Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.czKomplexní problémy nákupu: zaměřeno na manažery nákupu

Listopad 2016   Workshop se zaměřuje na velmi specifická témata, se kterými mívají manažeři nákupu omezené zkušenosti, často je řeší intuitivně a ne nezbytně správně. Cílem workshopu je problém představit na 4 případových studiích, zasadit jej do širší perspektivy, poskytnou analytický a interpretační nástroj, podělit se o výsledky vědeckých prací i praktické zkušenosti, a konečně ...

Základy koučinku - seznamte se s nejpopulárnějším nástrojem rozvoje

Prosinec 2016   Pronikněte do oblasti koučování a odhalte nové možnosti k dosahování kvalitních výsledků Na tomto tréninku se naučíte zákonitostem a podstatě koučování, budete schopni aplikovat základní techniky do praxe a kromě jiného pochopíte rozdíl mezi jinými metodami osobnostního rozvoje. Koučovací rozhovory si také přímo na tréninku ...

Jak se stát skutečným mistrem slova - jasná, rozhodná a přesvědčivá komunikace

Listopad 2016   Zvládání námitek, argumentačních oříšků i konfliktů důstojně a bez obav Jednáte při své profesi nebo ve svém postavení často s lidmi? Chcete umět komunikovat přesvědčivě, s autoritou a přitom zdvořile? Získejte potřebnou sebejistotu a osvojte si nové návyky, naučte se předkládat argumenty, obhajovat svůj ...

HODNOTÍCÍ ROZHOVORY PRO HODNOTITELE

Prosinec 2016   Na konci tohoto semináře budete vědět, jak správně zadat úkol, budete znát pravidla pro správnou zpětnou vazbu, pochopíte smysl a význam hodnotících pohovorů, budete vědět, jak koncipovat měsíční hodnocení, budete znát ideální strukturu hodnotícího pohovoru, budete mít praktickou zkušenost s vedením hodnotícího pohovoru a také poznáte různé přístupy k různám typům pracovníků. * HODNOTÍCÍ ROZHOVORY ...


PŘEDVÁNOČNÍ SEMINÁŘ PRO MUŽE MANAŽERY

Prosinec 2016   Co se dnes žádá od moderního manažera? Aby byl rozhodným šéfem, ale také starostlivým manželem. Aby byl sebevědomým manažerem, ale také hravým a chápajícím otcem…Jde to vůbec dohromady? Tento seminář vám ukáže cestu, jak je možné tyto dvě role zvládnout a vyhnout se stresu, únavě, nespavosti a hádkám. * PŘEDVÁNOČNÍ SEMINÁŘ PRO MUŽE MANAŽERY Na tomto semináři: • budeme řešit ...

KOUČOVÁNÍ Z POZICE MANAŽERA – CO DĚLAT, ABY VÁM KOUČOVÁNÍ OPRAVDU FUNGOVALO

Listopad 2016   V průběhu semináře si uvědomíte, co vše může způsobovat, že koučování v práci s podřízenými nefunguje. Společně se podíváme na příčiny, proč tomu tak je a hlavně jak to lze úspěšně vyřešit. Ze semináře si odnesete praktické poznatky jak docílit, aby vám koučink konečně přinášel výsledky i radost – protože se na koučování podíváme očima ...

US GAAP II - americké účetní standardy v praxi

Prosinec 2016   Praktická aplikace amerických účetních zásad na území ČR Znáte základní pojmy a principy vykazování podle US GAAP a potřebujete si rozšířit znalosti? Chcete umět účtovat a reportovat v souladu s požadavky US GAAP? Nabízíme vám kurz zaměřený na praktické použití souboru zásad finančního výkaznictví ...

Hodnocení a motivace zaměstnanců - spokojený a produktivní pracovník

Prosinec 2016   Dosáhněten nejen lepších výsledků, ale také spokojených a produktivnějších zaměstnanců Jsou Vaši podřízení těmi, s kým byste chtěli dlouhodobě spolupracovat? Mít je ve svém týmu? Pro dlouhodobou spolupráci je neodmyslitelný propracovaný systém hodnocení a motivace zaměstnanců. Pokud přemýšlíte o tom, jak takový systém ...

Nábor zaměstnanců na sociálních sítích - hledání špičkových kandidátů v digitálním světě

Prosinec 2016   Objevujte talenty na sociálních sítích a naučte se s nimi komunikovat Hledání talentů je stále těžší a ty nejlepší zaměstnance na pracovních portálech nenajdete. Seznamte se proto s technikami, které vám umožní být o krok napřed. Naučte se ...

Finanční a investiční controlling - mějte ziskovost podniku pod dohledem

Prosinec 2016   Veďte svou firmu po finanční a investiční stránce správným směrem Úspěšné vedení firmy znamená schopnost vidět souvislosti – a to i v oblasti finančního plánování a řízení, nákladů či investic. Rozšiřte své znalosti ze světa financí o problematiku finančního,&...

Jak budovat značku zaměstnavatele - employer Branding a HR marketing

Prosinec 2016   Objevte způsoby, jak přilákat talentované a angažované zaměstnance Kvalitní uchazeči o práci požadují více než jen nabídku volné pozice. Zajímá vás, jak získat talentované kandidáty, kteří pro vás budou chtít pracovat? Objevte cestu budování značky atraktivního zam...

Positive Thinking - trénink pozitivního myšlení a optimistického přístupu

Listopad 2016   Naučte se, jak přijmout negativní skutečnost a úspěšně se s ní vyrovnat Máte ve svém okolí někoho, kdo neustále srší vtipnými příhodami, na tváři má permanentní úsměv a šíří kolem sebe pozitivní energii? Přemýšleli jste nad tím, jak to dotyčný dělá a jaké má ke svému optimismu důvody? Kde bere sílu a energii neustále se ...


7 klíčových dovedností pro osobní restart - nastartujte změny a jděte za svým cílem

Listopad 2016   Začněte hned, nezastavujte se za startem a vytrvejte až do cíle Moderní doba nás zahlcuje přemírou informací, příležitostí, požadavků a kontaktů. Často pak děláme věci složitě a někdy se nemůžeme hnout z místa. Cítíte-li potřebu změny, zaměřte se na své jednání. Pomůžeme vám odhalit vaše vlastní ...

Visual Merchandising - aranžujte své zboží lépe než konkurence

Listopad 2016   Poznejte, čím se liší aranžérské umění od pouhého vrstvení zboží, a získejte pozornost zákazníků Způsob vystavení zboží v místě prodeje je základem obchodního úspěchu. Naučit se dobře aranžovat je často efektivnější než investovat do nákladné reklamy či inzerce. Promyšlená prezentace zboží ...

Účetní standardy IAS a IFRS I - mezinárodní účetní předpisy v praxi

Listopad 2016   Jak správně účtovat podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví Patří-li vaše společnost k těm, jež musí vést účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví, pak se neobejdete bez znalosti principů účtování a vykazování podle IAS - IFRS. Poznejt...

Účinné řízení pohledávek - prevence insolvence a exekuce

Listopad 2016   Osvojte si praktické postupy řízení pohledávek a seznamte se s aktuální legislativou Pohledávky významnou měrou ovlivňují hospodaření firmy. Nesplacené pohledávky jsou pro firmu zátěží a jejich vymáhání je nákladné. Seznamte se proto důkladně s problematikou řízení pohledávek a osvojte si účinné metody ...

Manažer na startovní čáře - jak uspět v roli manažera

Listopad 2016   Položte základy své vlastní manažerské strategie, na nichž budete dál stavět Někdo je rozeným vůdcem, jiný bojuje s nejistotou. Nikdo není perfektním manažerem od prvního dne ve funkci. Mnoha začátečnickým chybám však můžete předejít. Seznamte se s praktickými nástroji, které vám roli začínajícího manažera usnadní – ať už jde o delegování ...

PRACOVNĚPRÁVNÍ POSTGRADUÁL VE VAZBĚ NA NOVELU ZÁKONÍKU PRÁCE - Intellego

Listopad 2016   Všem pokročilým i začínajícím pracovníkům ze soukromého i veřejného sektoru, kteří se ve své praxi setkávají s pracovním právem - především tedy personalistům, mzdovým účetním, právníkům a řídícím pracovníkům. Účastníci školení získají přehled o změnách v zákoníku práce a budou se orientovat v aktuálních a problémových otázkách daných tématických ...

Úvod do vedení poradenských rozhovorů s dětmi a mládeží

Listopad 2016   Cílem kurzu je, seznámit účastníky se specifiky vedení účinného poradenského rozhovoru s dětmi podle vývojové úrovně, seznámit s možnostmi a limity při vedení rozhovoru na citlivá témata [smrt, rozvod rodičů, sebepoškozování, psychická nemoc v rodině atp.]. Seminář je a...

Podpora zdraví seniorů v domácí i ústavní péči

Listopad 2016   : Cíl semináře: Seznámit posluchače s problematikou podpory zdraví u seniorů, objasnit rizika současného zdravotnického systému (medicinalizace stáří) a uvést příklady, jak využít celostní přístupy k podpoře zdraví seniorů a sociální aktivizaci. V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: Pojem podpora zdraví- teoretická východiska, salutogenetická teorie ...

Důvody pro odvolání ředitele školy a následná úprava jeho právního postavení dle judikatury Nejvyššího soudu ČR

Listopad 2016   : V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: Odměny a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – kdo je může za školu uzavírat Jaké mohou být důvody pro odvolání ředitele školy Jaké kroky je povinen zřizovatel udělat před skončením 6letého období Jak ...

Jak vést výběrový pohovor

Listopad 2016   : Účastníci kurzu se dozví, jak pracovat s životopisem uchazeče o zaměstnání, naučí se, jak vést výběrový pohovor, jak se na něj připravit, na co se ptát, aby zjistili, co potřebují. Seznámí se s metodou behaviorálního pohovoru a technikou STAR. Interaktivní přednáška bude zaměřena na praktické situace s možností nácviků a dovedností, které využijí v kažodenní praxi. V rámci semináře bude podrobně vysvětleno ...

Vzdělávací část zákona o úřednících územních samosprávných celků

Prosinec 2016   : Cílem semináře je seznámit účastníky se vzdělávací částí zákona o úřednících územních samosprávných celků, se zákonnými povinnosti a důsledky jejich neplnění. V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: kdo je a není úředníkem podle zákona o úřednících samosprávných celků vzdělávání úředníka jako dodatečný kvalifikační ...

Soudní řízení o úpravu poměrů dítěte v případě rozvodu či rozchodu rodičů

Listopad 2016   : Obsah semináře: * komu bude dítě svěřeno do výchovy * jaké bude výživné * jak bude upraven styk rodičů s dětmi * jak se řeší situace, kdy je dítě ohrožováno násilím mezi rodiči * OSPOD a jeho výkon funkce kolizního opatrovníka ...

Aktuální novela školského zákona a souvisejících právních předpisů

Listopad 2016   : Cíl semináře: Cílem semináře je podrobně seznámit účastníky z řad ředitelů mateřských škol a základních škol a úředníků územních samosprávných celků se změnami, které přinesl zákon č. 178 - 2016 Sb. (poslední novela školského zákona), a to zejména do oblasti předškolního vzdělávání, základního vzdělávání a dalších oblastí upravených školským zákonem. ...

Novela zákona o odpadech

Listopad 2016   : Připravujeme ...

Právní a správní minimum pro asistentky II.

Listopad 2016   : Cíl semináře: Seminář je určen zejména absolventům kursu Správní a právní minimum pro sekretářky a organizační pracovníky. Jeho cílem je na praktických příkladech procvičit nejčastější modelové situace. Obsah: jak informovat občany o zasedání zastupitelstva obce jak napsat zápis ze zasedání zastupitelstva obce jak připravit podklad pro schůzi rady obce jak ...

Psychoterapeutický výcvik - Terapie v postmoderně

Únor 2017   750hodinový výcvik [5 let], certifikace Česká asociace pro psy...

Uplatňování zákoníku práce v personální a mzdové praxi v roce 2016 ve světle jeho posledních novel s praktickými příklady

Listopad 2016   Cílem semináře je exkurs do aktuální problematiky pracovního práva v roce 2016 s cíleným zaměřením na aplikaci nejfrekventovanějších ustanovení zákoníku práce v personální a mzdové praxi zaměstnavatelů. Současně budou prezentovány i související věcné změny vyplývající z dalších ...

Základy účetnictví – prakticky, jasně a srozumitelně

Listopad 2016   Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit se základy účetnictví nebo si své „zapomenuté“ znalosti zopakovat. V průběhu kurzu se seznámíte se základními principy účtování, s finančními výkazy a na praktických příkladech se naučíte zaúčtovat základní operace, se kterými se můžete setkat ve většině sp...

AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, KRÁTKODOBÉ PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY, ZAMĚSTNÁVÁNÍ OBČANŮ EVROPSKÉ UNIE A CIZINCŮ

Listopad 2016   Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří se chtějí v této problematice umět orientovat. Po absolvování semináře budete vědět, jak postupovat v případě agenturního zaměstnávání a krátkodobých pracovněprávních ...

PL - SQL - procedurální jazyk pro databázový systém Oracle

Prosinec 2016   Využívejte ve své praxi výhod strukturálního jazyka, který je mocnější než samotné SQL - rozšiřte si jazyk SQL o konstrukce procedurálního programování Na tomto kurzu se seznámíte s vývojem v prostředí PL - SQL. Naučíte se tvořit a spravovat PL - SQL bloky (procedury, funkce, triggery) a efektivně je využívat pro zajištění integrity ...

Asertivní desatero v praxi - trénink zvládání obtížných situací

Listopad 2016   Posilte sebejistotu a sebeúctu, osvojte si základní pravidla asertivní komunikace Naučte se asertivně něco nebo někoho odmítat! Odolávejte nátlakovým až manipulativním situacím! Nebojte se vyjadřovat svůj negativní názor! Asertivní chování posílí vaši jistotu a umožní vám komunikovat rovnocenně, nalézat ...

VEDENÍ ROZHOVORU S PSYCHOSOMATICKÝM PACIENTEM

Březen 2017   Kurz vedení rozhovoru pro lékaře, kteří nemají ambici se stát psychoterapeutem, ale mají zájem se naučit základy vedení rozhovoru, aby uměli přinést pacientovi bezprostřední úlevu a motivovat jej k návštěvě psychoterapeuta, pokud je to třeba. Lékaři často bývají frustrováni v kontaktu s tzv. psychosomatickými pacienty, jelikož se vyznačují zpravidla tím, že nereagují na léčbu, jak by ...

ZÁKLADY NARATIVNÍ PRAXE

Únor 2017   Ve výcvikové skupině se seznámíte se základními narativními koncepty a získáte vlastní praktické zkušenosti s narativním poradenstvím a terapií. Kurz je veden interaktivní formou s možností vyzkoušet si základní myšlenky tohoto přístupu v různých cvičeních. URČEN PRO pro terapeuty, poradce a další pomáhající profesionály ...

NARATIVNÍ SUPERVIZNÍ DEN, S VEDOUCÍM INSTITUTU NARATIVNÍ TERAPIE VE VELKÉ BRITÁNII

Listopad 2016   http: - - www.theinstituteofnarrativetherapy.com Jedinečná příležitost zažít supervizi se světovou kapacitou v oblasti narativních přístupů. Narativní práce pomáhá rozvíjet žádoucí alternativní příběhy. V procesu narativní supervize se můžete stát takovým profesionálem, jakým si sami přejete. Hugh Fox má za sebou 40 ...

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ ANEB NÁSTROJE MODERNÍHO LEKTORA

Prosinec 2016   V průběhu tohoto semináře se naučíte efektivně využívat informační technologie jak pro účely samotné výuky, tak i v rámci přípravy na ni, ať už se jedná o prezenční formu či e-learning. * INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ ANEB NÁSTROJE MODERNÍHO LEKTORA • co se z pozice lektora dá využít ve výuce (chytré telefony, tablety, virtuální realita aj.), ...

Ruština, Italština, Francouzština - POKROČILÍ - POLOLETNÍ - dopolední nebo odpolední

Únor 2017   POLOLETNÍ JAZYKOVÝ KURZ - Ruština, Italština, Francouzština - POKROČILÍ - dopolední nebo odpolední. • Výuka probíhá 1x týdně v pátek, vždy 2 vyuč. hodiny [9.00 – 10.30 nebo 17.00 – 18.30] * Kurz vede kvalifikovaný lektor, důraz klademe na výuku gramatiky a současně její okamžité zacvičení při mluveném ...

Ruština, Italština, Francouzština - ZAČÁTEČNÍCI nebo MÍRNĚ POKROČILÍ - POLOLETNÍ - dopolední nebo odpolední

Únor 2017   POLOLETNÍ JAZYKOVÝ KURZ - Ruština, Italština, Francouzština - ZAČÁTEČNÍCI či MÍRNĚ POKROČILÍ - dopolední nebo odpolední. • Výuka probíhá 1x týdně ve čtvrtek, vždy 2 vyuč. hodiny [9.00 – 10.30 nebo 17.00 – 18.30] * Kurz vede kvalifikovaný lektor, důraz klademe na výuku gramatiky a současně její ...

Marketingové analýzy - získejte jistotu, že jdete v propagaci správným směrem

Prosinec 2016   Odhalte slabé i silné stránky vašeho stávajícího marketingu a najděte nové nápady a inspiraci Chcete vstoupit na trh s novým produktem nebo značkou? Nebo už na trhu jste, ale obchodní výsledky zatím neodpovídají vašim představám a očekáváním? Marketingové analýzy vám ...

Softwarové nástroje pro řízení projektů - jak využít moderní SW pro projektové řízení

Prosinec 2016   Vyzkoušejte si různé typy softwaru pro řízení projektů a vyberte si ten pravý Komplexní řízení projektu ve všech jeho fázích vám může usnadnit moderní softwarový nástroj. Jak vybrat ten nejvhodnější, s nímž se vám bude dobře pracovat a který bude vyhovovat ...

Výkonný web díky webové analytice - využívejte chytře Google Tag Manager a Google Analytics

Prosinec 2016   Pronikněte do oblasti digitální analytiky a poznejte nástroj Google Analytics a Google Tag Manager Sledování návštěvnosti webu je jedním ze základních způsobů, jak zjistit efektivitu vašich on-line aktivit. Zdaleka nejde jen o pouhé počty návštěv. ...

Pracovní smlouvy a jejich nejčastější chyby - smluvní dokumenty v pracovněprávních vztazích

Prosinec 2016   Naučte se, jak správně napsat pracovní smlouvu, dohodu či výpověď Uzavření pracovní smlouvy nebo ukončení pracovního poměru je důležitou součástí pracovněprávních vztahů v každé organizaci. Všechny pracovní smlouvy, dohody o hmotné odpovědnosti a další pracovněprávní ...

Nové trendy v obchodním jednání s firemními nákupčími - jak úspěšně prodávat podle potřeb nákupčích

Prosinec 2016   Přemýšlejte jako nákupčí a dosahujte lepších obchodních výsledků V průmyslovém nákupu B2B nastávají nové časy – dosavadní prodejní postupy založené na měkkých vyjednávacích dovednostech přestávají fungovat, prezentace užitku pro úspěšný prodej nestačí. Chcete vědět, jak dnes ...

Jazyk SQL pro databázový systém Oracle - relační databáze Oracle formou praktických příkladů

Prosinec 2016   Naučte se efektivně využívat pro práci s daty v relačních databázích Oracle standardizovaného dotazovacího jazyka SQL V tomto kurzu se naučíte komunikovat s relační databází pomocí jazyka SQL. Kurz Vás seznámí se standardem SQL tak, abyste mohli pracovat nad různými databázemi. Kurz ...

Investiční rozhodování, plánování a controlling investic - cesta k úspěšným investičním projektům (BEST PRACTICE)

Prosinec 2016   Naučte se efektivně řídit investice a posuzovat jejich návratnost Správné plánování, řízení a vyhodnocování investic je podmínkou trvalé udržitelnosti každého podniku. Naučte se, jak připravit a řídit investiční projekty a ...

Stress Management - nenechte se převálcovat stresem

Prosinec 2016   Díky osvojení si antistresových technik docílíte žáducí rovnováhy a spokojenosti Potýkáte se často se stresem a jste vyčerpaní? Chcete umět preventivně a včas odhalit stres a stresující situace? Neznáte efektivní techniky zvládnutí stresu? Potřebujete se naučit zacházet se stresem? Pokud se Vás týkají některé z uvedených otázek, pomůžeme Vám ...

Training and Development Manager II. - vzdělávací programy od A do Z (BEST PRACTICE)

Prosinec 2016   Naučte se vybírat vhodné vzdělávací programy a měřit jejich efektivitu Vzdělávání zaměstnanců musí naplňovat potřeby společnosti a být v souladu s její celkovou strategií. Poznejte, jak vybírat vzdělávací programy, které splní vaše cíle. Naučte se, jakými způsoby lze ...

Štíhlá administrativa - jak mít náklady pod kontrolou

Prosinec 2016   Skoncujte s plýtváním v administrativě a optimalizujte své nevýrobní procesy Zatímco výroba zažila ve většině podniků již několik vln optimalizace, z nichž každá přinesla úsporu nákladů, administrativě se tyto trendy zatím spíše vyhýbaly. Statistiky přitom ukazují, že více než polovinu času ...

Průlomové „win-win“ vyjednávání - dosáhněte výhodných dohod namísto nevýhodných kompromisů

Prosinec 2016   Najděte odvahu se dohodnout a získejte spokojeného partnera Ani kompromis nemusí být tím nejvýhodnějším řešením a to jak pro vás, tak pro vašeho partnera. Vyjednávejte efektivně namísto zbytečného soupeření. Mějte kuráž se na situace kolem vyjednávání podívat netradičně ...

Microsoft Excel 2010 makra pro uživatele a základy VBA - rozšíření funkčnosti a zjednodušení opakujících se postupů

Prosinec 2016   Zautomatizujte a ulehčete si práci v Excelu Náplní tohoto kurzu je zvládnutí maker, které zefektivní Vaši práci v Excelu díky zautomatizování často se opakujících činností a rozšíření funkčnosti prostředí Excelu. Kurz Vám přiblíží vytváření a úpravy maker a také ...

Business networking na LinkedInu - komunikujte s klienty na největší profesní platformě

Prosinec 2016   Rozvíjejte obchodní kontakty a budujte svou značku na profesní síti LinkedIn Máte ve svém portfoliu klienty, se kterými potřebujete udržovat vztah, i když právě nejsou aktivní? Přemýšlíte, jak rozvíjet cenné obchodní kontakty, jak získávat dobré ...

Tvorba prezentace v 21. století - skoncujte s nudnými prezentacemi a buďte kreativní

Prosinec 2016   Vytvářejte prezentace s jednoznačnou informační hodnotou, které zaujmou O obchodním úspěchu rozhoduje především znalost konkurence a také schopnost zvládat přemíru informací, které dnešní doba přináší a které potřebujete svým podřízeným, partnerům i zákazníkům poskytnout. ...

Sítě a TCP - IP pokročilé techniky - počítačové sítě a protokol TCP - IP komplexně

Prosinec 2016   Počítačové sítě a protokol TCP - IP do nejmenších detailů Tento kurz prohloubí Vaše znalosti problematiky síťování a protokolu TCP - IP, a to konkrétně v oblastech pokročilého přepínání. Naučíte se vytvářet virtuální lokální sítě (VLAN), využívat skupinového vysílání a adresování. Poznáte vše potřebné ohledně ...

Manažerské účetnictví - nástroj finančního řízení podniku

Prosinec 2016   Využijte manažerské účetnictví k finančnímu řízení firmy Ke správnému rozhodování v otázkách finančního řízení podniku potřebují manažeři důležitá data o nákladech, výnosech i zisku. Komplexní informace k rozhodování jim může přinášet manažerské účetnictví, jež zahrnuje a využívá všechny složky ...

Trénink suverenity a techniky vedení lidí - leadership pro pokročilé

Prosinec 2016   Zdokonalte se ve vedení motivačního a hodnoticího rozhovoru Jsou techniky vedení lidí, která znáte a používáte při vedení a delegování, ty pravé? Ne vždy vám fungují? Cítíte, že máte rezervy? Chcete působit suverénněji a jistěji? Co udělat proto, abyste vedli tým k lepším výsledkům? Odpovědi nejen na takové otázky naleznete v ...

Facebook a firemní komunikace - propagace výrobků a služeb na nejoblíbenější sociální síti

Prosinec 2016   Využijte potenciál firemní prezentace na Facebooku Sociální sít Facebook v současné době umožňuje přímo oslovit širokou cílovou skupinu. Využijte plného potenciálu Facebooku tak, aby se stal efektivní součástí vašeho firemního marketingu. Naučte se vytvářet atraktivní obsah firemní ...
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde