Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.czIBM Tivoli Storage Manager 6.3 Implementation and Administration

Březen 2019   This course is the first of two five-day instructor-led courses for implementing, configuring and administering IBM Tivoli Storage Manager. In hands-on practice, you install the Tivoli Storage Manager 6.3 server, backup-archive client, the Tivoli Integrated Portal, and Administration Center. After the product is installed, you configure the environment. You ...

Leadership

Březen 2019   No organization has become exceptional without excellent leadership – without leaders who can interconnect their teams efforts with the company goals. Managing people is not the same as leading - lead means to unleash the potential of your team, to value people, to respect them and to make everybody contribute meaningfully to the work of the whole. The Leadership development program is designed for leaders who are already leading a ...

IBM WebSphere Message Broker V8 Application Development I

Duben 2019   This course provides an intermediate-level overview of the WebSphere Message Broker product, focusing on using WebSphere Message Broker to develop, deploy, and support platform-independent message flow applications. These applications use various messaging topologies to transport messages between service requestors and service providers, and also allow the messages to ...

Interní auditor ISO 9001 ve službách

Říjen 2019   Systém managementu kvality ve službách má svá specifika, a proto pro vás máme kurz, kde se dozvíte, jak naplnit požadavky ISO 9001. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích normy a jak skutečně řídit své procesy na základě reálných ukazatelů a jak je auditovat. Vyškolíme vás také z požadavků normy ČSN EN ISO 19011:2019, podle které se vykonávají interní ...


Interní auditor ISO 9001 a ISO 14001

Březen 2019   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a během tří dní získejte s námi teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích norem a jak projít úskalím interního auditu, jak se na něj připravit a jak napsat zprávu z auditu. Obsah kurzu: Zásady integrovaného systému dle ISO 9001 a ISO 14001 a jejich společné požadavky a ...

Interní auditor ISO 50001

Březen 2019   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích ISO 50001 ke snižování spotřeb energií a jak je auditovat. Doškolíme vás z nových požadavků ČSN EN ISO 19011:2019. Obsah kurzu: Seznámení s požadavky ISO 50001 k řízení energetického managementu napraktických příkladech. ...

NOVINKA – Interní audity dle ČSN EN ISO 19011:2019

Únor 2019   Revize ČSN EN ISO 19011:2019 poskytuje návod, jak se s úskalími interních auditů vypořádat. Lektorka, která je zároveň i zkušenou interní auditorkou, vám vysvětlí nové požadavky normy, předá vám užitečné rady, jak se na audit připravit a na jaké důležité věci se při auditu a po něm zaměřit. Obsah kurzu: Principy auditování Řízení programu auditů (cíle auditů, určení ...

Interní auditor ISO 14001

Březen 2019   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi teoretické a praktické znalosti. * Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích normy a jak projít úskalím interního auditu, jak se na něj připravit a jak napsat zprávu z auditu. Obsah kurzu: Požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016. Podrobné vysvětlení požadavků normy na praktických příkladech. Jak ...

Interní auditor IATF 16949:2016

Březen 2019   Cílem kurzu je získání kvalifikace pro provádění interních auditů podle požadavků IATF 16949:2016. V průběhu 3 dnů získáte informace o změnách v požadavcích oproti ISO - TS 19949 a jejich návaznosti na revizi ISO 9001:201 a také klíčové znalosti pro provádění interních auditů. Obsah kurzu: 1. – 2. den Podrobné vysvětlení požadavků normy IATF 16949:2016 a praktické návody a příklady, jak je ...

SQL Server Analysis Services - analýza dat

Březen 2019   Kurz je zaměřen na tvorbu OLAP kostek a OLAP zpracování v SQL Serveru, pro účely komplexních analýz nenamáhajících produkční databázový server. Účastníci se dozvědí, jak pomocí nich dynamicky vytvářet komplexní analytické či obchodní přehledy s okamžitou odezvou, nezávisle na množství dat (jako získat komplexní přehledy z terabajtů dat v rámci jediné sekundy), jak to využít při ladění ...

Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy

Květen 2019   Na semináři se seznámíte s platnou právní úpravou a praktickým poskytováním cestovních náhrad a dalšími souvislostmi pracovních cest zaměstnanců i ostatních osob, kterým bývají cestovní náhrady poskytovány, seznámíte se s judikaturou a výsledky koordinačních výborů v této problematice. * Platná právní úprava o poskytování ...

Kultura řeči a umění jednat s lidmi

Duben 2019   Podmaňte si jednu z nejstarších jazykových disciplín, která vznikla již ve starověku! Naučte se pracovat s hlasem a správně artikulovat. Staňte se vynikajícím řečníkem! Kurz je určen zájemcům o kulturu mluveného projevu s cílem zdokonalení mluvní techniky. Účastníci získají jazykovou pohotovost, dozvědí se o základech techniky mluveného projevu, naučí se, jak mají připravit řečnický projev a ...


Umění jednat s lidmi

Květen 2019   Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí zlepšit své mezilidské vztahy v pracovním i osobním životě a těm, kteří pracují s lidmi a dostávají se do náročných stresových situací. V kurzu se naučíte, jak efektivně komunikovat s různými typy lidí. Zjistíte, na jaké bariéry a komunikační problémy můžeme v životě narazit a co si v takových situacích počít. Budete umět lépe odhadnout ostatní a zlepšit celkové své vy...

Kultura řeči [rétorika]

Duben 2019   Podmaňte si jednu z nejstarších jazykových disciplín, která vznikla již ve starověku! Naučte se pracovat s hlasem a správně artikulovat. Staňte se vynikajícím řečníkem! Kurz je určen zájemcům o kulturu mluveného projevu s cílem zdokonalení mluvní techniky. Účastníci získají jazykovou pohotovost, dozvědí se o základech techniky mluveného projevu, naučí se, jak mají připravit řečnický projev a doplní si základní ...

Inventarizace majetku a závazků v souladu s vyhláškou 270 - 2010 Sb. o inventarizaci – nezbytný prvek schválení účetní závěrky - !!!OLOMOUC!!!

Únor 2019   Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené o...

Základy datové analytiky ...

Duben 2019   Popis Schopnost rozhodování na základě dat a faktů je dnes zásadní konkurenční výhodou. Analytické schopnosti, zručnost práce s daty a obecná informační gramotnost je očekávána od mnoha pozic napříč firmou. 1. úvod do relačních databází 2. způsoby získání dat ze zdrojových systémů 3. základy čištění a transformace dat 4. rozpoznání nových, změněných a smazaných záznamů 5. principy ...

Podrobný pohled na důvěryhodnou správu dokumentů v digitální podobě a dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové služby

Červen 2019   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-90 - 2018, Název akreditace: Spisová služba, digitální archivy - nařízení GDPR, eIDAS Akreditace: MV ...

Tajemství písma – grafologie a metody použití

Duben 2019   Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Dnes se již běžně používaný termín PSYCHOLOGIE PÍSMA sjednotil na filosofických fakultách v přednášenou GRAFOLOGII. Jde o ucelený systém, kdy podle celé řady specifických znaků lze do značné míry určit nejen totožnost autora, ale HLAVNĚ charakterové vlastnosti člověka a poukázat na možnosti řešení jeho problémů. Grafologie se ...

Práce s modulem OLPNO na PCElektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do SEPNO

Březen 2019   Seminář je určen pro uživatele programu EVI 8 a SKLAD Odpadů 8. A proč nabízíme společné školení pro oba programy? To proto, že modul OLPNO je zcela nový modul, založený na principu stejného ovládání v obou programech. Pomocí modulu vytvoříte a ohlásíte nejen Ohlašovací list přepravy ...

Komunikace a asertivita - !!!BRNO!!!

Červen 2019   Začátečníci i pokročilí. Určeno pro Všechny bez ohledu na vykonávanou profesi. Cíl semináře Cílem semináře je naučit se efektivně komunikovat tak, abychom dokázali: Dostat od lidí to, co potřebujeme – například včas všechny podklady. Zbytečně se nemuseli rozčilovat, když se věci zaseknou a uměli je zase r...

Inventarizace majetku a závazků v souladu s vyhláškou 270 - 2010 Sb. o inventarizaci

Květen 2019   Pro všechny úrovně Určeno pro Seminář je určen pro interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, magistrátní města, obce) a jimi zřizované ...

Insolvenční řízení – řešení úpadku oddlužením, výkladové problémy, judikatura, seznámení s novelou roku 2019

Květen 2019   Absolvováním semináře získáte komplexní přehled o problematice řešení úpadku dlužníka oddlužením. Lektorka vám vysvětlí, jaké jsou předpoklady pro povolení oddlužení a pro jeho následné schválení. Objasní zásadní rozdíly mezi oběma formami oddlužení. Zabývat se bude problematikou zdrojů, ze ...

Insolvenční řízení z pohledu věřitele – aktuální výkladové problémy, judikatura, seznámení s novelou roku 2019

Duben 2019   Absolvováním semináře získáte nezbytný přehled o základních institutech insolvenčního práva. Při výkladu bude položen důraz na čerstvé aplikační problémy v insolvenčním právu. Lektorka vám pomůže zorientovat se v problematice uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení v závislosti na typu ...

Firma jako dobře fungující PR tým (páteční dopolední workshop)

Březen 2019   Seznámíte se s možnostmi fungování public relations a vztahů s médii ve vaší společnosti a budete mít jasno v různých otázkách. * Firma jako dobře fungující PR tým • proč je PR pro firmu tak důležité a kdo všechno ho vytváří, • kde jsou hranice vnější komunikace, vnitřní komunikace a lidských zdrojů, • má mít firma vlastní PR specialisty? • jak ...

Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizací v roce 2019

Listopad 2019   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-280 - 2016 Název akreditace : Praktické postupy při inventarizaci majetku, který má škola ve správě od zřizovatele - jeho zhodnocení, oprava, dlouhodobý hmotný majetek a cestovní náhrady Akreditace: MV ...

Datová analýza v Pythonu

Březen 2019   Datová analýza v ...

Django - Python na webu

Březen 2019   Django - Python na ...

PRACOVNÍ MOTIVACE, ZPĚTNÁ VAZBA A HODNOTÍCÍ POHOVOR

Březen 2019   Na tomto kurzu Vás naučíme techniky efektivní zpětné vazby směrem k zaměstnancům. Dozvíte se, jak coby manažer, vedoucí firmy, personalista apod. skrze zpětnou vazbu motivovat své zaměstnance, dávat jim hodnotou zpětnou vazbu a pomáhat jim tak s jejich osobním rozvojem. Naučíme Vás, jak se zachovat v obtížných situacích, např. zvyšující se frustraci na pracovišti, vedení ...

Administration of IBM Business Process Manager Standard V8.5.6

Duben 2019   This course teaches IBM BPM administrators how to install, configure, and administer IBM Business Process Manager Standard V8.5.6. You learn about IBM Business Process Manager Standard architecture, concepts, and terminology. You also learn how to deploy and manage business applications and how to troubleshoot the environment. This is an interactive class with ...

Process Implementing with IBM Business Process Manager Standard V8.5.7 - II

Březen 2019   IBM Business Process Manager is a comprehensive BPM product that provides the visibility and insight that is necessary to effectively manage organizational business processes. This course focuses on the Standard and Express editions of IBM Business Process Manager, but the lessons apply to process implementation on every version of IBM ...

Process Implementing with IBM Business Process Manager Standard V8.5.7 - I

Květen 2019   This course integrates training in business process management (BPM) methods and implementation with IBM Business Process Manager V8.5.7. You learn core process modeling and implementation skills, the project development approach, process model implementation fundamentals, and exceptional delivery patterns. These skills improve the speed and ...

IBM WebSphere Message Broker V8 System Administration

Březen 2019   WebSphere Message Broker V8 delivers new features that enhance its ability to connect to a wide range of data sources and manage enterprise solution bus (ESB) deployments. In this course, you learn how to administer WebSphere Message Broker V8 on distributed platforms, such as Windows and AIX, by using the WebSphere Message Broker administrative interfaces. These ...

IBM MQ V8 Advanced System Administration (Distributed)

Duben 2019   This course expands the basic skill sets that are developed in courses WM102, Technical Introduction to IBM MQ, and WM207 or WM209, IBM MQ V8 System Administration. This course focuses on features and facilities of IBM MQ, such as clustering and security. Specifically, you learn about implementing a cluster and authenticating connections, channels, and users. Other topics ...

IBM MQ V8 System Administration (using Windows for labs)

Březen 2019   This course is designed to provide technical professionals with the skills needed to administer IBM MQ queue managers on distributed platforms such as Windows 2008 Server and Linux. * This course is designed to provide technical professionals with the skills needed to administer IBM MQ queue managers on distributed platforms such as Windows 2008 Server and Linux. ...

WebSphere Application Server V8.5.5 Performance Tuning

Duben 2019   This course teaches you how to monitor and tune WebSphere Application Servers for improved performance. You learn about performance tuning methods and monitoring tools that apply to both the application server environment and Java EE applications. These methods and tools for load testing, monitoring, and tuning are applied to various WebSphere components, such as the ...

WebSphere Application Server V8.5 Scripting and Automation

Březen 2019   Most administrative tasks are multi-step and repeatedly used, and GUI-based administration tools can quickly become impractical and even a burden. WebSphere Application Server offers a collection of tools and technologies that you can use to create automated scripts, facilitating system administration. The course describes the scripting facilities in WebSphere ...

WebSphere Application Server V9 Administration in a Federated Environment

Duben 2019   In this course, you learn how to configure and maintain IBM WebSphere Application Server V9 Network Deployment. You learn how to deploy and create a deployment manager and federate a cell. In addition, you learn how to create a cluster within the federated cell. Throughout the course, hands-on exercises and demonstrations reinforce lecture ...

WebSphere Application Server V8.5.5 Problem Determination

Květen 2019   This course teaches you how to manage WebSphere Application Server problems more skillfully within your organization by using problem determination tools and techniques. The instructor and students explore common scenarios that you might face in your daily activities. You also learn methodologies and techniques for problem determination, including how to use online ...

WebSphere Application Server V9 Administration

Duben 2019   This release of IBM WebSphere Application Server provides enhanced support for standards (notably Java 7 EE), emerging technology, and a choice of development frameworks. In this course, you learn how to configure and maintain IBM WebSphere Application Server V9 in a single-server environment. You learn how to deploy enterprise Java applications in a single computer co...

DB2 10.5 for LUW Advanced Database Administration with DB2 BLU Acceleration

Duben 2019   This course is designed to teach you how to: Fully use the advanced technical functions and features of DB2 LUW 10.1 and 10.5. Implement DB2 BLU Acceleration, column-organized table support, for a new or existing DB2 database. Describe how the column dictionaries used for DB2 BLU Acceleration are built and utilized to provide extreme ...

DB2 for LUW Performance Tuning and Monitoring Workshop

Únor 2019   Learn how to tune for optimum performance the IBM DB2 10 for Linux, UNIX, and Windows relational database management system and associated applications written for this environment. Learn about DB2 10 for Linux, UNIX, and Windows in a single partition database environment. Explore performance issues affecting the design of the database and applications using the database, ...

DB2 10 for LUW: Basic Administration for Linux and Windows

Duben 2019   This course teaches you to perform basic database administrative tasks using DB2 10.1 for Linux, UNIX, and Windows. These tasks include creating and populating databases and implementing a logical design to support recovery requirements. The access strategies selected by the DB2 Optimizer will be examined using the DB2 Explain tools. Various diagnostic methods will ...

IBM Cognos TM1: What s New (V10.2)

Duben 2019   IBM Cognos TM1: Whats New (V10.2) is a one-day, instructor-led course that combines lecture material and hands-on practice in using new features in TM1 version 10.2. The course outlines basic usage of the new features for analysis, modeling, and administration. Students will explore a scorecarding solution, identify new features in TM1 applications and Performance Modeler, look at enhancements to ...

Leadership v kostce

Březen 2019   Na tomto kurzu Vás seznámíme s technikami vlastního rozvoje vůdcovských dovedností. Osvojíte si metody identifikace vlastních limitů a práce s nimi, techniky profesionální komunikace, včetně řešení konfliktů s jednotlivci, týmem či neshody v rámci týmu. Dozvíte se, jak vést efektivněji porady a lépe pracovat s kompetencemi zaměstnanců. Absolventi kurzu jsou schopni efektivněji rozvíjet nejen sebe sama, ale i členy týmu. ...

Vedení efektivních porad

Březen 2019   Na tomto kurzu Vás naučíme efektivněji využívat čas věnovaný poradám. Naučíme Vás „rozmluvit“ jednotlivé účastníky porad, řešit konflikty a zvyšovat kreativitu účastníků. Dozvíte se, jak správně porady plánovat a zajistit si, že účastníci přichází připraveni. Kurz je zaměřen na praxi a jeho součástí je několik modelových situací. Absolventi kurzu jsou schopni efektivněji využívat čas strávený na poradách, ...

Vedení týmu na dálku

Březen 2019   Na tomto kurzu Vás naučíme vést členy týmu pracujících „na dálku“, a to jak v prostředí týmu složeného z členů z České republiky, tak týmu složeného z více národností. Osvojíte si metody vedení virtuálních týmů, způsoby motivace a řešení konfliktů lidí v situacích, kdy není možné fyzické setkání. Absolventi kurzu jsou schopni vést a motivovat jednotlivé členy týmu pracující na dálku, stejně jako vytvářet pozitivní ...

Koučink pro manažery a lídry

Únor 2019   Na tomto kurzu si osvojíte techniky, které Vám pomohou zlepšit vztahy na pracovišti, rozvíjet potenciál svých zaměstnanců a snáze členy týmu získat na svou stranu. Dozvíte se, jak v zaměstnancích vzbudit zájem o koučování a motivovat je ke spolupráci. Absolventi tohoto kurzu jsou schopni lépe pracovat a rozvíjet potenciál, kreativitu a pracovní nasazení členů týmu. * Na tomto kurzu si osvojíte techniky, ...

Manažerské rozhodování a řešení problémů

Březen 2019   Na tomto kurzu si osvojíte techniky manažerského rozhodování, které Vám pomohou snáze získat a následně i využít informace nutné k rozhodování. Dozvíte se, jak identifikovat rizika jednotlivých variant a pracovat se zkreslením komunikace v týmu. Absolventi kurzu jsou schopni lépe si zajistit objektivní informace, nenechat se strhnout emocemi a snáze tak dosáhnout stanoveného cíle, tj. ...

IBM (Lotus) Domino Administrace - Správa uživatelů a serverů

Březen 2019   Kurz je určen administrátorům IBM Domino serverů, kteří se chtějí dozvědět jak naplánovat infrastrukturu IBM Domino a nainstalovat a nakonfigurovat IBM Domino servery. * Kurz je určen administrátorům IBM Domino serverů, kteří se chtějí dozvědět jak naplánovat infrastrukturu IBM Domino a nainstalovat a nakonfigurovat IBM Domino servery. Instalace a konfigurace ...

STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VELKÁ NOVELA (souhrnný přehled, aktuální výklady a praxe) -

Březen 2019   Ř         základní pojmy; Ř         závazná stanoviska - § 149 správního řádu, § 4 SZ, § 96b SZ (aktuální stav s účinností od 1. 9. 2018 Ř         působnost stavebních úřadů; Ř         souhlas vlastníka dle § 184a SZ; Ř         územní rozhodnutí – druhy, veřejnoprávní smlouva dle § 78a SZ, územní souhlas, ...

PREVENCE STRESU A SYNDROMU VYHOŘENÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH -

Únor 2019     Stres. Co představuje stres u pracovníků v sociálních službách. Stres - vznik, fáze, stresory v sociální oblasti. Temperament - typy. Osobnost člověka.   Moje stresory – vnitřní - sebeuvědomění - v čem mám silné stránky, v čem rezervy. Můžeme něco dělat jinak? Vnější stresory - nápor v práci pracovníka v sociálních ...

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU - ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ (zákon č. 199 - 2017 - částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace) - NOVELA -

Únor 2019      Zákon č. 361 - 2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů – řidičské oprávnění, řidičský průkaz. Základní ...

Vyjednej víc – workshop úspěšného vyjednávání

Duben 2019   Na tomto workshopu poznáte a vyzkoušíte si postup, který vede k úspěšnému vyjednávání. Naučíte se, na co se při vyjednávání soustředit a jak postupovat. Po absolvování workshopu můžete vše hned začít využívat. * Vyjednej víc – workshop úspěšného vyjednávání • proč jsou některá vyjednávání úspěšná a jiná ne, • jak si stanovit cíl pro vyjednávání, • je vyjednávání vhodné pro ...

Daňová evidence s praktickým příkladem - víkendový - 3. - 10. 5. 2019

Květen 2019   Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí vést daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví) podnikatelům, živnostníkům. V kurzu se naučíte, jaké zásady platí pro vedení daňové evidence, jak se evidují příjmy a výdaje, které příjmy a výdaje jsou daňově uznatelné x neuznatelné, získáte informace o tom, co je potřeba evidovat a na co si dát pozor. Na ...

Účetnictví KOMPLET - víkendový - 1. 3. - 12. 4. 2019

Březen 2019   Tento kurz je velice oblíbený mezi našimi absolventy, protože zahrnuje modul Základy účetnictví a Účetnictví pro pokročilé a navíc obsahuje komplexní praktický příklad, kdy si na reálných dokladech zkusíte zpracovat účetnictví fiktivní firmy za celé zdaňovací období => tzn. od otevření PS účtů 1. 1., přes zaúčtování všech účetních případů vzniklých v průběhu roku (mzdy, ...

Účetnictví pro pokročilé - víkendový - 16. - 30. 3. 2019

Březen 2019   Kurz Účetnictví pro pokročilé je určen pro všechny, kteří mají základní znalosti účetnictví a chtějí je dále rozvíjet. Jde o navazující modul na Základy účetnictví. ...

Základy účetnictví - víkendový - 1. - 15. 3. 2019

Březen 2019   Kurz je vhodný jak pro úplné začátečníky, kteří se nikdy nesetkali s účtováním, tak pro ty, kteří si chtějí připomenout nebo osvěžit dříve nabyté znalosti. Po absolvování kurzu budete schopni samostatně účtovat běžné účetní operace. ...

Základy daní - daňová soustava ČR - 13. - 27. 4. 2019

Duben 2019   Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí zorientovat v soustavě daní a získat základní znalosti v této oblasti. ...

[?]
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde