Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.czNová pravidla pro poskytování a zprostředkování úvěrů spotřebitelům - aktuálně a v praxi

Prosinec 2016   Indikativní osnova: BLOK 1 – Úvod do tématu * Východiska, cíle a prameny úpravy * Věcná, osobní působnost – vymezení základních pojmů, „překlopení“ stávajícího režimu * Vybrané instituty – písemná forma, trvalý nosič dat, zastupování, přičitatelnost BLOK 2 – ...

Výkonný a pohodový tým

Listopad 2016   Přínosy pro vaši organizaci: * Vyvážené týmy postavené na skutečných příspěvcích svých členů a ne pouze na pracovních funkcích. * Uvědomělí jedinci, kteří dovedou přizpůsobit své chování dané situaci a potřebám byznysu. * Správní lidé plnící správné úkoly vedoucí k výkonnějším týmům. * Komunikace užívající běžný jazyk k prodiskutování týmových záležitostí. * Kvalitní ...

Český pravopis: jistoty a novinky

Listopad 2016   Jednou z oblastí, kterým je při tvorbě textu třeba věnovat náležitou pozornost, je jejich pravopisná úroveň. Mnozí pisatelé si však v této věci nejsou zcela jisti: kromě toho, že naše pravopisná pravidla nejsou zcela neměnná (naposledy byla formulována v roce 2014), hraje významnou roli i to, že většinu jsme si jich osvojili již před mnoha lety a naše paměť není dokonalá. V tomto ...

Účetnictví s využitím výpočetní techniky - rekvalifikace

Listopad 2016   Úspěšné absolvování kurzu je dostatečnou přípravou pro vstup do účetní profese. Absolvent umí zvládnout teoreticky i prakticky profesi účetní a umí tuto činnost samostatně vykonávat, resp. vykonávat samostatně kumulovanou činnost účetní v malých a středních firmách nebo účetní v rámci velkých účtáren řízených hlavním účetním... Kurz bude ukončen závěrečnou zkouškou a ...


10982: Windows 10 - podpora a řešení potíží

Listopad 2016   Předpokládané znalosti Znalosti na úrovni absolventa kurzů 20697-1 a 20697-2   Zaměření kurzu Kurz je určen IT profesionálům, kteří spravují a podporují desktopy a zařízení s Windows 10, jejich uživatele, sítě a bezpečnost. Primárně je kurz pro pracovníky podpory desktopů (Enterprise Desktop Support ...

Svatební kytice převislá vypichovaná do floristického mikrofonu # pro floriste

Říjen 2016   Svatební kytice převislá vypichovaná do floristického mikrofonu Svatební kytice převislá vypichovaná do floristického mikrofonu Úterý 4. 10. 2016 od 14.00h – 18:30h Kategorie: floristé Zaměření: pracovní workshop zaměřený na techniku vazby Lektor: mistr floristiky Vitková Pavlína 14.00h – 15:30h Technická ...

Svatební kytice – rosmelie # pro floristé

Říjen 2016   Svatební kytice – rosmelie Svatební kytice – rosmelie Středa 5. 10. 2016 od 14.00h – 18:30h Kategorie: floristé Zaměření: pracovní workshop zaměřený na techniku vazby Lektor: mistr floristiky Vitková Pavlína 14.00h – 15:30h Technická instruktáž výroba korpusů seznámení s ocelovými drátky pro přípravu rosmelie seznámení s dvěma techniky ...

Decoupage - podnos # pro kreativci

Říjen 2016   Decoupage - podnos Decoupage - podnos Pátek 7. 10. 2016 od 14.30h – 19:00h Kategorie: kreativci Zaměření: pracovní workshop zaměřený na techniku decoupage Lektor: mistr floristiky Vitková Pavlína 14.30h – 16:00h Technická instruktáž seznámení s pracovním materiálem ukázka postupu práce technika provanc - bitumi 16:00h – 19:00h Pracovní část ...

Enkaustické základy # pro kreativci

Říjen 2016   Enkaustické základy Enkaustické základy Úterý 11. 10. 2016 od 16:00h – 19:00h Kategorie: kreativci Zaměření: pracovní workshop zaměřený na enkaustické základy Lektor: Mgr. Jana Povalová, MBA – akreditovaná lektorka enkaustiky​ Enkaustika je starověká malířská technika malování horkým voskem vhodná pro každého. K enkaustickému malování nejsou nutné umělecké znalosti a ...

Dušičková vazba - floristé # pro floristé

Říjen 2016   Dušičková vazba - floristé Dušičková vazba - floristé Pátek 14. 10. 2016 od 14.00h – 18:30h Kategorie: floristé Zaměření: pracovní workshop zaměřený na techniku vazby Lektor: mistr floristiky Vitková Pavlína 14.00h – 15:30h Technická instruktáž ukázka s popis zhotovení 4 vzorů pro prodej dušičkové vazby techniky vypracování korpusu techniky ...

Dušičková vazba - kreativci # pro kreativci

Říjen 2016   Dušičková vazba - kreativci Dušičková vazba - kreativci Pátek 21. 10. 2016 od 14.00h – 18:30h Kategorie: kreativci Zaměření: pracovní workshop zaměřený na techniku vazby Lektor: mistr floristiky Vitková Pavlína 14.00h – 15:30h Technická instruktáž techniky vypracování korpusu techniky upevnění floristického materiálu šetrné zpracování ...

Konstrukce pro kytice # pro floristé

Listopad 2016   Konstrukce pro kytice Konstrukce pro kytice Úterý 8. 11. 2016 od 14.00h – 18:30h Kategorie: floristé Zaměření: pracovní workshop zaměřený na techniku vazby Lektor: mistr floristiky Vitková Pavlína 14.00h – 15:30h Technická instruktáž proč konstrukce? – discuse techniky zpracování materiálů pro tvorbu konstrukci proporce a propočty konstrukce ...


Dárkové balení # pro kreativci

Listopad 2016   Dárkové balení Středa 9. 11. 2016 od 14.00h – 18:30h Kategorie: kreativci Zaměření: pracovní workshop zaměřený na techniku Lektor: mistr floristiky Vitková Pavlína 14.00h – 15:30h Technická instruktáž seznámení s materiálem využití různého materiálu který najdete běžně v domácnosti ukázka 6 druhů balení různorodých dárků s popisem práce originální ...

Práce s floristickým drátem - CRUSH TECHNIKY # pro floristé

Listopad 2016   Práce s floristickým drátem - CRUSH TECHNIKY Sobota - neděle 12. - 13. 11. 2016 od 13.00h – 18:30h Kategorie: floristé Zaměření: pracovní workshop zaměřený na CRUSH TECHNIKY Lektor: mistr floristiky Robert Milkowski 12.11.2016 13.00h – 15:30h Technická instruktáž výklad a ukázka prací s dratem postupy podle neuznavanějšího ...

Advent - floristé # pro floristé

Listopad 2016   Advent - floristé Úterý 15. 11. 2016 od 14.00h – 19:30h Kategorie: floristé Zaměření: pracovní workshop zaměřený na techniku vazby Lektor: mistr floristiky Vitková Pavlína Host: Miroslav Král - výtvarník divadla Palace 14.00h – 15:30h Technická instruktáž - přednáška o květinách spojených s adventem a vánocemi - ukázka s popis zhotovení 4 vzorů pro prodej adventní ...

Advent - kreativci # pro kreativci

Listopad 2016   Advent - kreativci Středa 16. 11. 2016 od 14.00h – 19:30h Kategorie: kreativci Zaměření: pracovní workshop zaměřený na techniku vazby Lektor: mistr floristiky Vitková Pavlína Host: Miroslav Král - výtvarník divadla Palace 14.00h – 15:30h Technická instruktáž ukázka s popisem zhotovení 4 vzorů pro prodej adventní vazby techniky vypracování korpusu ...

Vánoční svícny - floristé # pro floristé

Prosinec 2016   Vánoční svícny - floristé Čtvrtek 8. 12. 2016 od 14.00h – 19:30h Kategorie: floristé Zaměření: pracovní workshop zaměřený na techniku vazby Lektor: mistr floristiky Vitková Pavlína Host: Miroslav Král - výtvarník divadla Palace 14.00h – 15:30h Technická instruktáž přednáška o květinách spojených s adventem a vánocemi techniky upevnění svíček ...

Decoupage - vánoční krabice na čaj # pro kreativci

Prosinec 2016   Decoupage - vánoční krabice na čaj Decoupage - vánoční krabice na čaj Úterý 13. 12. 2016 od 14.00h – 19:30h Kategorie: kreativci Zaměření: pracovní workshop zaměřený na techniku decoupage Lektor: mistr floristiky Vitková Pavlína Host: Miroslav Král - výtvarník divadla Palace 14.00h – 15:30h Technická instruktáž seznámení s pracovním ...

Malování baněk a ozdob # pro kreativci

Prosinec 2016   Malování baněk a ozdob Malování baněk a ozdob Pátek 16. 12. 2016 od 16:00h – 19:00h Kategorie: kreativci Zaměření: pracovní workshop zaměřený na enkaustické malování baněk a ozdob Lektor: Mgr. Jana Povalová, MBA – akreditovaná lektorka enkaustiky​ Enkaustika je starověká malířská technika malování horkým voskem vhodná pro každého. K enkaustickému malování nejsou nutné ...

Vánoční svícny - kreativci

Prosinec 2016   Vánoční svícny - kreativci Úterý 20. 12. 2016 od 14.00h – 19:30h Kategorie: kreativci Zaměření: pracovní workshop zaměřený na techniku vazby Lektor: mistr floristiky Vitková Pavlína Host: Miroslav Král - výtvarník divadla Palace 14.00h – 15:30h Technická instruktáž přednáška o květinách spojených s adventem a vánocemi techniky upevnění svíček techniky zpracování ...

Elektronická evidence tržeb (EET) – jak na to v účetnictví a v daních

Říjen 2016   Týká se vás prosincová novinka s názvem elektronická evidence tržeb? Po absolvování semináře pro vás bude EET hračka. ...

Kurz Základy 3D modelování Blender

Prosinec 2016   Dvoudenní počítačový kurz ve kterém se naučíte základy 3D modelování v aplikaci Blender. Blender je aplikace pro vytváření 3D modelů a scén. Na kurzu bude vysvětlen návrh a budou uvedeny základní postupy pro 3D modelování. 3D modelování má v dnešní době velký význam zejména s příchodem 3D ...

Kurz Základy webového programování

Listopad 2016   Dvoudenní počítačový kurz ve kterém se naučíte základy webového programování ve frameworku CodeIgniter. CodeIgniter je framework zaměřený na rychlý a jednoduchý návrh webových aplikací. Výstupem kurzu budou vlastní dynamické webové ...

Kurz Základy jazyka SQL

Listopad 2016   Jednodenní počítačový kurz ve kterém se naučíte základy jazyka SQL. Jazyk SQL je standardně používaný dotazovací jazyk používaný pro relační databáze. Součástí kurzu bude vytvoření databázového systému a následné použití jazyka SQL pro dotazy nad tímto systémem. Účastnící kurzu by pochopí funkci jazyka SQL a jeho využití v praxi. V dnešní době mají databázové systémy velký význam zejména pro analýzu a zpracování ...

Základy relačních databází

Listopad 2016   Jednodenní počítačový kurz ve kterém se naučíte základy relačních databází, protože v dnešní době mají databázové systéme velký význam, zejména pro analýza a zpracování dat. Dozvíte se co je to relační databáze a jakou plní v dnešním světě funkci. Naučíte se jak se navrhují databázové systémy, pochopíte funkci jejich návrhu a využití v praxi. V rámci kurzu si vytvoříte vlastní databázový ...

Kurz Základy programovacího jazyka PHP

Listopad 2016   Dvoudenní počítačový kurz ve kterém se naučíte základy programování v programovacím jazyku PHP. Jazyk PHP je jedním z nejpoužívanějších jazyků pro programování na straně serveru. Účastníci kurzu pochopí základy programování v tomto jazyce a budou umět využít tento jazyk pro interaktivní obsah webových stránek. Znalosti a dovednosti získané na tomto kurzu Vás zavedou do světa webového ...

Kurz Základy počítačů a Windows

Listopad 2016   Dvoudenní počítačový kurz, který vás naučí základy práce s počítačem. Zjistíte co je software a co hardware, budete umět ovládat soubory, okna, panely, plochu, základní programy Windows [malování, kalkulačka…] a mnoho ...

Kurz Základy programovacího jazyka Javascript

Listopad 2016   Dvoudenní počítačový kurz ve kterém se naučíte základy programování v programovacím jazyku Javascript. Jazyk Javascript je jedním z nejpoužívanějších jazyků pro programování na straně klienta. Účastníci kurzu pochopí základy programování v tomto jazyce a budou umět využívat tento jazyk pro interaktivní obsah webových stránek. Znalosti a dovednosti získané na tomto kurzu Vás zavedou do ...

Kurz Základy programovacího jazyka C

Říjen 2016   Dvoudenní počítačový kurz ve kterém se naučíte základy programování v programovacím jazyku C. Jazyk C je jedním z nejstarších a stále ještě hodně využívaným jazykem pro zejména systémové programování a výuku programování. Účastníci kurzu pochopí základy programování na nejnižší úrovni abstrakce. Znalosti a dovednosti získané na tomto kurzu Vás zavedou do světa programování a uvidíte jak ...

Kurz Latex pro začátečníky

Říjen 2016   Jednodenní počítačový kurz ve kterém se naučíte pracovat s programem Latex, který slouží ke kvalitní sazbě dokumentů. Díky získaným dovednostem pro vás bude tvorba kvalitních dokumentů zábavou a hlavně je budete tvořit efektivně a rychle. Latex slouží hlavně pro vytváření dokumentací, technických skript, bakalářských i diplomových prací a knižních publikací ve vysoké kvalitě. Na kurzu se naučíte využívat ...

Kurz Access pro začátečníky

Říjen 2016   Jednodenní kurz během kterého se seznámíte se základními možnostmi programu MS Access. Naučíte se vytvářet relační databáze, plnit je daty, provádět jejich vyhodnocení a zpracování a vytvářet jednoduché aplikace. Po absolvování kurzu budete umět vytvářet tabulky, relace mezi tabulkami, využívat dotazy, vytvářet formuláře, které umožní efektivnějším způsobem pracovat s tabulkami. Dále se naučíte vytvářet ...

Kurz HTML5 a CSS3 pro začátečníky

Říjen 2016   Dvoudenní počítačový kurz ve kterém se naučíte základy jazyků HTML5 a CSS3. Tyto jazyky jsou motorem dnešního internetu. Pochopíte základy zápisu HTML dokumentů a jejich stylování. Znalosti a dovednosti získané na tomto kurzu Vás zavedou do světa webového programování a uvidíte, jak programátor řeší dané úlohy. Po absolvování kurzu budete rozumět stavbě webových stránek. Výstupem kurzu bude vlastní ...

Klub klidných průzkumníků

Říjen 2016   Otvíráme kroužek pro zvídavé chlapce i děvčata od 6 do 10 let [v případě zájmu i pro starší], kteří chtějí přijít věcem quot;na kloubquot;. V podzimním cyklu se dozvíme, jak vzniká zvuk, jak květina cucá vodu ze země, jak pracuje detektiv, jak funguje ponorka, nebo kdy plave železo na hladině a jak to souvisí s vodoměrkou. A spoustu dalšího ...

Orchestrace multikanálové distribuce v moderních i tradičních odvětvích

Listopad 2016   Růst digitální gramotnosti populace je faktem, který silně ovlivňuje nákupní chování u všech generací zákazníků. Platí to i ve vašem odvětví? Nové digitální technologie rozbily tradiční nákupní způsoby - co se vlastně změnilo pro prodávající a nakupující? Každý člověk je unikátní, každý nákup je unikátní - proč firmy ...

Fusion 360 - základní kurz

Říjen 2016   Díky školení Autodesk Fusion 360 se seznámíte s revoluční CAD - CAM - CAE aplikací. Naučíte se vytvářet dokonalé digitální prototypy v jednoduchém pracovním prostředí založeném na web-cloud technologii. Program umí zpracovávat CAD soubory v různých formátech, vytvářet parametrické 3D součásti a sestavy, ale i tvorbu a editaci volnoplošných modelů, vizualizace, publikování a simulaci všech vytvořených ...

Klub šikovných rukou

Říjen 2016   Otvíráme kroužek ručních prací pro děvčata od 8 do 12 let [v případě zájmu i pro mladší či starší]. V podzimním cyklu budeme vlastnoručně vytvářet pokojíček s nábytkem a doplňky pro panenky. Pro panenky také budeme navrhovat a šít, plést či háčkovat vlastní módní ...

Kurz základů pletení

Říjen 2016   Hladce ... obrace ... Upleťte sobě i svým blízkým něco hřejivého, módního a slušivého ...Že to neumíte? My vás to ...

Kurz základů paličkování

Říjen 2016   Také Vás okouzlila křehká krása ručně paličkovaných krajek? Víte, co je herdule nebo podvinek? Nabízíme Vám náš kurz, ve kterém se to nejenom dozvíte, ale navíc si to vyrobíte a naučíte používat! Seznámíte se s tím, jaké pomůcky jsou potřeba, jaké jsou technologické postupy, konkrétní základní vzory a nakonec si vlastnoručně upaličkujete něco pěkného, ať již pro svoji radost či pro radost někoho ...

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ REFERENTŮ on-line [od 50 Kč - osoba]

Říjen 2016   Školení on-line řidičů referentů - Školení předpisů BOZP pro řidiče služebních osobních vozidel - Školená témata: odborná způsobilost, povinná výbava, správný postup při poruše vozidla a pod. Školení formou e-learningu s certifikátem o provedeném školení. Školení ŘIDIČŮ REFERENTŮ jsou formulována a sestavena způsobem, který Vašim zaměstnancům podá požadované informace ...

ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY on-line PRO VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCE [od 65 Kč - osoba]

Říjen 2016   E-learningové školení PO. Využijte potenciálu internetu a usnadněte práci svým zaměstnancům. On-line školení je plně uznávaná forma vzdělávání zaměstnanců. Školení BOZP a PO jsou formulována a sestavena způsobem, který Vašim zaměstnancům podá požadované informace související legislativy bezpečnosti práce a požární ochrany stručnou, sro...

ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY on-line PRO ZAMĚSTNANCE [od 65 Kč - osoba]

Říjen 2016   E-learningové školení PO. Moderní způsob vzdělávání zaměstnanců. Školení on-line předpisů požární ochrany, na jehož konci zaměstnanci obdrží doklad * certifikát o provedeném školení. On-line školení je plně uznávaná forma vzdělávání zaměstnanců. Školení BOZP a PO jsou formulována a sestavena způsobem, který Vašim zaměstnancům podá požadované informace ...

ŠKOLENÍ BOZP on-line PRO VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCE [od 65 Kč - osoba]

Říjen 2016   E-learningové školení BOZP. On-line školení z obecně závazných předpisů bezpečnosti práce. Využijte potenciálu internetu a usnadněte práci svým zaměstnancům. On-line školení je plně uznávaná forma vzdělávání zaměstnanců. Školení BOZP a PO jsou formulována a sestavena způsobem, který Vašim zaměstnancům podá požadované informace související legislativy ...

ŠKOLENÍ BOZP on-line PRO ZAMĚSTNANCE [od 65 Kč - osoba]

Říjen 2016   E-learningové školení BOZP. Využijte potenciálu internetu a usnadněte práci svým zaměstnancům. On-line školení je plně uznávaná forma vzdělávání zaměstnanců. Školení BOZP a PO jsou formulována a sestavena způsobem, který Vašim zaměstnancům podá požadované informace související legislativy bezpečnosti práce a požární ochrany stručnou, srozumitelnou a přiměřenou formou a ...

Bezchybný e-mail a jiné texty aneb Pravopisné jistoty a novinky

Říjen 2016   V kurzu systematicky probereme základní pravopisné ...

Pravidla tvorby vnitřních směrnic - Praktický návod ke zpracování vnitřních účetních směrnic dle aktuální legislativy

Říjen 2016   Cílem semináře je zprostředkovat Vám pomocí praktických příkladů správné postupy při sestavování vlastních účetních směrnic. Upozorníme Vás především na problematické okruhy, jimž musíte věnovat zvláštní pozornost, neboť není snadné směrnice neustále novelizovat v prostředí často se ...

EET - elektronická evidence tržeb

Říjen 2016   Seznámíme posluchače se zákonem o EET a o všech důsledcích pro p...

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ V PRVNÍM A DRUHÉM STUPNI

Listopad 2016   Na kurzu získáte informace o průběhu správního řízení v první a druhé instanci, včetně navazujícího soudního přezkumu. * SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ V PRVNÍM A DRUHÉM STUPNI • účastníci řízení, • průběh správního řízení (zahájení řízení, důkazní prostředky, spisová agenda, doručování, vydání rozhodnutí), • možnosti obrany (odvolání, rozklad), • řádné a mimořádné opravné prostředky, • ...

ZAMĚSTNANEC JAKO PODNIKATEL

Listopad 2016   Požadavek na podnikatelské a ekonomické myšlení zaměstnanců je jedním z prvků současné ekonomiky a jeho důležitost bude stále narůstat. Během tohoto tréninku získáte zcela nový pohled na svoji firmu a na svoji práci, zažijete skutečnou šířku a rozsah podnikání. Seznámíte se s modelem fungování firmy podle metodiky Perfectia ověřeným stovkami podnikatelů, naučíte se pracovat s diagnostickým nástrojem ...

Nové Pražské stavební předpisy nařízení č. 10 - 2016 Sb. hl. m. Prahy

Říjen 2016   NOVÉ PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY - NAŘÍZENÍ Č. 10 - 2016 SB. HL. M. PRAHY Charakteristika semináře: Seminář seznámí posluchače s nařízením č. 10 - 2016 Sb. hl. m. Prahy – Novými Pražskými stavebními předpisy, kterými se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze. Nařízení nabylo účinnosti dne ...

Řízení lidských zdrojů

Říjen 2016   Díky tomuto vzdělávacímu kurzu si osvojíte vše potřebné z oblasti lidských zdrojů. Naučíte se nabírat nové zaměstnance i pečovat o ty stávající. Navíc se dozvíte vše okolo řízení mzdového účetnictví a personální agendy. ...

Manažer pro řízení lidských zdrojů

Říjen 2016   Komplexní rekvalifikační kurz vás naučí vše, co by měl manažer v oblasti lidských zdrojů umět. Dozvíte se, jak postupovat při přijímání nových zaměstnanců, osvojíte si mzdové účetnictví a získáte přehled nad potřebnými doklady pro spolehlivé fungování podniku. ...

Účetní závěrka za rok 2016 krok za krokem

Prosinec 2016   Lámete si hlavu s účetní závěrkou a daňovými náklady a výnosy? Potřebujete vědět jak opravovat chyby z minulých let, tvořit výsledky hospodaření a zaúčtovávat daně? Navštivte náš praktický seminář! ...

PPC – marketing ve vyhledávačích

Říjen 2016   Chcete se naučit vytvářet, vést a optimalizovat PPC kampaně ve vyhledávačích? Na 3denním kurzu se od úplných základů naučíte všechny důležité postupy pro získávání nových zákazníků a propagaci byznysu firmy. ...

Novinky ve mzdách 2017

Prosinec 2016   Připravte se na změny, které do dalšího roku přináší nová legislativa! Souhrn změn zvládnete během pár hodin vstřebat na praktickém semináři. ...

Google Analytics

Říjen 2016   Chcete se umět orientovat  v Google Analytics a využívat jeho webová data? Během 3denního kurzu se naučíte konkrétní postupy dolování a vyhodnocování dat, bez nichž se dnes na internetu neobejde žádný podnikatel, firma či podnik. ...

Daňové a účetní novinky v roce 2017

Prosinec 2016   Zpracováváte účetnictví a daně včetně pojistného a chcete získat přehled o novinkách, které přinese legislativa v oblasti účetnictví a daní v roce 2017? Pak navštivte náš seminář. ...

AutoCAD a AutoCAD LT – základní kurz

Říjen 2016   Pro koho je kurz určen AutoCAD a AutoCAD LT – základní kurz je určen pro nové uživatele AutoCADu nebo AutoCADu LT a pro samouky používající software krátkou dobu.     Cíl kurzu naučit posluchače základní příkazy nutné pro profesionální 2D a 3D kreslení, navrhování a projektování s použitím AutoCADu - AutoCADu LT   ...

Audit inventarizace – případová studie - ZMĚNA TERMÍNU!

Listopad 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Vedoucí útvarů interního auditu a auditory, vedoucí a členy inventarizačních komisí. Cíl semináře Seznámit posluchače interaktivní formou a s využitím praktických příkladů s postupy při auditu inventarizace. Obsah semináře Právní ...
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde