbor aktuální judikatury. ...

Řízení o přestupcích podle nového zákona o odpovědnosti za přestupky

Únor 2017   Číslo akreditovaného kurzu: v přípravě Akreditace: MV : v přípravě ...

Aktuální judikatura k veřejným zakázkám spolu s dotacemi

Únor 2017   Číslo akreditovaného kurzu: v přípravě Akreditace: MV : v přípravě ...

Kontrolní hlášení a další změny zákona o DPH v roce 2017

Únor 2017   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-398 - 2016 Akreditace: MV : Cíl semináře: Předání informací o prvních zkušenostech s kontrolním hlášením a nejčastějších chybách při jeho vyplňování a informací o dalších a...

Zánik, zajištění a utvrzení závazků v občanském zákoníku

Březen 2017   Číslo akreditovaného kurzu: v přípravě Akreditace: MV : Cíl semináře: Cílem semináře je seznámení posluchačů s nejvýznamnějšími instituty zániku, zajištění a utvrzení závazků, obsaženými v zák. č. 89 - 2012 Sb., ...

Místní poplatky

Leden 2017   Číslo akreditovaného kurzu: v přípravě Akreditace: MV : Cíl semináře: Cílem semináře je seznámit úředníky obcí a krajů jakož i volené představitele obcí s aktuální úpravou stanovování místních poplatků a jejich správou. Seminář bude zaměřen na poznatky z praxe a nejčastější ...

Přestupky proti veřejnému pořádku

Červen 2017   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-344 - 2015 Akreditace: MV : Obsah semináře: * obecné principy správního trestání - vymezení pojmu přestupek – srovnání s jinými správními delikty a trestnými činy; hranice mezi přestupky a trestnými činy * ...

Nový přestupkový zákon a judikatura NSS

Duben 2017   Číslo akreditovaného kurzu: v přípravě Akreditace: MV : V přípravě. ...

Řízení před správním soudem z pohledu správního

Březen 2017   Číslo akreditovaného kurzu: v přípravě Akreditace: MV : Seminář nabídne komplexní pohled na řízení před správními soudy z perspektivy žalovaného správního orgánu. Podíváme se na postavení správního orgánu v soudním řízení, na právo ...

Daňové řízení pro správní orgány

Únor 2017   Číslo akreditovaného kurzu: v přípravě Akreditace: MV : Cíl semináře: Podrobný průvodce daňovým řádem, diskuse nad jednotlivými instituty. Obsah semináře: V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: vyměřování daní, daňová ...

Praktické příklady posuzování souladu stavebních záměrů s územně plánovací dokumentací a s obecnými požadavky právních předpisů

Únor 2017   Číslo akreditovaného kurzu: v přípravě Akreditace: MV : Obsah: V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména ...

Úvod do exekučního práva

Únor 2017   Číslo akreditovaného kurzu: v přípravě Akreditace: MV : Cíl semináře: * podat účastníkům základní přehled o právní úpravě vykonávacího řízení s důrazem na exekuční řízení podle zákona č. 120 - 2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) ...

Pracovnělékařské služby - povinnosti i výhody

Únor 2017   Číslo akreditovaného kurzu: v přípravě Akreditace: MV : Cílem semináře je seznámit s celou šíří povinností vyplývajících pro zaměstnavatele z pracovnělékařských služeb a výhodami plynoucími z kvalitní preventivní péče. Obsah: V ...

Nájemní vztahy a úprava nájemních smluv

Červen 2017   Číslo akreditovaného kurzu: v přípravě Akreditace: MV : V přípravě ...

Pokladna v roce 2017

Únor 2017   Číslo akreditovaného kurzu: v přípravě Akreditace: MV : Cíl semináře: Seznámit účastníky semináře s problematikou manipulace s finančními prostředky v hotovosti a s ceninami, upozornit je na předpisy platné pro hmotnou odpovědnost zaměstnanců, na správné nastavení ...

Účetní a daňové aktuality pro rok 2017

Únor 2017   Číslo akreditovaného kurzu: v přípravě Akreditace: MV : Seminář je zaměřen na výklad změn v účetní a daňové legislativě účinným od 1.1.2017. Obsah: Změny účetních, daňových a ostatních předpisů pro ÚSC a p.o. od 1.1.2017 * ...

Novela zákoníku práce

Leden 2017   Číslo akreditovaného kurzu: v přípravě Akreditace: MV : Obsah semináře: - vztah občanského zákoníku a zákoníku práce - použití občanského zákoníku v pracovním právu - základní zásady pracovního práva a jejich použití v právní praxi - ochrana zaměstnance a ...
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde