Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.czVzdálené týmy na dosah ruky - Remote teams

Listopad 2018   Vzdálené týmy jsou jedním z trendů dnešní doby. Manažeři již nemusí mít všechny své lidi kolem sebe, řídí je na dálku. Jak tedy můžeme zefektivnit řízení těchto týmů, jak vytěžit maximum z řídkých setkání? A jak zajistit, aby manažer o práci svých vzdálených ...

Sebemotivace - Úvod do neštěstí

Září 2018   Trénink je inspirovaný kultovní knihou Paula Watzlawicka o způsobech a návodech, jak za každých okolností zůstat nešťastný a demotivovaný. Přesto se na jeho konci budete cítit motivovanější a šťastnější než před tím. Jak je to možné? :-) Základním krokem k sebe-motivaci a ...

Tvořivostí k vlastnímu rozvoji a motivaci - Artefiletika

Říjen 2018   Chcete odhalit své možnosti a meze a lépe vnímat své okolí? Cílem workshopu je tvořivou cestou nabídnout příležitost vnímání sebe sama a odhalení vlastních zdrojů. Pomocí technik a následné reflexe získáte jiný náhled na sebe a svou cestu, ...

Time management pro skutečné prokrastinátory - Time management

Srpen 2018   Prokrastinátor je člověk, který zvládne neomezené množství užitečné práce… pokud to není zrovna ta práce, kterou má v tu chvíli dělat. Rádi prokrastinujete, nedokončujete úkoly a jste opakovaně usvědčováni z nedostatku silné vůle? ...


Jak na rozvojovou zpětnou vazbu - Manažerské dovednosti

Říjen 2018   Zapomeňte na poučky a návody, jak dávat zpětnou vazbu. Čím složitější disciplínu z ní děláme, tím více se jí bojíme. Z našeho programu si odnesete zážitek a pochopení, co s námi (těmi, kdo zpětnou vazbu dávají, i těmi, kdo ji přijímají) zpětná ...

Jak při prezentaci zaujmout náročné publikum - Pokročilé prezentační dovednosti

Listopad 2018   Workshop je určen pro manažery a pracovníky, kteří se často dostávají do situací, ve kterých potřebují prezentovat výsledky práce svého týmu, přesvědčit nadřízené a kolegy o navrhovaném řešení, seznámit ...

Lidské zdroje pod lupou - Online diagnostika

Listopad 2018   Chcete pracovat s online diagnostikou? Hledáte nápady jak zefektivnit proces náboru a výběru? Potřebujete vědět o lidech co nejvíce, abyste jim mohli nabídnout rozvoj na míru? Rádi byste intenzivněji pracovali se zpětnou vazbou a motivací k seberozvoji? ...

Online diagnostika pro pokročilé - Online diagnostika

Říjen 2018   Máte již zkušenosti s online diagnostikou a rádi byste využívali jejích kouzel ještě více? Potřebujete vědět o lidech co nejvíce, abyste jim mohli nabídnout rozvoj na míru? Chcete pracovat se zpětnou vazbou na základě výstupů z psychodiagnostiky? ...

Nově v kůži manažera - Základní manažerské dovednosti

Říjen 2018   Manažerská role je klíčová pro fungování organizace. Z tohoto důvodu je důležité pochopit roli manažera, jeho zodpovědnosti, cíle a úkoly. Zejména o tom jsou tedy základní manažerské dovednosti. Zajímají vás osvědčené manažerské tipy a triky? ...

Myšlenkové mapy - Mind Maps

Září 2018   Myšlenkové mapy (MM) patří k užitečným pomocníkům zvyšování osobní efektivity. Respektují principy fungování lidského mozku a podporují chytré zvládání široké škály situací v pracovním a osobním životě. Jejich vytváření je jednoduché. Nejtěžší při jejich využívání je začít s nimi ...

Jak si dobře vybrat zaměstnance, BEI interview - Přijímací pohovor & BEI

Říjen 2018   Přijímací pohovor má svá zaběhnutá i moderní pravidla. Na co se tedy ptát, jak rozlišit skutečné schopnosti od sebevědomého vystupování či sympatického vzhledu? Někdy je velice těžké vybrat toho nejvhodnějšího uchazeče. ...

Jak prosazovat své zájmy a cíle - Influencing

Říjen 2018   Chcete efektivněji prosazovat své zájmy a cíle? Chcete navazovat produktivní vztahy s kolegy a dodavateli? Přijďte se inspirovat na interaktivní školení Ovlivňování. Naučíte se postup, jak si rozmyslet všechny kroky, které zvyšují Vaši šanci na úspěch. ...


Jak prodávat s lehkostí a dobrým pocitem - Obchodní dovednosti

Listopad 2018   Chcete se zbavit nervozity a strachu z prodeje? Stojíte na obchodnické startovací čáře, či byste rádi prodávali více s menším úsilím? Toužíte znát osvědčené metody a tipy z praxe? Přijďte si interaktivní formou nacvičit jak na to . ...

360° zpětná vazba - Interpretace

Listopad 2018   360° zpětná vazba je metoda hodnocení, při níž je jednomu zaměstnanci poskytována zpětná vazba větším počtem respondentů, v typickém případě nadřízeným, kolegy a podřízenými. Pracujete s 360° zpětnou vazbou? Jste tím, kdo dává nebo bude dávat manažerům či kolegům ...

Improvizace a kreativní spolupráce - Mistrem inovací a změn

Září 2018   Kurz probíhá převážně formou aplikované improvizace. Hry a cvičení vycházející z improvizačního divadla postaví účastníky před nové výzvy, naučí je věřit sobě i druhým a zdolávat překážky tvořivé spolupráce. Účastníci rozvinou svou ...

Elevator speech alias řeč ve výtahu - 15 vteřin, které přinášejí úspěch

Říjen 2018   Chcete umět zaujmout ostatní tak, aby si Vás pamatovali? Chtěli o Vás nebo Vašem projektu slyšet více? Nadchli se a podpořili Vás? Dali Vám šanci? Odpovědí je elevator speech neboli řeč ve výtahu. Přijďte se inspirovat jak ...

Základy metrologie

Září 2018   Chcete získat povědomí o základních legislativních požadavcích na řízenou metrologii a naučit se rozeznávat měřící jednotky a jejich rozdělení, metody a techniky měření? Na našem kurzu vám vše vysvětlíme a poradíme vám, jak vše nastavit a implementovat do metrologického systému ve vaší organizaci, a to v souladu s platnými normami a předpisy. Neopakuj měření, dožiješ se zklamání.” Murphyho zákon Obsah kurzu: ...

Jak udržet ISO 9001 ve formě i po recertifikaci

Říjen 2018   Je vaše firma po recertifikaci a vy nyní stojíte před úkolem, jak přehodnotit rizika, příležitostí a vyhodnotit efektivitu opatření k jejich řízení? S naším workshopem si tuto práci usnadníte. Předáme vám užitečné rady, ukážeme vám konkrétně, jak na to, abyste splnili všechny požadavky normy. A jako bonus si odnesete dárek v podobě elektronického vzoru zprávy o přezkoumání a ...

Náhrada škody dle OZ včetně škody způsobené odbornou radou a stanoviskem

Leden 2019   Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Víte, že kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí podle § 2950 o. z. škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti? A že i ...

IBM Tivoli Storage Manager 6.3 Implementation and Administration

Září 2018   This course is the first of two five-day instructor-led courses for implementing, configuring and administering IBM Tivoli Storage Manager. In hands-on practice, you install the Tivoli Storage Manager 6.3 server, backup-archive client, the Tivoli Integrated Portal, and Administration Center. After the product is installed, you configure the environment. You ...

Leadership

Září 2018   No organization has become exceptional without excellent leadership – without leaders who can interconnect their teams efforts with the company goals. Managing people is not the same as leading - lead means to unleash the potential of your team, to value people, to respect them and to make everybody contribute meaningfully to the work of the whole. The Leadership development program is designed for leaders who are already leading a ...

SQL Server Analysis Services - analýza dat

Srpen 2018   Kurz je zaměřen na tvorbu OLAP kostek a OLAP zpracování v SQL Serveru, pro účely komplexních analýz nenamáhajících produkční databázový server. Účastníci se dozvědí, jak pomocí nich dynamicky vytvářet komplexní analytické či obchodní přehledy s okamžitou odezvou, nezávisle na množství dat (jako získat komplexní přehledy z terabajtů dat v rámci jediné sekundy), jak to využít při ladění ...

IBM (Lotus) Domino Administrace - Správa uživatelů a serverů

Říjen 2018   Kurz je určen administrátorům IBM Domino serverů, kteří se chtějí dozvědět jak naplánovat infrastrukturu IBM Domino a nainstalovat a nakonfigurovat IBM Domino servery. * Kurz je určen administrátorům IBM Domino serverů, kteří se chtějí dozvědět jak naplánovat infrastrukturu IBM Domino a nainstalovat a nakonfigurovat IBM Domino servery. Instalace a konfigurace ...

Obchodní vyjednávání pod tlakem protistrany - střet faktorů soupeření a spolupráce

Září 2018   Osvojte si úspěšné taktiky a strategie vyjednávání Získat nebo si udržet obchodní kontakt je stále složitější. Jak dosahovat úspěchů i ve chvíli, kdy vás tlačí čas, požadavky vašeho zaměstnavatele i argumenty protistrany? Poznejte osvědčené vyjednávací strategie a techniky a naučte se, jak se připravit na ...

IBM (Lotus) Domino Administrace

Říjen 2018   Kurz je určen administrátorům Lotus Domino serverů, kteří se chtějí dozvědět jak naplánovat infrastrukturu Lotus Domino a nainstalovat a nakonfigurovat Lotus Domino servery. * Kurz je určen administrátorům Lotus Domino serverů, kteří se chtějí dozvědět jak naplánovat infrastrukturu Lotus Domino a nainstalovat a nakonfigurovat Lotus Domino servery. Plánování infrastruktury IBM Domino   Plánování ...

Obchodní mailová komunikace v angličtině

Listopad 2018   Co vám workshop přinese? • Jistotu psaní mailů v anglickém jazyce • Naučíte se, jak psát mail jasně, stručně a tak, aby ho ostatní chtěli číst • Zvýšíte rychlost odpovědí na vaše maily • Získáte základní znalost frází pro pozdrav, začátek mailu, stať, závěr • Zjistíte na konkrétních příkladech, co děláte dobře a co by šlo vylepšit * Obchodní mailová komunikace v angličtině • ...

Staňte se chytrým správcem sociálních sítí

Září 2018   Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro začínající administrátory Facebooku, kteří se potřebují zorientovat v jeho rychle se měnícím prostředí a zjistit hlavní metriky, které je nutné sledovat.    Ideální je i pro začínající podnikatele nebo uživatele, kteří se v budoucnu plánují vydat cestou specialisty sociálních sítí.   Ocení jej i lidé, kteří ...

Požadavky legislativy na životní prostředí

Prosinec 2018   Obsah kurzu: Jak naplnit základní požadavky legislativy na životní prostředí. Jak identifikovat zdroje znečištění ovzduší a jak aplikovat požadavky legislativy. Jak správně nakládat s odpady a chemickými látkami. Jak správně řídit své vodní hospodářství. *Co se na kurzu naučíte? Jak naplnit základní požadavky legislativy na životní prostředí. Jak identifikovat ...

Požadavky normy ISO 9001

Září 2018   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích normy a jak skutečně řídit své procesy na základě reálných ukazatelů. Obsah kurzu: Podrobné vysvětlení požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 na praktických příkladech. Jaké dokumenty jsou potřeba a jak podrobné musí být a naopak ...

Požadavky norem ISO 9001 a ISO 14001

Září 2018   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi teoretické a praktické znalosti o integrovaných systémech řízení kvality. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích norem a nastínit jak se připravit na interní audit. Obsah kurzu: Zásady integrovaného systému dle ISO 9001 a ISO 14001 – jejich společné požadavky a terminologie. Podrobné ...

Požadavky normy ISO 14001

Září 2018   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi teoretické a praktické znalosti. * Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích normy a nastínit, jak se připravit na interní audit. Obsah kurzu: Požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016. Podrobné vysvětlení požadavků normy na praktických příkladech. Jak efektivně naplnit tyto požadavky u vás ve firmě. ...

Požadavky norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001

Září 2018   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi během třech dní teoretické a praktické znalosti o integrovaných systémech řízení kvality. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích všech tří norem a nastínit jak se připravit na interní audit. Obsah kurzu: Zásady integrovaného systému dle ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 a ...

Metody zlepšování a řešení neshod

Listopad 2018   Naučíme vás, jak přijít na kloub skutečným příčinám vašich neshod, reklamací a jiných problémů prostřednictvím moderních metod. Pomůžete tak vaší firmě ušetřit náklady tím, že se problémy už nebudou opakovat. Obsah kurzu: 7 + 1 druh plýtvání metoda 5S brainstorming Paretova analýza metoda 5W (What, When, Where, Who, Why) 2H (How much, How) metoda 5x Proč Ishikawův diagram ...

Interní auditor ISO 9001

Září 2018   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a během dvou dní s námi získejte teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích normy a jak projít úskalím interního auditu, jak se na něj připravit a jak napsat zprávu z auditu. Obsah kurzu: Podrobné vysvětlení požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 na praktických příkladech. Jaké dokumenty ...

Interní auditor ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001

Září 2018   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi teoretické a praktické znalosti o 3 systémech ve 3 dnech. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích norem a jak projít úskalím interního auditu, jak se na něj připravit a jak napsat zprávu z auditu. Obsah kurzu: Zásady integrovaného systému dle ISO 9001, ISO 14001 a ISO ...

Interní auditor ISO 9001 a ISO 14001

Září 2018   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a během tří dní získejte s námi teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích norem a jak projít úskalím interního auditu, jak se na něj připravit a jak napsat zprávu z auditu. Obsah kurzu: Zásady integrovaného systému dle ISO 9001 a ISO 14001 a jejich společné požadavky a ...

Interní auditor ISO 50001

Říjen 2018   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi teoretické a praktické znalosti. * Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích normy a jak projít úskalím interního auditu a jak ve firmě využít metodiku ISO 50001 ke snižování spotřeb energií. Obsah kurzu: Seznámení s požadavky ISO 50001 k řízení energetického managementu. Shrnutí povinné dokumentace ...

Zákon o kybernetické bezpečnosti - implementace a povinnosti se zaměřením na nemocnice - Přesun z 13.9.2018

Září 2018   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-201 - 2016 Akreditace: MV : Cílová skupina: Zaměstnanci nemocnic a jejich zřizovatelů se zaměřením na ...

E-mail marketing a automatizace pro firmy

Říjen 2018   Na semináři se naučíte efektivně pracovat s nástroji pro e-mail marketing a jak jeho pomocí zautomatizovat rutinní obchodní procesy. Na praktických příkladech si perfektně osvojíte procesy a pracovní prostředí libovolného programu. Budete umězt zařadit e-mail makreting do obchodní strategie Vaší firmy. Budete vědět, jak začít a propojit nástroj s ostatními digitálními kanály. Ukážeme si ...

MS Excel pro účetní a daňové poradce II

Listopad 2018   Zaměření kurzu Kurz je určen všem, kteří již znají excel na mírně pokročilé úrovni. Uvítají ho aktivnější uživatelé MS Excel, kteří očekávají mnohem sofistikovaněji úsporu času a námahy.   Kurz praktických znalostí a dovedností v MS Excelu pro odbornější kancelářskou a účetní praxi, kdy je Excel pomocníkem pro naši hlavní pracovní náplň. Při výuce bude osnova ...

Přestupky na úseku životního prostředí - dopady zákona č. 250 - 2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a změnového zákona č. 183 - 2017 Sb.

Prosinec 2018   Program odborného semináře * 1. Zákon č. 250 - 2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a změnový zákon č. 183 - 2017 Sb. (změny sankčních ustanovení zákonů na úseku životního prostředí) - účel ...

Velká novela vodního zákona účinná od 1. ledna 2019

Listopad 2018   Odborný program semináře: * Nakládání s vodami * Problematika odpadních vod - čištění a zabezpečení jejich odvádění v souladu s vodním zákonem - odpadní vody z odlehčovacích komor jednotné kanalizace * Posouzení možnosti zhoršení stavu záměrem dotčených vodních útvarů * Vodní díla, práva a povinnosti jejich vlastníků ...

Veritas InfoScale Availability 7.3 for UNIX - Linux: Administration

Říjen 2018   The Veritas InfoScale Availability 7.2 for UNIX: Administration course is designed for the IT professional tasked with installing, configuring, and maintaining Veritas Cluster Server (VCS) clusters. This five day, instructor-led, hands-on virtual class covers how to use InfoScale Availability to manage applications in a high ...

NetBackup 8.1: Advanced Administration

Září 2018   Získejte praktické i teoretické dovednosti zálohovacího prostředí  Veritas NetBackup 8.0 v pokročilém školení Veritas NetBackup Advanced. Projdete a pochopíte pokročilá témata NetBackup, včetně výkonu a ladění, obnovení po havárii, zálohování aplikací a databází na fyzických a virtuálních počítačích, zálohování pomocí akcelerátorů pro virtuálního stroje a hlavně úrovně ...

NetBackup 8.1.: Administration

Září 2018   Získejte praktické i teoretické dovednosti zálohovacího prostředí  Veritas NetBackup 8.0, . Naučíte se obecné zásady, konfiguraci a správu NetBackup, včetně toho, jak nejlépe využít nástroje a rozhraní NetBackup, efektivně sledovat operace zálohování a zajistit, aby byly splněny cíle obnovy dat. Lektor Vás provede nejen teoretickou a praktickou přípravou, ale i uvede i některé best ...

Expoziční scénář = bezpečné podmínky při nakládání s chemickými látkami a směsmi

Listopad 2018   Víte, kdy musí být expoziční scénář připraven, pro které látky se musí zpracovat a kdo je povinen ho zpracovat?. Víte, kde ho najdete a které informace z něj jsou důležité? Víte, jaký je jeho formát a kdy nemusí být součástí bezpečnostního listu? Cílem je objasnit celkovou problematiku těch látek, které mají zpracované expoziční ...

Junior Course 13 - 17 let - New Zealand Language Centres - Nový Zéland

Prosinec 2018   Kurz angličtiny ve městě Auckland pořádaný na škole New Zealand Language Centres - Nový Zéland.Detailní informace o škole New Zealand Language Centres a pořádaných kurzech naleznete na adrese https:. - skola - novy-zeland - new-zealand-language-centres - Kompletní ceník kurzů a ubytování naleznete na adrese https:. - skola - novy-zeland - ...

Výkonnost zaměstnance v kanceláři

Listopad 2018   Správně zařízené pracoviště zaměstnance neunavuje, ale udržuje jeho pohodu a zvyšuje jeho výkon. Na tomto semináři si ujasníte, jaké jsou možnosti řešení přímo ve vaší kanceláři. Získáte povědomí o zásadách a pravidlech ergonomie a správného přístupu. * Výkonnost zaměstnance v kanceláři • ergonomie ovlivňující procesy – zákonitosti ovlivňující pracovní výkon, • prostředí práce ve vztahu ...

vSphere: Install, Configure, Manage [V6.7]

Říjen 2018   This five-day course features intensive hands-on training that focuses on installing, configuring, and managing VMware vSphere® 6.7, which includes VMware ESXi™ 6.7 and VMware vCenter Server® 6.7. This course prepares you to administer a vSphere infrastructure for an organization of any size. It is the foundation for most other VMware technologies in the software-defined data ...

VMware vSphere: What s New [V5.5 to V6.7]

Září 2018   In this three-day, hands-on training course, you will explore the new features and enhancements in VMware vCenter Server® 6.7 and VMware ESXi™ 6.7. Real-world use-case deployment scenarios, hands-on lab exercises, and lectures will teach you the skills that you need to effectively implement and configure VMware vSphere® 6.7. This course is recommended for customers who want to deploy ...

Horizon View: Install, Configure, Manage (V7.3)

Říjen 2018   This five-day, hands-on course gives you the skills to deliver virtual desktops and applications through a single virtual desktop infrastructure platform. This course builds your skills in installing, configuring, and managing VMware Horizon® 7 through a combination of lecture and hands-on labs. You will learn how to configure and deploy pools of virtual machines, how to ...

Pokročilá optimalizace kampaní Google Ads za pomoci skriptů

Září 2018   Zefektivněte své PPC kampaně v prostředí Google Ads. Naučíme Vás, jak si vytvořit skripty, které automaticky, třeba i každou hodinu, optimalizují nastavení Vašich kampaní. Zkušenosti z praxe ukazují, že absolventi tohoto kurzu jsou schopni díky nabytým vědomostem dosáhnout o min. 10 % - 15 % lepšího výkonu (vzorek pracovníků digitální agentury se zaměřením na PPC). ...

IBM Storwize V7000 Unified Implementation Workshop

Říjen 2018   IBM Storwize V7000 Unified is a virtualized storage system designed to consolidate block and file workloads into a single storage system for simplicity of management, reduced cost, highly scalable capacity, performance and high availability. IBM Storwize V7000 Unified Storage also offers improved efficiency and flexibility through built-in solid state drive (SSD) optimization, ...

IBM Cloud Object Storage - Implementation and Administration

Prosinec 2018   This course will provide a technical introduction to deployment and operation of the on-premise IBM Cloud Object Storage product. Topics covered include an overview of the product, installation, operations, troubleshooting, and integration with other IBM products including Spectrum Protect. * This course will provide a technical introduction to deployment and ...

SAN Volume Controller (SVC) Planning and Implementation Workshop

Říjen 2018   This course is designed to leverage SAN storage connectivity by integrating a layer of intelligence or virtualization, the SAN Volume Controller (SVC) to facilitate storage application data access independence from storage management functions and requirements. The focus is on planning and implementation tasks associated with integrating the SVC into the ...

IBM Spectrum Scale Advanced Administration for Linux

Říjen 2018   This course is intended for IT professionals tasked with administering a Spectrum Scale system. It includes information on installing, configuring and monitoring a Spectrum Scale cluster. This course replaces AN82G from Power brand. * This course is intended for IT professionals tasked with administering a Spectrum Scale system. It includes information on installing, ...

IBM Spectrum Scale Basic Administration for Linux and AIX

Říjen 2018   This course is intended for IT professionals tasked with administering an IBM Spectrum Scale storage cluster in environments running Linux and AIX nodes. The course includes information on installing, configuring, and monitoring an IBM Spectrum Scale cluster. Many Spectrum Scale features are described in lecture materials and then implemented in lab exercises. These ...

Implementing Power Cloud Infrastructure with PowerVC

Listopad 2018   This course describes the concepts and implementation details to install, configure, and implement the IBM Power Virtualization Center (PowerVC) Standard managing PowerVM to manage a virtualized Power Systems-based environment with AIX and Linux virtual machines. PowerVC is the new advanced virtualization management offering that is built on OpenStack. The course topics ...
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde