Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.czKonsolidace pro pokročilé

Listopad 2016   Předmětem semináře dále budou následující oblasti: * změny ve struktuře skupiny - prodej podílu, zvýšení podílu a související změna charakteru investice * dopad konsolidačních úprav na odloženou daň * víceúrovňová konsolidace * diskuse, odpovědi na dotazy účastníků Tento seminář volně navazuje na seminář „Základy konsolidace dceřiných, přidružených a ...

Základy konsolidace dceřiných, přidružených a společných podniků podle české legislativy

Listopad 2016   Program semináře: * základní zákonné požadavky - definice skupiny, konsolidačního celku, výjimky z povinnosti konsolidovat * základní konsolidační metody - plná metoda, ekvivalence, poměrná metoda * výpočet konsolidačního rozdílu a doba jeho odpisování * vnitroskupinové transakce ...

RESILIENCE ANEB JÁ TO ZVLÁDNU

Listopad 2016   Resilience – nezdolnost, houževnatost, adaptabilita... Tento seminář vám ukáže možnosti, jak pracovat s vlastní odolností, jak ji trénovat a zvládnout tak nepříjemné pracovní i životní situace, které se vám staví do cesty. Rozhodně na tomto semináři zjistíte, jaké máte rezervy a jaký máte potenciál. Během semináře najdete vlastní způsoby, jak odolnost trénovat, jak si poradit s pracovními i životními ...

NETWORKING PRO PERSONALISTY

Říjen 2016   Na tomto workshopu si prakticky připravíte a vyzkoušíte vlastní krátké newtorkingové prezentace, dozvíte se, jak vyhledávat nové kontakty a jak s nimi pracovat, jak budovat síť vztahů. Budete umět prezentovat sebe i svoji firmu s nadšením, zjistíte. * NETWORKING PRO PERSONALISTY • síť kontaktů není všechno aneb jak aktivně a cíleně komunikovat, • definování správné cílové skupiny – polovina úspěchu, ...


PŘEVODNÍ CENY 2016 – AKTUÁLNÍ VÝZVA V PŘÍMÝCH DANÍCH

Říjen 2016   V souvislosti s celosvětově nepříznivým vývojem v přímých daních ve vyspělých zemích, který odráží globalizovaný mezinárodní obchod, je aktuální výzvou pro daňové správy problematika převodních cen. Tato je rovněž nedílnou součástí aktivity OECD, zvláště projektu BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Česká republika reagovala na potenciální daňové úniky v přímých ...

JAK MANAŽERSKY NEUKOUČOVAT DO BEZVĚDOMÍ SEBE ANI PODŘÍZENÉ

Září 2016   Na tomto workshopu si uvědomíte, co vše může způsobovat, že koučování v práci s podřízenými nefunguje. Zjistíte, jak docílit, aby vám koučink konečně efektivně fungoval. Na workshopu budou probíhat tréninky a skupinové práce: využití best a bad practise skupiny, zkušenosti z vlastní manažerské praxe lektora, méně známé momenty pro zvýšení efektu koučinku a ...

Ansible - hromadná automatizovaná správa serverů

Srpen 2016   Jste správce serverů, který své servery instaluje, spravuje a konfiguruje „ručně“ - napřímo či na dálku, a už Vás tento tradiční systém unavuje? Máme pro Vás řešení! Existuje jedinečný nástroj, kterým můžete jednoduše přes SSH kompletně nastavit server, webserver či cluster, a zároveň si do něj nahrát aplikaci, aktualizace atd. A to vše lze zvládnout za použití jediného nástroje, ...

RESUSCITACE NOVOROZENCE a první pomoci u dětí [pro zdravotníky]

Srpen 2016   Kurz resuscitace novorozence [a první pomoci u dětí] ZDRAVOTNÍK - NEWBORN trénink resuscitace novorozence pro porodní asistentky, personál porodních sálů, lékaře, dětské sestry, … Dne 15.10.2015 byla vydána nová doporučení Guidelines 2015 pro poskytování první pomoci při náhlé zástavě oběhu. V našich kurzech se budete vždy setkávat s těmi neaktuálnějšími ...

Kurz první pomoci ZDRAVOTNÍK

Srpen 2016   MZČR vyhlásilo ve Věstníku 16 - 2015 nově povinnost se jednou za rok školit v první pomoci. Kurz první pomoci pro pracovníky lůžkové, jednodenní a ambulantní péče je připravený v souladu s aktuálními doporučeními podle těchto požadavků. Dále je stanovena i povinnost periodického plánování ...

PRVNÍ POMOC REMOTE DISTANCE - PRO ODLEHLÁ MÍSTA s obtížným přístupem záchranářů

Září 2016   Co když se vám na cestách něco stane?! Naučte se něco praktického pro váš život !! PRVNÍ POMOC PRO ODLEHLÁ MÍSTA - REMOTE DISTANCE s obtížným přístupem záchranářů FIRST AID EMERGENCE REMOTE DISTANCE na lodi - pro kapitány - na horách - pro piloty - pro cestovatele - na dovolenou do exotických zemí… certifikovaný kurz první pomoci pro ...

Masér pro sportovní a rekondiční masáže s působností mimo oblast zdravotnictví

Září 2016   Absolvent kurzu bude mít dostatečné znalosti z oblasti anatomie, fyziologie, psychologie, 1. pomoci, z teorie a praxe sportovní i rekondiční masáže. Bude podrobně znát indikace a kontraindikace provádění sportovní a rekondiční masáže tak, aby mohl provádět tyto typy masáží samostatně mimo oblast zdravot. ...

NOVÝ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Září 2016   Seminář je zaměřen na novou právní úpravu veřejných zakázek dle zákona č. 134 - 2016 Sb., o veřejných zakázkách, který začne platit od 1. 10. 2016, v celém spektru změn. Změny budou diskutovány v porovnání s dnešním stavem velmi konkrétně a na příkladech, i díky zkušenostem lektora, který zastupuje zadavatele i dodavatele veřejných zakázek ve své každodenní ...


Profesionální retuše portrétů v Adobe Photoshop – kurz

Srpen 2016   Cíl kurzu Našim cílem je naučit vás profesionální retuš fotografie a správné uvažování od začátku pořízení po výslednou postprodukci, tak abyste se vyhnuli zdlouhavému hledání postupu metodou pokus, omyl.   Průběh kurzu Na začátku každého postupu z obsahu kurzu se nejdříve dozvíte nezbytné teoretické znalosti a ...

WordPress kurz – tvorba vlastní šablony

Září 2016   Zaměření kurzu Po absolvování kurzu budete umět naprogramovat svoji vlastní šablonu a aplikovat ji na vzhled WordPressu. Seznámíte se s vytvořením jednoduché odvozené šablony (a proč ji používat), ale naučíte se i vytvořit zcela vlastní šablonu. Instalace šablon a jejich možnosti   Odvozené šablony a vlastní šablony   Hlavička stylopisu ...

Wordpress kurz – tvorba vlastních pluginů

Září 2016   Zaměření kurzu Po absolvování kurzu budete umět naprogramovat vlastní zásuvný modul, kterým ovlivníte obsah stránky v redakčním systému WordPress. Seznámíte se s hooky, akcemi a filtry nutnými pro vytvoření modulu podle API Wordpressu. Třídy v PHP - opakování   vytvoření třídy viditelnost vytvoření instance dědičnost ...

Microsoft Project Server 2013 - pro uživatele

Listopad 2016   Hlavní témata kurzu * Přehled možností Microsoft Project 2013 * Tvorba a definice projektů, lokální a serverové otevírání - ukládání * Automatické a ruční plánování, časová osa * Práce s odhady parametrů projektu a závislostmi v projektu * Tvorba projektového týmu, týmový plánovač, sdílení zdrojů * Plánování pracovních, materiálových a ...

Sweet Home 3D, e-learning

Srpen 2016   Potřebujete zrealizovat 3D návrh stavby, interiéru, kuchyňské linky, vestavěné skříně? Využijte Sweet Home 3D software, jehož ovládání je nenáročné a poskytuje velmi pěkné výsledky. Databanka objektů sice není obsáhlá, lze ji však doplnit, dotvořit. Zároveň lze využít různých vychytávek a díky nim zrealizovat téměř jakýkoliv 3D návrh. Tento kurz Vám umožní proniknout do tajů práce s tímto softwarem a stát se ...

Sweet Home 3D

Srpen 2016   Potřebujete zrealizovat 3D návrh stavby, interiéru, kuchyňské linky, vestavěné skříně? Využijte Sweet Home 3D software, jehož ovládání je nenáročné a poskytuje velmi pěkné výsledky. Databanka objektů sice není obsáhlá, lze ji však doplnit, dotvořit. Zároveň lze využít různých vychytávek a díky nim zrealizovat téměř jakýkoliv 3D návrh. Tento kurz Vám umožní proniknout do tajů práce s tímto softwarem a stát se téměř prof...

Otevřený kurz MotivP: Prezentační dovednosti

Listopad 2016   Každý účastník objeví své silné stránky, aby na jejich základě mohl kdykoliv a kdekoliv prezentovat cokoliv a cítil se u toho komfortně. Nejdříve si ukážeme, jak se na prezentaci po všech stránkách připravit. Sem patří například překonání trémy, ...

Velká novela stavebního zákona na úseku stavebního řádu a územního rozhodování a změna souvisejících zákonů

Prosinec 2016   Odborný program semináře: * Projednávaná novela stavebního zákona v rozsahu: - definice nových pojmů, - náležitosti závazných stanovisek dotčených orgánů, - majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru, - námitky účastníků řízení a ...

HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU PO NOVELE ZÁKONA Č. 219 - 2000 SB., O MAJETKU ČR A JEJÍM VYSTUPOVÁNÍ V PRÁVNÍCH VZTAZÍCH

Září 2016   Na kurzu získáte orientaci v zákonu o majetku státu a prováděcí vyhlášce k zákonu. Na praktických příkladech si ukážeme nejčastější chyby, ke kterým dochází při právních jednáních, týkajících se nakládání s majetkem státu. * HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU PO NOVELE ZÁKONA Č. 219 - 2000 ...

Otevřený kurz MotivP: Skečnouting

Září 2016   Skečnouting je moderní technika využívající obrázků­, písma a jednoduchých grafických symbolů pro vylepšení komunikace a rozvoj vizuálního myšlení.Skečnouting usnadňuje komunikaci, uvolňuje kreativitu a zvyšuje pracovní efektivitu.Skečnouting používají moderní ...

Otevřený kurz MotivP: Mistři argumentace

Říjen 2016   Na tomto kurzu se účastníci seznámí se základními principy argumentace a vyjednávání v obchodním prostředí. Po absolvování si budou umět stanovit oboustranný cíl obchodního jednání, pojmenovat limity a možnosti vyjednávání, zvolit si vhodnou ...

Otevřený kurz MotivP: Business jako Showbusiness

Září 2016   Zcela originální kurz obchodní prezentace, který vychází z technik show-businessu. Účastníci se seznámí s technikami upoutání zákazníka, oživení vlastní obchodní prezentace, načasování obchodní prezentace a s technikami obchodní ...

Online kurz - Závazkové právo

Červenec 2016   Chcete se zorientovat v závazkovém právu? Vědět, jaké jsou aktuální úpravy a pojmy? Předsmluvní odpovědnosti a povinnosti? Znát spravedlivé řešení změny poměrů? Tak přesně s tím Vám pomůže virtuální kurz Závazkové právo. Co se v tomto kurzu naučíte:• ...

Online kurz - Zahraniční zaměstnanci – jak na to?

Červenec 2016   Umíte si poradit se zaměstnáním zahraničních zaměstnanců? Jak pracovat s povolením k pobytu? Jak zařídit povolení? A co když má být přijímaný cizinec jednatelem nebo dokonce členem představenstva? Na tyto a další otázky Vám poskytne odpovědi virtuální kurz ...

Online kurz - Vnitřní předpis a proces začleňování zaměstnance

Červenec 2016   Uzavřeli jste právě pracovní smlouvu a čeká Vás začleňování zaměstnance? Tipy a triky pro tento proces a pro nastavení vnitřních předpisů a směrnic Vám pomůže zvládnout virtuální kurz Vnitřní předpis a proces začleňování zaměstnance. Co se v tomto ...

Online kurz - Trénink trenérů

Červenec 2016   Chcete se stát lektorem? Vydělávat si učením ostatních a pomáhat jim s rozvojem? Virtuální kurz Trénink trenérů Vás na tuto roli skvěle připraví. Co se v tomto kurzu naučíte:• Komplexní příprava na lektorskou roli • Zvládání náročných situací při ...

Online kurz - SWOT analýza a jak dál

Červenec 2016   Analýza SWOT je stále jednou z nejčastěji používaných metod v managementu i mimo něj. Víte jak a kdy ji správně použít? A jak dál? Jaké další analytické nástroje použít? Právě s tím Vám pomůže virtuální kurz SWOT analýza a jak dál. Co se v tomto ...

Online kurz - Souběh funkcí – proč ne?

Červenec 2016   Dostali jste se do statutárního orgánu, ale nechcete se vzdát vedení? Pak ukončete pracovní poměr a uzavřete novou smlouvu o výkonu funkce. Chcete vědět jak správně na to? Pomůže Vám právě tento virtuální kurz z názvem Souběh funkcí – proč ne? Co se v tomto kurzu naučíte:• ...

Online kurz - Smlouva s agenturou - na co si dát pozor?

Červenec 2016   Chcete při nabírání zaměstnanců využít služeb personální agentury? Udělejte to profesionálně - vyřešte správně sjednávání i ukončování smlouvy, odměňování i pokuty, vhodně specifikujte výběr kandidáta. Pomůže Vám s tím právě ...

Online kurz - Pracovní smlouva – co se Vám do ní bude hodit napsat?

Červenec 2016   Vybrali jste správného člověka na správné pracovní místo? Tak to budete chtít sepsat takovou smlouvu, která bude mít všechny formální náležitosti, bude pro uchazeče zajímavá, ale přitom zároveň jste ochránili sebe a zájmy firmy. A ...

Online kurz - Outplacement neboli poradenství Career Transition

Červenec 2016   Autor: Boyden CZ & SK and Rentsch Legal Chcete propouštět zaměstnance, ale rádi by jste se s nimi rozloučili důstojně? Poskytli jim na rozloučenou podporu při hledání nového zaměstnání? Zvládněte celý propouštěcí proces s minimálními negativními ...

Online kurz - Na co nezapomenout, když u vás zaměstnanec končí

Červenec 2016   Musíte se z nějakého důvodu rozloučit se zaměstnancem? Ať už je Váš důvod jakýkoliv, měli by jste to udělat podle zákona a se všemi potřebnými náležitostmi. Tak, aby nedošlo k poškození některé ze stran, především pak Vás samotných. Přesně s ...

Online kurz - Manipulace

Červenec 2016   Chcete umět rozpoznat manipulativní chování a účinně se mu bránit? Umět obhájit své vlastní zájmy a osobní práva? Poznat, co znamená napřimování komunikace a umět tuto techniku používat v praxi? Právě s tímto Vám pomůže virtuální kurz Manipulace! Co se v tomto kurzu ...

Online kurz - Krizová komunikace

Červenec 2016   Chodí krize okolo a nechcete, aby si sedla právě na Vás? Nebo již vzplanula a Vy by jste ji rádi uhasili? Vyřešili tím nejlepším možným způsobem? Tak to musíte umět správně komunikovat! Jak na to Vás naučí virtuální kurz Krizová komunikace. Co se v tomto kurzu naučíte:• ...

Online kurz - Kreativní techniky řešení problému

Červenec 2016   Chcete se vydat za hranice všedního myšlení, nahlédnou na různé struktury úvah a neomezovat se stereotypy? Naučit se rozvíjet tvůrčí myšlení a řešit problémy zcela novým a neobvyklým způsobem? S tím Vám pomůže virtuální kurz Kreativní ...

Online kurz - Kde mám svou práci snů hledat?

Červenec 2016   Rozhodli jste si najít novou práci, ale nevíte kde začít hledat? Nevíte jaké máte možnosti? Jaké pracovní portály otevřít a jak využít sociální sítě ve svůj prospěch? Právě s tím Vám pomůže virtuální kurz Kde mám svou práci snů ...

Online kurz - Jak zaperlit na osobním pohovoru?

Červenec 2016   Dostali jste pozvánku na osobní pohovor a nevíte co dál? Chcete se na něj pečlivě připravit, ale nevíte jak? Chcete personalisty oslnit a správně reagovat na jejich záludné otázky? Prostě vyhrát výběrové řízení? Nenechte to náhodě! Je tu pro Vás virtuální ...

Online kurz - Jak se zeptat na to, na co se zeptat nesmíte?

Červenec 2016   Chcete vědět, co je v personalistice považováno za neetické otázky? Proč je dobré se jim při pohovoru vyhnout? A zda existují nějaké výjimky? Těmito tématy Vás stručně a s pomocí praktických příkladů provede virtuální kurz Jak se zeptat na to, na co se zeptat ...

Online kurz - Jak napsat hvězdný životopis?

Červenec 2016   Správně napsaný životopis je klíčem k získání vytouženého zaměstnání. Chcete vědět jak jej napsat tak, aby byl věcně správný, obsahově zajímavý a přitom oslňující? Doplnit ho poutavým motivačním dopisem? Právě pro Vás je určen virtuální kurz ...

Online kurz - Jak myslet jinak (Změna perspektivy)

Červenec 2016   Motáte se v kruhu a nemůžete se vymanit, přijít na něco jiného? Nemůžete se dostat ze začarovaného kruhu, z krabice, a podívat na problém, svět, vztahy z jiného úhlu pohledu? Jak si udělat odstup? Vaše stereotypní myšlení bude minulostí s virtuálním kurzem Jak myslet jinak! ...

Online kurz - Jak číst zprávu z AC - DC

Červenec 2016   Využijete služeb assessment centra a bude součástí Vaší pracovní náplně čtení výstupních zpráv? Chcete s jejich obsahem pracovat jako profesionál? Vnímat souvislosti, číst mezi řádky a dělat správné závěry? Umět nastavit další rozvoj? Právě pro Vás ...

Online kurz - Efektivní vyjednávání

Červenec 2016   Chcete vyjednávat jako profesionál? Dosahovat lepších dohod a zároveň kultivovat vztahy se zákazníky, partnery a dodavateli? Naučit se volit optimální vyjednávací strategii? Získat konkurenční výhodu na svoji stranu? Právě pro Vás je určen virtuální kurz Efektivní ...

Online kurz - Co si ujasnit před hledáním?

Červenec 2016   Už víte, kterou práci chcete vykonávat? Která by Vás uspokojovala a zároveň Vám dávala smysl? Naučte se sebereflexi a objevte své skryté dovednosti. Využijte svých zkušeností. Podívejte se na sebe z nových úhlů. Jak na to? S tím Vám poradí ...

Online kurz - Co si na mě personalista může ještě připravit?

Červenec 2016   Přišla Vám pozvánka do assessment centra nebo na osobní pohovor s personalistou? Teď je ten správný čas zabrat a naučit se pár tipů a triků. O tom, jak úspěšně projít assessment centrem, zvládnout testy i pohovory a vide-opohovory, se dozvíte ve virtuálním k...

Online kurz - Co dělat, když to nevyjde? A co když uspějete vícekrát?

Červenec 2016   Neuspěli jste při žádném z výběrových řízení anebo jste naopak uspěli při vícero? Naučte se pracovat s úspěchem i s neúspěchem ve Váš prospěch! Naučte se zvládat svoji psychickou stránku, stanovte si priority a udělejte si rozvojový plán. S ...

Online course - Training of trainers

Červenec 2016   Complex preparation for the role of lecturer   Management of difficult situations by training   Systematic approach to education   In this course the participants will learn the full-range repertoire of skills, knowledge and conditions for successful realization of education, training courses in a role of an instructor. They will make ...

Online course - Successful presentation

Červenec 2016   Improvement of spoken language   Active work with audience   Phases and techniques of presentation   The aim of the course Successful Presentation is to provide tips for creation and realization of a successful presentation in various environments and situations. We will therefore deal with specifics of a presentation for foreign, mainly ...

Online course - Situational leadership

Červenec 2016   How to handle problems in leadership? How to compete different roles of leader? How to choose the right approach for leadership? Let’s search for answers to those questions together. In this training we discuss different leadership styles and personal premises. Last but not least we speak about transactional, transformative and situational approaches to leading including delegation - how ...

Online course - Project management

Červenec 2016   How to provide and control the sources of a project?   Effective roles in team   Project diagrams   In this course you will learn everything that is necessary for successful course leading and completion (e.g. Ishikava diagram, Gantt chart). You will find out the structure and phases of a project, the advantages and disadvantages of project ...

Online course - Personality and role

Červenec 2016   • Differences between the terms personality and role• How to become credible in your job role?• Personality versus job role In this course we will deal with the differences between your job role and your personality. You will learn how to become credible in your job role. After watching this course you should realize that you can never separate your personality from your job ...

Online course - Outplacement

Červenec 2016   In the virtual course you will learn how to part with an employee and at the same time remain a responsible employer. Outplacement is a professional care for dismissed workers. The goal of outplacement is to minimize the negative impact on the organization as well as on both current and dismissed employees. It also includes the effort to equip the dismissed employees as best as possible for gaining a new ...

Online course - Motivation and Leadership

Červenec 2016   In our virtual course you’ll learn:• What role does a manager have• Six important sentences of motivation and their use in practice• How can we effectively motivate• What is intagible motivation• How can we react in situations which require intensive motivation• How can we demotivate othersMore about this virtual course:The key areas of ...

Online course - Leadership development of managers through coaching

Červenec 2016   Main topics discussed in this virtual course:• Is coaching effective?• The key problem areas that can be addressed to leadership development of managers through coaching • Studies on Why does most coaching work?• The key predictors of coaching success• Positive psychology character strengths• PRACTICE and ABCDEF model ...

Online course - Change management II

Červenec 2016   In the second part of the Change management training we introduce you particular techniques for implementing the change and also a curve of different reactions to any change, both in the context of time development. You get to know how people react to change and how to deal with these reactions. In the end we discuss the stabilization of change. It is important to know how to make the change ...

Online course - Change management I

Červenec 2016   In the first part of Change management training we introduce you change from the different perspectives such as necessary presumptions, stages or methods. These perspectives are all useable for implementing the change. After this we classify change ranging from “large and slow” to “small and quick” according to map of changes. We also differentiate between strategic and ...

Online course - Driving Employee Engagement with RESPECT

Červenec 2016   Engagement is an inconsiderable feature of effectiveness in every working place. In this training we discuss issues of engagement from the beginning starting with the topic of entering new workplace. New employees are ready to engage and we need to keep them in this stance. To understand your employees we introduce you Engagement meter ranging several stages from ...

[?]
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde