Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.czZměny v účetních a daňových předpisech - Vedení účetnictví a semináře nejen v Praze

Prosinec 2016   Cíl semináře: Na semináři se seznámíte se změnami v daňových, účetních a souvisejících předpisech platných od roku 2017. PO ABSOLVOVÁNÍ KURZU - budete mít celkový přehled o aktuálních změnách v účetních a daňových souvislostech, - ušetříte množství času stráveného nad odbornými články a publikacemi, - oceníte množství příkladů ...

Změna zákona o účetnictví 2017 - Vedení účetnictví a semináře nejen v Praze

Leden 2017   Cíl semináře: Cílem přednášky je seznámit posluchače se změnami v zákonu o účetnictví platnými od roku 2016 a navazujících předpisů pro rok 2017 se zaměřením na účetnictví podnikatelských subjektů. Jedná se o největší změny v účetnictví, resp. účetních závěrkách od roku 2003. Program bude reagovat i na aktuální vývoj změn v navazujících ...

Zákon o DPH v roce 2017 - výkladová stanoviska - Vedení účetnictví a semináře nejen v Praze

Prosinec 2016   Cíl semináře: seznámit posluchače se  změnami  zákona o DPH pro rok 2017 včetně  výkladových stanovisek daňové správy. Zároveň budou posluchači upozorněni na nejčastější chyby a omyly při praktické aplikaci zákona. Komu je seminář určen: účetní, daňové poradce, auditory, plátce DPH a širokou daňovou veřejnost, která ...

SVJ a družstva po rekodifikaci - Vedení účetnictví a semináře nejen v Praze

Leden 2017   Cíl semináře: Tento seminář je určen především členům představenstev a kontrolních komisí bytových družstev a SVJ, účetním pracovníků, daňovým poradcům a auditorům zabývajícím se touto problematikou. Seminář se zabývá právní daňovou a účetní problematikou SVJ a družstev s první poznatky z praxe po platnosti NOZ a ZOK, včetně problematiky ...


Roční zúčtování + průvodce změn ve mzdách pro rok 2017 - Vedení účetnictví a semináře nejen v Praze

Únor 2017   Cíl semináře: Získání aktuálních informací ke změnám zákonů a předpisů. Výhodou je, že účastník nemusí navštěvovat pět různých školení Komu je seminář určen: Mzdové účetní, pe...

Novinky v oblasti daní a účetnictví 2016 a 2017 - Vedení účetnictví a semináře nejen v Praze

Prosinec 2016   Cíl semináře: Cílem přednášky je seznámit posluchače s prvními poznatky po zavedení zcela nové soukromoprávní úpravy, která má řadu dopadů do běžné podnikatelské praxe. Posluchači získají přehled o změnách v oblasti daní a účetnictví v letech 2016 a připravované změny v roce 2017 v návaznosti na účetní a daňovou ...

Mzdy pro rok 2016 + roční zúčtování roku 2015 - Vedení účetnictví a semináře nejen v Praze

Únor 2017   Cíl semináře: Získání aktuálních informací ke změnám zákonů a předpisů. Výhodou je, že účastník nemusí navštěvovat pět různých školení Komu je seminář určen: Mzdové účetní, pe...

Mzdy 5v1 - Vedení účetnictví a semináře nejen v Praze

Leden 2017   Cíl semináře: Získání aktuálních informací ke změnám zákonů a předpisů. Výhodou je, že účastník nemusí navštěvovat pět různých školení Komu je seminář určen: Mzdové účetní, pe...

Mzdové novinky z praxe - Vedení účetnictví a semináře nejen v Praze

Prosinec 2016   Cíl semináře: Získání aktuálních informací ke změnám zákonů a předpisů. Výhodou je, že účastník nemusí navštěvovat pět různých školení Komu je seminář určen: Mzdové účetní, pe...

Elektronická evidence tržeb v praxi pro podnikatele, potenciální plátce DPH a plátce DPH - Vedení účetnictví a semináře nejen v Praze

Listopad 2016   Cíl semináře: Cílem semináře je  seznámit posluchače s praktickým uplatňováním zákona o elektronické evidenci tržeb, který bude spuštěn v 1.12.2016 pro podnikatele poskytující stravovací nebo ubytovací služby. Zároveň budou posluchači seznámeni se souvi...

Elektronická evidence tržeb od A do Z - Vedení účetnictví a semináře nejen v Praze

Září 2016   Cíl semináře: Cílem semináře je  seznámit posluchače s praktickým uplatňováním zákona o elektronické evidenci tržeb, který bude spuštěn v listopadu roku 2016 pro podnikatele poskytující stravovací nebo ubytovací služby. Zároveň budou posluchači seznámeni se související novelou zákona o DPH a výkladovými stanovisky daňové správy. ...

ZKOUŠKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI pro profesní kvalifikaci činnost obchodníka s realitami.

Září 2016   Absolutoriem této zkoušky získáte doklad profesní způsobilosti. Paragrafové znění připraveného vládního zákona o realitním zprostředkování předpokládá doložení zkoušky odborné způsobilosti pro zápis do seznamu odborně způsobilých osob. Pouze osoby zapsané na seznamu odborně způsobilých osob vedeném u MMR ČR budou oprávněni ve ...


Jak na exkluzivní zakázky aneb jdeme s kůží na trh.

Říjen 2016   Předpokladem úspěchu každého realitního makléře je získávání nemovitostí do nabídky, nejlépe na základě exkluzívních [výhradních] smluv s prodávajícími, resp. pronajímateli. Přijďte se inspirovat postupy zkušené realitní ...

Obchodník s realitami

Říjen 2016   Obsah kurzu odpovídá kvalifikačnímu standardu povolání obchodníka s realitami. Profesní studium zaměřené na praxi. Pořadateli kurzu udělena akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k provádění rekvalifikace prostřednictvím tohoto kurzu. Kurz je zakončen zkouškou odborné způsobilosti autorizovanou osobou [zkouška je v ceně ...

Vedení týmu makléřů v realitní kanceláři - Inspirace pro všechny šéfy v realitních kancelářích jak zvýšit efektivnost činnosti celé RK

Říjen 2016   Vedení týmu makléřů v realitní kanceláři - Styly a vedení a prosazování autority - Delegování pravomocí, úkolování a kontrolování - Práce s prioritami a time ...

Visual Basic .NET - pokročilé techniky programování

Září 2016   Cílem kurzu je seznámit mírně zkušené programátory, používající prostředí .NET frameworku, s jeho hlubším fungováním, a postupně si projít techniky objektově orientovaného programování v tomto jazyce. VB.NET je plnohodnotným programovacím jazykem se stejnými možnostmi jako C#. Programátoři se seznámí s novými konstrukty jazyka, staršími i novějšími technologiemi a různými ...

Právní minimum pro práci s pohledávkami

Září 2016   PRÁVNÍ MINIMUM PRO PRÁCI S POHLEDÁVKAMI Charakteristika semináře: Seminář se věnuje problematice pohledávek v soukromých i státních organizacích, subjektech státní správy i samosprávy. Jednotlivé okruhy jsou doplněny ukázkami z praxe a modelovými příklady. Seminář je určen: Ekonomům, účetním, pracovníkům controllingu a dalším zájemcům, kteří řeší problematiku pohledávek. Program semináře: ...

ASP.NET MVC - tvorba webových aplikací

Září 2016   V kurzu se studenti naučí vytvářet dynamické ASP.NET stránky pomocí Microsoft Visual Studia .NET postavené na architektuře MVC. Mimo teoretických principů se seznámíte i s nejběžnějšími technikami používanými při vývoji webových aplikací v ASP.NET MVC, jako například validace, šablony, směrování, či využití všudypřítomného AJAX. Mluvit se ale bude i o možných komplikacích, které mohou nastat ...

Školení a trénink interních auditorů EMS

Říjen 2016   Kurz je určen stávajícím a budoucím auditorům EMS, auditorům kvality pro rozšíření kvalifikace, manažerům a všem kteří se chtějí naučit plánovat, provádět a vyhodnocovat interní audity ...

Požadavky ČSN EN ISO 9001:2016

Září 2016   Pořádáme kurz, který je zaměřen na seznámení účastníků s požadavky normy ČSN EN ISO ...

Profesionální chůva 3

Září 2016   Třídenní kurz je koncipován jako minimální příprava ke zkouškám Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Je určen těm, kdo s dětmi pracují, mají zkušenosti a potřebují si témata projít a ujasnit při řešení případových studií a modelových situací. Časová dotace je dostatečná k tomu, aby si uchazeč s praxí prošel probíraná témata, doplnil případné mezery ve znalostech a mohl se zodpovědně připravit na ...

Autodesk Fusion 360 - základní kurz

Srpen 2016   Díky školení Autodesk Fusion 360 se seznámíte s revoluční CAD - CAM - CAE aplikací. Naučíte se vytvářet dokonalé digitální prototypy v jednoduchém pracovním prostředí založeném na web-cloud technologii. Program umí zpracovávat CAD soubory v různých formátech, vytvářet parametrické 3D součásti a sestavy, ale i tvorbu a editaci volnoplošných modelů, vizualizace, publikování a simulaci všech ...

STRATEGIE PRO OSOBNÍ I PRACOVNÍ ŽIVOT – NAJDĚTE OPĚT SVOJI ENERGII

Listopad 2016   Na tomto semináři se dozvíte, jak vybalancovat svůj pracovní i osobní život, na co koncentrovat své síly, jak zlepšit práci s osobním časem a tím zvýšit svoji energii i duševní odolnost. Naučíte se ovládat svůj pracovní i osobní život přes vlastní strategie, které si na semináři vytvoříte a v praktickém životě vyzkoušíte. * STRATEGIE PRO OSOBNÍ I PRACOVNÍ ...

JAK NA PERSONÁLNÍ AUDIT KDYŽ NEJSTE PROFESÍ PERSONALISTÉ

Září 2016   V průběhu tohoto semináře získáte přehled o zákonitostech a metodách realizace personálního auditu, seznámíte se s technikami, které se při personálním auditu používají. Dozvíte se, jak získat ucelené informace o atmosféře mezi zaměstnanci, o jejich rezervách a výkonnových kapacitách, ale i rizicích a slabých místech. Zkušenosti, které natrénujete na tomto semináři, ...

Konference: Neoprávněné stavby a ochrana vlastníka

Září 2016   : Chcete znát definice staveb na cizím pozemku? Víte, jaká je existence místních a účelových komunikací a dalších liniových staveb na cizích pozemcích? Seznámíme Vás s neoprávněnou stavbou z pohledu katastru nemovitostí. ...

Přestupkové právo z pohledu judikatury NSS ČR

Listopad 2016   : Cílem semináře je osvětlit vybrané problémy přestupkového práva na příkladech z rozhodnutí správních soudů Obsah: zavinění (na příkladu požití alkoholického nápoje v dopravních přestupcích) zastoupení (zástupce v cizině, zastoupení právnickou osobou, opakované zastoupení osobami odlišnými od advokátů, jiné příklady obstrukcí v souvislosti se zastoupením) doručování ...

Zákon o obcích a úřednících pro I. a II. obce

Říjen 2016   : Cíl semináře: Poskytnout přehled o zákonných povinnostech obcí, jejich představitelů a orgánů z pohledu každodenní praxe starosty, úředníka nebo zaměstnance obce. Obsah: jednotlivá ustanovení zákona č. 128 - 2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a vybraná ustanovení zákona č. 312 - 2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků postavení obce v prostředí veřejné ...

Chyby při zřizování firemních mateřských škol a připravovaná novelizace problematiky předškolního vzdělávání

Prosinec 2016   : Cíl semináře: Účastník: Se seznámí: Přehledně se specifiky a požadavky v zákonu č.561 - 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a náležitostmi a požadavky cyklu, pro zápis školy či školského zařízení do ...

Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu

Říjen 2016   : Cíl semináře: Konkrétní návod,jak zvýšit informační funkci kontrolních a auditních zjištění. Obsah: Jak dosáhnout přesnosti, stručnosti a srozumitelnosti protokolů o kontrole, zpráv a dalších písemností, které sestavují kontrolní pracovníci nebo interní auditoři. Druhy dokumentů o výsledcích kontrol a auditů: protokol o kontrole, zpráva, zápis, jejich náležitosti stanovené v ...

Kontrola a inventarizace majetku v r. 2016

Srpen 2016   : Cíl semináře: Seznámit účastníky semináře s platnou legislativou a s praktickými postupy při realizaci jednotlivých inventur. Doporučit formu a obsah dokumentů připravovaných pro provádění inventur i formu a obsah povinných výstupů prokazujících provedení inventur. Upozornit na nejčastější chyby. Obsah: * Vyhláška k inventarizaci majetku platí pouze pro vybrané ...

Úvod do on-line marketingu nového tisíciletí

Září 2016   : Cíl semináře: Provedeme vás základními pilíři on-line marketingu, seznámíte se s cestou zákazníka a nástroji, které potřebujete pro úspěšný rozvoj projektů na internetu. Díky úvodnímu semináři pochopíte, jak propojit jednotlivé aktivity a dosáhnout synergie a úspory času i nákladů. Účastníci budou schopni vytvořit vlastní strategii pro propagaci na internetu a můžou své znalosti ...

E-mail marketing jako nástroj obchodní komunikace s nejrychlejší návratností investice

Říjen 2016   : Cíl semináře: Tento seminář je pro vás důležitý, pokud si chcete ušetřit práci i peníze s komunikací a marketingem na internetu. Naučíte se správně a efektivně využívat e-mail, vytvářet kvalitní databáze potencionálních zákazníků a dotahovat díky tomu komunikaci s lidmi až do úspěšného závěru. Naučíte se využívat e-mail ...

Jak využít sociální sítě na maximum a nezbláznit se

Říjen 2016   : Cíl semináře: Díky tomuto semináři pochopíte, jak vytěžit ze své práce na sociálních sítích maximum. Odhalíte klady a zápory TOP 5 nejpoužívanějších sociálních sítí světa a nauříte se je využít ve svůj prospěch. Ukážeme si, jak vyzrát na neplacenou i placenou propagaci a na závěr si ukážeme potenciál nízkonákladového video marketingu. Seminář je určen pro začátečníky, ...

Úvod do optimalizace a efektivní správy webových stránek

Říjen 2016   : Cíl semináře: Díky semináři pochopíte, jak funguje SEO optimalizace pro webové vyhledávače a jak ji efektivně využít pro zvýšení návštěvnosti a tržeb. Dokážete si rozvrhnout webové stránky tak, aby v nich návštěvníci vše pohodlně a rychle našli, nakoupili a byli spokojení s vaším servisem. Naplánujete konkrétní změny u svých projektů a seznámíte se s praktickými ...

Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních a v důsledku nezákonných rozhodnutí v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu

Říjen 2016   : Cíl semináře: Praktické zaměření semináře umožní posluchačům poznat nejnovější přístupy k odpovědnosti státu za újmu způsobenou nepřiměřenou délkou, resp. průtahy v soudních i správních řízeních, a také způsobenou nezákonnými ...

Jak sepsat dovolání v civilní věci

Listopad 2016   : Připravujeme ...

Manželství v návaznosti na občanský zákoník a zákon o matrikách

Září 2016   : Cíl semináře: Seminář je zaměřen na problematiku matriční události manželství od jeho vzniku po jeho zánik a vliv změn na matriční zápis a matriční doklad. Obsah: * Podmínky vzniku manželství – civilní a církevní sňatek, místo uzavření manželství, oddávající * Doklady k uzavření manželství – občan, cizinec, promíjení dokladů ...

Vznik, změny a skončení pracovního poměru

Říjen 2016   : Obsah: * pracovní smlouva a pochybení při jejím sjednávání, neplatnost * ujednání o době trvání pracovního poměru * změny sjednaných pracovních podmínek * jmenování a odvolávání vedoucích zaměstnanců * vady právních jednání směřujících ke skončení pracovního poměru, praktické problémy spojené s použitím občanského zákoníku * ...

Administrace VZ vlastními zaměstnanci !PŘESUN Z 23.8.!

Srpen 2016   : Obsah: 1.Právní rámec veřejného zadávání se zaměřením na nový zákon č. 134 - 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcí předpisy 2. Stádium před zahájením zadávacího řízení 3. Volba druhu zadávacího řízení, délky a typu smlouvy a dalších institutů 4. Význam zadávací lhůty a lhůty pro podání nabídek, prohlídky místa plnění a vysvětlení zadávací dokumentace ...

Změna vyhlášky o předškolním vzdělávání, novelizace problematiky předškolního vzdělávání

Září 2016   : Cíl semináře: Seminář je obsahově a koncepčně sestaven pro cílovou skupinu pedagogických pracovníků mateřských škol. Lektorka seznámí se zásadními otázkami v oblasti legislativy, které přinese podzim 2016 a propojí oblast legislativy s příklady z pedagogické praxe. Účastníci získají řadu vzorových formulářů, které společně ...

Regulace provozu na pozemních komunikacích územní a ústřední veřejnou správou

Listopad 2016   : Cíl semináře: Cílem semináře je podrobný výklad právní úpravy místní a přechodné úpravy provozu a související právní úpravy, která ke stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu vede (uzavírky a objížďky, vyhrazené parkování, parkovací a nízkoemisní zóny atd.). Důraz je přitom kladen na dosavadní soudní judikaturu a závěry poradního ...

Microsoft Azure - implementace a správa (MOC20533)

Říjen 2016   Tento kurz je určen pro to odborníky, kteří plánují umístit některé nebo všechny jejich služby IT infrastruktury na Azure. Je také určen pro odborníky v oblasti IT, kteří mají znalosti cloud technologií a chtějí se dozvědět více o Azure a také kteří chtějí: - instalovat, konfigurovat a spravovat služby a virtuálních strojů (VMs) v Azure - používat Microsoft System ...

Extreme programming (EP1)

Říjen 2016   V tomto kurzu získají jeho účastníci znalosti metodiky Extrémního programování, což je agilní metodologie vývoje softwaru, vytvořená počátkem 90. let, která předepisuje určité činnosti všem účastníkům vývojového procesu. Jedná se o tradiční činnosti, které jsou však dovedeny do extrému. Díky tomu by mělo být extrémní programování schopné se lépe přizpůsobit měnícím se požadavkům zákazníků a dodávat software ...

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134 - 2016 Sb. pro zadavatele

Září 2016   VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PRO ZADAVATELE DVOUDENNÍ KONZULTAČNÍ SEMINÁŘ PRO ZADAVATELE – veřejné zakázky podle nového zákona Zařazeno v akreditovaném vzdělávacím systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA – 2 body. Akreditováno Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program průběžného vzdělávání pro úředníky AK - PV-119 - 2013. Cíl semináře: ...

TRESTNÍ PRÁVO DAŇOVÉ A TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB PO ZÁSADNÍ NOVELE OD 1. 12. 2016

Říjen 2016   Po absolvování semináře se budete orientovat v jednotlivých trestných činech daňových, v souvisejících institutech (např. účinná lítost) a v aktuální judikatuře. V neposlední řadě bude zmíněna i trestní odpovědnost právnických osob a možný postih právnických osob za uvedené trestné činy daňové, a to i s ohledem na ...

Microsoft Excel – jednodenní kurz pro mírně pokročilé

Srpen 2016   Studijní materiály výukové materiály firmy NICOM   Hodinový rozsah výuky  Pro nabízený obsah výuky je stanoven rozsah 8 výukových hodin, který bude realizován během 1 pracovního dne   Oblasti buněk - pojmenování, zápis dat do oblasti buněk, vzorce s názvy oblastí   ...

Jak vyvíjet zabezpečené aplikace

Listopad 2016   Školitelé připravují na základě praktických zkušeností s penetračním testováním přehled nejčastějších chyb při programování a kódování a příklady následků, které tyto chyby mohou ...

Vývoj aplikací v Google Apps Script

Září 2016   Kurz je vytvořený pro pokročilé uživatelé Google nebo programátory jiných platforem, kteří se chtějí zdokonalit v Google Apps nebo je zajímá jak mohou automatizovat činnosti pomocí Google skriptů či vytvářet svoje vlastní ...

Spring framework STS

Prosinec 2016   Školení Spring Framework se zaměřuje na použití technologie Spring ve vývoji java aplikací. Seznámení se s technologiemi jež Spring nabízí a jejich praktické využití na modelových p...

Webové služby SOAP a REST v Javě

Listopad 2016   Kurz webových služeb pokrývá rozsáhlé prostředí standardů SOAP a REST s použitím Java SE a Java ...

Preparation for MCSE Private Cloud

Září 2016   Kurz je určen pro administrátory s dokončenou certifikační zkouškou MCSA jako příprava ke složení certifikací Microsoft, kterými jsou certifikace 70-246, 70-247 a získání tak ocenění ...

Preparation for MCSE Server Infrastucture

Prosinec 2016   Kurz je určen pro seniorní administrátory jako příprava ke složení certifikací Microsoft, kterými jsou 70-413, 70-414 a získání tak ocenění MCSE pro jednotlivce a bližší získání některé z Microsoft gold nebo silver partner k...

Preparation for MCSA Windows Server 2012

Listopad 2016   Kurz je určen pro administrátory jako příprava ke složení certifikací Microsoft, kterými jsou 70-410, 70-411, 70-412 a získání tak ocenění MCSA pro jednotlivce a bližší získání některé z Microsoft gold nebo silver partner kompetencí. ...

MOC20412 - Configuring Advanced Windows Server® 2012 Services

Září 2016   Tento pětidenní kurz je třetím po sobě navazujícím kurzem, který seznamuje studenty se správou operačního systému Windows Server 2012 a síťových služeb, které ...

MOC20411 - Administering Windows Server® 2012

Říjen 2016   Tento kurz seznamuje pokročilejší správce s dalšími detaily práce s tímto operačním systémem v již existujícím podnikovém ...

MOC20410 - Installing and Configuring Windows Server® 2012

Listopad 2016   Základní kurz pro vstup do problematiky nasazení, správy, konfigurace, sledování i údržby platformy Windows Server 2012. Tento kurz je prvním z rodiny kurzů týkajících se tohoto operačního ...

MOC10961 - Automating Administration with Windows PowerShell®

Září 2016   Tento kurz je určen správcům Windows Server 2012 i starších systémů, kteří chtějí od základu proniknout do skriptovacího jazyka PowerShell ...

Hyper-V 2012 R2: Designing, Implementing & Configuring

Září 2016   Serverová virtualizace je oblastí IT dnes zastoupenou téměř v každé společnosti na světě. ...

[?]
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde