Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.cz7 klíčových dovedností pro osobní restart - nastartujte změny a jděte za svým cílem

Březen 2017   Začněte hned, nezastavujte se za startem a vytrvejte až do cíle Moderní doba nás zahlcuje přemírou informací, příležitostí, požadavků a kontaktů. Často pak děláme věci složitě a někdy se nemůžeme hnout z místa. Cítíte-li potřebu změny, zaměřte se na své jednání. Pomůžeme vám odhalit vaše vlastní ...

BOZP a prevence rizik - jak na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Únor 2017   Identifikujte rizika a předcházejte pracovním úrazům i nemocem z povolání Dbát na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků musí zaměstnavatelé nejen kvůli příslušným zákonům, ale také v zájmu prevence problémů spojených s pracovními úrazy a nemocemi z povolání. Získejte dobrou orientaci ...

Finanční a investiční controlling - mějte ziskovost podniku pod dohledem

Únor 2017   Veďte svou firmu po finanční a investiční stránce správným směrem Úspěšné vedení firmy znamená schopnost vidět souvislosti – a to i v oblasti finančního plánování a řízení, nákladů či investic. Rozšiřte své znalosti ze světa financí o problematiku finančního,&...

Storytelling v obchodě a vedení lidí - vyprávějte příběh a získejte pozornost a zájem

Únor 2017   Vytvořte sdělení, které posluchače upoutá a přiměje je k akci Patříte k lidem, kteří svým kolegům, externím partnerům nebo klientům často sdělují a prezentují nabídky, strategie, reporty a projekty, ať už ústně či písemně, s pomocí PowerPointu nebo bez něj? Chtěli byste posílit zaujetí posluchačů a ...


Prodej CIMA A

Květen 2017   Účastníci kurzu certifikovaného kurzu Prodej CIMA-A získají veškeré odborné znalosti a dovednosti, které zefektivní jejich chování i výkonnost v oblasti prodeje a všech souvisejících činností. Pojetí kurzu vychází z komplexního marketingového ...

Správa Windows Server

Březen 2017   Školení Správa Windows Server je zaměřené na základní oblasti správy domény: práci s uživateli, skupinami, disky a daty, práci se zařízeními a ovladači, monitorování systému včetně jeho spolehlivosti, zálohování a obnova systému a možnosti virtualizace. * Úvod do správy serveru Typy sítí, klienti a servery   Práce v doménovém prostředí, edice serverů   ...

Výběrová řízení a poptávky v nákupu - vyberte ty nejlepší dodavatele

Březen 2017   Naučte se efektivně vybírat své dodavatele a správně zadávat poptávky Správný výběr dodavatelů má klíčový význam nejen pro úspěšné dokončení každé zakázky a obchodní transakce, ale i pro úspěch celé firmy. Poznejte různé způsoby a metody, které vám pomohou vybrat nejlepší ...

Personální controlling - jak zefektivnit HR procesy

Březen 2017   Seznamte se s metodami personálního controllingu a jejich aplikací v praxi Personální controlling představuje nezastupitelný a moderní nástroj personálního managementu. Zaměřuje personální činnosti na podporu strategie podniku, spojuje plánování, kontrolu a hodnocení personálních procesů. Přispívá ke snižování ...

Ukončování pracovních poměrů - aktuální legislativa, příklady z praxe a judikáty

Březen 2017   Vyhněte se chybám a ušetřete náklady na soudní spory se zaměstnanci Zákoník práce i občanský zákoník chrání jednoznačně zaměstnance. Pro zaměstnavatele je jedinou účinnou ochranou znalost zákona a schopnost jejího uplatnění v praxi. Poznejte, jak v různých případech ...

Trénink kreativity a rozvoje inovativního přístupu - zapracujte na rozvoji své intuice

Březen 2017   Intuice je zdroj kreativity, buďte inovativní a oplývejte přirozenou kreativitou Chtěli byste využívat své přirozené schopnosti, pracovat s lehkostí a intuicí při zpracovávání úkolů a hledání nových podnětů? Kreativita vzniká a rodí se z naší intuice, proto být kreativní znamená být i...

Umění prosadit vlastní názor - asertivní jednání s kolegy a nadřízenými

Březen 2017   Obhajte své názory, prosaďte se a buďte v práci sebejistější a spokojenější Máte dobré nápady, ale nedaří se vám je prosadit? Bojíte se říci „ne“, a tak se potýkáte se stresem a nadměrnou pracovní zátěží? Ukážeme vám osvědčenou cestu, jak si poradit v profesní ...

E-mailujte, nespamujte a prodávejte - psaní efektivních newsletterů

Březen 2017   Pronikněte do oblasti marketingu a vytvářejte a rozesílejte účinná sdělení Podle průzkumu Circle Research z roku 2012 považuje 42 % firem za nejefektivnější prodejní nástroj. V B2B je to dokonce 88 % firem. Potřebujete informovat o aktuální nabídce, zvýšit ...


LinkedIn - využijte možností největší profesní sítě

Únor 2017   Využijte potenciálu sociální sítě LinkedIn k efektivní propagaci vaší společnosti Sociální síť LinkedIn nabízí řadu možností, jak účinně propagovat produkty a služby a posilovat důvěru ve vaši značku či společnost. Využijte osobních profilů na sociální síti LinkedIn a jejích obchodních a marketingových nástrojů k firemní propagaci! Na ...

Největší chyby a omyly písemné komunikace v praxi asistentky - jak profesionálně reprezentovat společnost

Únor 2017   Zvyšte svou image profesionální asistentky Pro práci asistentky je správný písemný projev po obsahové i gramatické stránce zcela zásadní. Poznejte základní pravidla i nejčastější chyby a omyly, kterých se možná někdy dopouštíte ...

(Ne)typické obtížné situace leadera v korporaci s Jiřím Kulou - jak se pohybovat v „pool of crocodiles“

Únor 2017   Buďte motivujícím i motivovaným leaderem, zahoďte pochybnosti a prosaďte se Dosahování výsledků, chování a vedení lidí v korporátním prostředí má svá specifika. Dobrý manažer zvládá kvalitní a dobře načasovanou sebeprezentaci a sebeprosazení stejně jako schopnost čelit „špinavým“ ...

Marketingový controlling - jak měřit náklady na marketing a jejich návratnost

Únor 2017   Využijte marketingový controlling pro optimalizaci svých nákladů Dokážete určit, zda se vám náklady vynaložené na marketingové projekty vyplatí? Umíte obhájit rozpočet marketingové kampaně? Naučte se pohlížet na marketingové aktivity jako na tok financí a poznejte ...

Microsoft Excel 2010 pro ekonomy - ekonomické výpočty a přehledy

Únor 2017   Získejte komplexní přehled funkcí a technik programu Microsoft Excel pro vaši ekonomickou a finanční praxi Tento kurz se primárně věnuje procvičování funkcí a výpočtů se zaměřením na ekonomickou a finanční praxi. Na praktických příkladech se naučíte a následně i důkladně procvičíte funkce a nástroje pro ekonomické výpočty, ...

Daňově uznatelné - neuznatelné náklady - jak předejít problémům při finanční kontrole

Únor 2017   Naučte se správně stanovit základ daně a daňovou povinnost Problematice daňových nákladů je třeba věnovat patřičnou pozornost. Správné stanovení základu daně je důležité pro následné určení daňové povinnosti účetní jednotky. Za nesprávně stanovenou výši daňové povinnosti hrozí nemalé ...

Nově na manažerské pozici - kompaktní know-how pro úspěšný start

Únor 2017   Trénink u vás posílí jistotu v zacházení s vašimi podřízenými i nadřízenými a vytvoří základ pro vaši efektivní komunikaci i v nesnadných situacích Připravujete se na roli manažera? Nechte se vést profesionály, jejich zkušenostmi a radami z praxe. Dozvíte se například to, jak se nezačíná, co nikdy neříkat, jak ale naopak uděláte ...

PL - SQL - procedurální jazyk pro databázový systém Oracle

Únor 2017   Využívejte ve své praxi výhod strukturálního jazyka, který je mocnější než samotné SQL - rozšiřte si jazyk SQL o konstrukce procedurálního programování Na tomto kurzu se seznámíte s vývojem v prostředí PL - SQL. Naučíte se tvořit a spravovat PL - SQL bloky (procedury, funkce, triggery) a efektivně je využívat pro zajištění integrity ...

Efektivní delegování - přirozené a racionální vedení lidí

Únor 2017   Zapojte podřízené do své práce a uvolněte tak vlastní kapacitu pro důležitější úkoly  Díky správnému delegování významně posunete nejen svůj tým, ale i sebe osobně. Navíc dáte šanci růst i lidem ze svého okolí, čímž posílíte celý svůj tým. Vytvořte pravidla a systém, který vám umožní hodnotit delegované úkoly a získat jistotu, že jdete ...

Obchodní vyjednávání pod tlakem protistrany - střet faktorů soupeření a spolupráce

Únor 2017   Osvojte si úspěšné taktiky a strategie vyjednávání Získat nebo si udržet obchodní kontakt je stále složitější. Jak dosahovat úspěchů i ve chvíli, kdy vás tlačí čas, požadavky vašeho zaměstnavatele i argumenty protistrany? Poznejte osvědčené vyjednávací strategie a techniky a naučte se, jak se připravit na ...

Komunikace a prezentace podle osobnostních předpokladů - trénink s využitím psychodiagnostického testu

Leden 2017   Naučte se identifikovat komunikační jazyk partnera pomocí analýzy sebe samých Jak přizpůsobit strukturu a formu sdělení žádoucímu výsledku jednání nebo prezentace? Na základě vypracování on-line psychodiagnostického testu Accent Assessment Tool (AAT) ...

Finanční deriváty - měnové a úrokové deriváty z hlediska obchodu i účetnictví (BEST PRACTICE)

Leden 2017   Využijte v praxi finanční deriváty a seznamte se se zajišťovacím účetnictvím Finanční deriváty jsou účinným nástrojem k zajištění různých druhů rizik, v České republice nejčastěji k zajištění měnového rizika. Pokud přicházíte i jen vzdáleně ...

Veřejné zakázky z pohledu dodavatele - jak na veřejné zakázky v roce 2016

Leden 2017   Připravte se na bezchybné podávání nabídek v souladu s aktuální legislativou Postupná novelizace zákona o veřejných zakázkách v předchozích letech zpřísnila celý systém s cílem omezit korupční rizika a zprůhlednila proces zadávání veřejných zakázek. Nový zákon o veřejných ...

Trénink jednání a komunikace s komplikovanými osobami - jak se nenechat vyvést z rovnováhy

Leden 2017   Vyzkoušejte si a natrénujte jednání s „vaší“ komplikovanou osobou Setkáváte se v osobních i pracovních vztazích s lidmi, se kterými není vždy lehké vyjít? Jaké jsou motivy lidí, kteří dělají při jednání potíže? Jak podat negativní zpětnou vazbu obtížnému partnerovi a žádat změnu jeho chování? Jak a ...

Leadership na dálku - vedení multikulturních a globálních týmů

Únor 2017   Naučte se vést mezinárodní týmy na dálku s ohledem na kulturní odlišnosti Pracovní prostředí se mění téměř v přímém přenosu. Nová generace manažerů v globálním světě musí umět řídit týmy složené z lidí, kteří se nachází v odlišných koutech světa, nebo z různých zemí pocházejí. Řídíte mezinárodní projekty nebo ...

Tajemství nejlepších spíkrů - prezentační dovednosti krok za krokem

Leden 2017   Prezentujte své projekty, myšlenky či produkty zajímavě, jasně a sebejistě Patří k vaší profesi prezentování nabídek, projektů nebo výsledků práce kolegům, nadřízeným či klientům? Potýkáte se s trémou a cítíte, že vaše prezentační dovednosti potřebují posílit? Osvojte si ...

JAK VYUŽÍT INFORMAČNÍ TECHNIKU V PŘÍPRAVĚ PREZENTACÍ A VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

Duben 2017   V průběhu tohoto semináře se naučíte efektivně využívat informační technologie jak pro účely samotné výuky, tak i v rámci přípravy na ni, ať už se jedná o prezenční formu či e-learning. * JAK VYUŽÍT INFORMAČNÍ TECHNIKU V PŘÍPRAVĚ PREZENTACÍ A VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ • co se z pozice lektora dá využít ve výuce (chytré telefony, tablety, virtuální ...

PADESÁT BAREV PADESÁTKY ANEB ZAUJMĚTE ZAMĚSTNAVATELE SVÝMI ZKUŠENOSTMI, SPOLEHLIVOSTÍ A NADHLEDEM

Únor 2017   V průběhu semináře si uvědomíte, jaké máte přednosti a hodnoty, které můžete nabídnout svému okolí v práci i v soukromém životě a věk v tomto případě rozhodně není překážkou. * PADESÁT BAREV PADESÁTKY ANEB ZAUJMĚTE ZAMĚSTNAVATELE SVÝMI ZKUŠENOSTMI, SPOLEHLIVOSTÍ A NADHLEDEM • Výhody zralého věku? Je jich více, ...

Účetnictví pro manažery aneb jak číst informace z účetnictví?

Červen 2017   Obsah semináře: 1. den * Koncepce moderního účetního výkaznictví, principy a zásady finančního účetnictví, regulace a harmonizace účetnictví, IFRS, odlišnosti manažerského a finančního účetnictví. Vztah účetnictví a daní. * Právní a technická stránka vedení účetnictví, zákon o účetnictví včetně navazujících vyhlášek a českých ...

Velká novela zákona o účetnictví a její uplatnění v praxi

Únor 2017   Obsah semináře: * Nová směrnice EU o účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách – spojení dosavadní 4. a 7. směrnice EU. * Jednotlivé části novely zákona o účetnictví – jejich podstata a zdůvodnění, dopady, možná rizika pro účetní jednotky, příklady a nezbytné kroky k jejich implementaci v účetní jednotce. Mezi hlavní body bude ...

Elektronická fakturace a využití elektronického podpisu v účetnictví

Duben 2017   Obsah semináře: * Právní regulace využití ICT v účetnictví v zákoně o účetnictví – účetní záznamy, jejich formy a převody mezi nimi. Průkaznost a archivace účetních záznamů. Podpisový a identifikační záznam. * Podstata fungování elektronického podpisu z pohledu uživatele, nezbytné předpoklady pro jeho využívání. Formy ele...

Smlouvy a software

Březen 2017   Program semináře: * Právní povaha software * Dodávání software - software vyvíjený zaměstnanci - software dodávaný na objednávku * Software a obchodní tajemství * Smlouvy - Licenční smlouvy včetně veřejných licencí - Smlouva na vývoj software - Smlouva o implementaci software - Smlouva o dodání řídícího systému ...

A není to náhodou korupce? Aneb na co si musím dávat pozor, aby nebylo moje jednání označeno za korupční

Duben 2017   Obsah semináře: * Definice korupce * Co vše je korupce * Případové studie (dary, společné obědy, občerstvení při kontrole, káva apod.) * Dopady korupčního jednání * Postih korupčního jednání * Prevence korupce * Identifikace korupčního ...

Excel - Kontingenční tabulky a grafy

Prosinec 2016   Účastníci by měli mít základní znalosti práce v Excelu. Kurz je zaměřen na analýzu rozsáhlejších datových tabulek a dalších datových souborů pomocí nástroje quot;Kontingenční tabulkaquot; v programu MS Excel. Kurz seznámí posluchače se základy tvorby kontingenčních tabulek a dále i s pokročilými nástroji kontingenčních tabulek. Použití funkcí a výpočtů v kontingenčních tabulkách, Analýza ...

Zákoník práce a pracovní právo aktuálně

Prosinec 2016   Na semináři získáte aktuální přehled o personální problematice, dozvíte se o legislativních změnách pro r. 2017 odsouhlasených k datu konání ...

SVJ a bytová družstva pro rok 2017 - Vedení účetnictví a semináře nejen v Praze

Leden 2017   Cíl semináře: Tento seminář je určen především členům představenstev a kontrolních komisí bytových družstev a SVJ, účetním pracovníků, daňovým poradcům a auditorům zabývajícím se touto problematikou. Seminář se zabývá právní daňovou a účetní problematikou SVJ a družstev s první poznatky z praxe po platnosti NOZ a ZOK, včetně pr...

Změny v účetnictví a daních 2017 - Vedení účetnictví a semináře nejen v Praze

Prosinec 2016   Cíl semináře: Na semináři se seznámíte se změnami v daňových, účetních a souvisejících předpisech platných od roku 2017. PO ABSOLVOVÁNÍ KURZU - budete mít celkový přehled o aktuálních změnách v účetních a daňových souvislostech, - ušetříte množství času stráveného nad odbornými články a publikacemi, - oceníte množství příkladů aplikace ...

Posnídejte s ROČNÍM ZÚČTOVÁNÍM 2016 - Vedení účetnictví a semináře nejen v Praze

Leden 2017   Cíl semináře: Získání aktuálních informací ke změnám zákonů a předpisů. Výhodou je, že účastník nemusí navštěvovat pět různých školení Komu je seminář určen: Mzdové účetní, pe...

Novinky v oblasti daní a účetnictví pro následující období - Vedení účetnictví a semináře nejen v Praze

Prosinec 2016   Cíl semináře: Připravit se na chystané změny od 1.1.2017 na změny účinné v průběhu roku 2016 a seznámit se se zkušenostmi po zavedení KH s dopady do běžného podnikatelské praxe. Posluchači získají přehled o změnách v roce 2016 a připravované změny v roce 2017 - účetní, daňové a mzdová problematika. ...

DPH v roce 2017 (záznam on-line)

Prosinec 2016   Neuvedeno * • definice obchodního majetku , dopravního prostředku (§ 4), • nový přístup k leasingu ( § 13 - 3 písm. d), • zrušení speciální úpravy pro společnost bez právní subjektivity (dříve sdružení), • upřesnění místa plnění v § 10, • pořízení zboží do jiného členského státu pod českým DIČ (§ 11 ), • úprava vzniku povinnosti přiznat daň nově, změny v DUZP, úprava poukázek, • ...

NAŘÍZENÍ EU Č. 910 - 2014 EIDAS A SPRÁVA DOKUMENTŮ - AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY A PRAXE V RÁMCI IMPLEMENTACE EIDAS PO ROCE JEHO PLATNOSTI

Červen 2017   Výklad aktuální legislativní úpravy správy dokumentů v souvislosti s implementací nařízení EU eIDAS. Praktické aplikace pro práci s dokumenty. * NAŘÍZENÍ EU Č. 910 - 2014 EIDAS A SPRÁVA DOKUMENTŮ - AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY A PRAXE V RÁMCI IMPLEMENTACE ...

PRAKTICKÝ SEMINÁŘ K OTÁZKÁM POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ POVINNÝMI SUBJEKTY – SLUŽEBNÍMI ÚŘADY

Červen 2017   Neuvedeno * PRAKTICKÝ SEMINÁŘ K OTÁZKÁM POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ POVINNÝMI SUBJEKTY – SLUŽEBNÍMI ÚŘADY • ústavní a podústavní právní úprava svobodného přístupu k informacím, • pojem „subjekt povinný poskytovat informace“ ohledně své působnosti, • právo na svobodný přístup k informacím a jeho limity, • praktické ...

ZVLÁDÁNÍ OBTÍŽNÉ KOMUNIKACE S KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A JEJICH RODINAMI

Květen 2017   Budete se umět rychleji zorientovat v zátěžových momentech a rozeznat, kdy hrozí zablokování komunikace s klientem a jak v takovéto situaci reagovat. Během hrozícího nastupujícího konfliktu či negativně emotivního průběhu jednání se naučíte vyhodnocovat a číst řeč těla u druhých osob. Získáte tipy, jak rozpoznat lež či přetvářku, zvládnete ...

VIZITKA PÍSEMNÉ KOMUNIKACE – JAK PŘEJÍT OD CHYB A NEDOSTATKŮ K PŮSOBIVÉMU A PŘESVĚDČIVÉMU VYJADŘOVÁNÍ

Květen 2017   Kurz vám pomůže intenzivní formou procvičit nejproblematičtější místa stylistiky i gramatiky českého jazyka, zpřehlední nejčastější chyby v korespondenci i v písemné prezentaci, předá klíčové poznatky z norem písemného styku a elektronické komunikace. Otestujete si vlastní stylistické dovednosti, rozvinete ...

VLASTNÍ ZDROJE U VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK

Květen 2017   Prohloubíte si znalosti v oblasti vedení účetnictví, sestavování účetních závěrek, interpretace a využití účetních informací. * VLASTNÍ ZDROJE U VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK • zopakování a procvičení obecných účetních předpokladů a zásad aplikovaných v oblasti vlastních zdrojů VÚJ, • seznámení s aktualitami a novinkami v oblasti vlastních zdrojů v právních předpisech v oblasti ...

KONTROLA NA MÍSTĚ U PŘÍJEMCE DOTACÍ V ROCE 2017

Duben 2017   Na kurzu vám lektorka předá praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly na místě a příklady zjišťovaných nedostatků. * KONTROLA NA MÍSTĚ U PŘÍJEMCE DOTACÍ V ROCE 2017 Výběr kontrolní akce a příprava na kontrolu • vyžádané doklady a další dokumenty ke kontrole • způsoby účtování příjemců veřejné finanční podpory • co je nutno vědět o příjemcích dotací, příspěvků a ...

ŘÍZENÍ O ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ VE VĚCECH SLUŽEBNÍHO POMĚRU STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ - APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU

Únor 2017   Neuvedeno * ŘÍZENÍ O ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ VE VĚCECH SLUŽEBNÍHO POMĚRU STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ - APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU • působnost prvostupňového orgánu (služebního orgánu) k rozhodování ve věcech služby státních zaměstnanců, • náležitosti rozhodnutí (výrok, odůvodnění, poučení), ...

DPH NA SLOVENSKU PO NOVELE OD 1. 1. 2017

Únor 2017   Na semináři získáte aktuální informace o změnách v zákoně o dani z přidané hodnoty na Slovensku s účinností od 1. 1. 2017. Výklad bude veden ve slovenském jazyce. * • novela zákona o DPH účinná od 1. 1. 2017, • změna ve vyplňování Kontrolního výkazu (poprvé se podává za leden 2017 do 25. 2. 2017), • definice nemovitosti a služby vztahující se ke nemovitosti (část Nařízení EU č. ...

Manažer na cestě k úspěchu - zdokonalte se ve své manažerské praxi

Leden 2017   Upevněte svou roli a buďte manažerem, který motivuje, řídí a podporuje Manažerská praxe přináší celou řadu výzev i pokročilejším lídrům. Jak správně delegovat úkoly, klást otázky a vést efektivní rozhovory a jak vhodně komunikovat nevyhnutelné změny? Poznejte způsoby, jak&...

Základy Risk Managementu - nastavení funkčního procesu řízení rizik

Prosinec 2016   Naučte se, jak identifikovat možná rizika a jak je efektivně řídit Řízení rizik je nezbytnou součástí zodpovědného vedení každého podniku a má zásadní vliv na jeho konkurenceschopnost. Získejte ucelený přehled o úkolech a přínosech Risk Managementu a naučte se, ...

Krotitelé času - time management pro každý den

Prosinec 2016   Naučte se řídit svůj čas, plánujte efektivně své úkoly a zbavte se stresu Váš diář praská ve švech, práce přibývá a vy nevíte, do čeho se pustit dřív? Zapomínáte na schůzky, na stole se vám hromadí dokumenty a nemáte čas diskutovat s kolegy o aktuálních projektech? Řekněte stop dříve, než váš výkon klesne pod únosnou mez! Trénink time managementu vás ...

ZMĚNY ZÁKONA O DPH V ROCE 2017 A JEJICH DOPADY DO PRAXE -

Únor 2017   Změny DPH v r. 2017: ? Finanční leasing dlouhodobého majetku- uplatňování a úpravy odpočtu DPH. ? Místo plnění - doplnění a upřesnění pravidel: Služby související s nemovitostí, pořízení zboží z jiného        členského státu. ? Podnikání se společníky ve společnosti (sdružení) – zrušení pravidel. ? Vznik povinnosti ...

ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI SE ZAMĚŘENÍM NA NOVELU VEŘEJNÉ SLUŽBY -

Únor 2017   Na semináři získáte aktuální informace o systému pomoci v hmotné nouzi včetně připravovaných novel (veřejná služba, souhlas obce). Cílem semináře je také podrobně probrat řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi a vymezit sociální práci na všech úrovních veřejné správy a nastínit situaci v ...

MS POWERPOINT - pro pokročilé

Květen 2017   Program kurzu: * Krátká rekapitulace produktu MS PowerPoint * Předloha a rozložení * Použití šablon * Pojem předlohy – snímku, poznámek, podkladů * Tvorba rozložení – zástupné symboly, struktura rozložení, doporučené postupy * Využití vice předloh v jedné prezentaci * Kopírování dat mezi prezentacemi * Animace a práce s grafikou ...

MS Word - pro pokročilé

Červen 2017   Program kurzu: * Obecně o práci s delšími dokumenty - využití klávesových zkratek - různá zobrazení dokumentu - využití oddílů - číslování stránek pomocí oddílů * Práce se styly – základ pro vytváření strukturovaných a snadno upravovatelných dokumentů * Styly: - Znaku - Odstavce - Propojený - Tabulky ...

MS Excel - vzorce a podmíněné formátování efektivně

Duben 2017   Osnova kurzu: * Přehled syntaktických pravidel, která určují, co se ve vzorci může objevit * Názvy a jejich využití ve vzorcích při adresování oblastí buněk * Základní funkce – SUMA, PRŮMĚR, POČET, MAX, MIN * Odkazy na buňky z jiných listů a sešitů * 3D odkazy ve vzorcích * Relativní, smíšené a absolutní adresy * ...

[?]
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde