Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.czSketchnoting pro marketing

Leden 2019   Sketchnoting pro marketing. Máte v hlavě myšlenkový chaos? Nebo naopak máte hodně myšlenek a nevíte, jak je využít? Hledáte způsob, jak generovat nápady na své projekty? Chcete svým kolegům představit úspěšnou strategii v rámci připravované reklamní kampaně a předat informace svým kolegům? Tvoříte videa na zakázku a potřebujete představit klientovi, jak budou jednotlivé kroky přípravy videa vypadat? P...

IBM Tivoli Storage Manager 6.3 Implementation and Administration

Leden 2019   This course is the first of two five-day instructor-led courses for implementing, configuring and administering IBM Tivoli Storage Manager. In hands-on practice, you install the Tivoli Storage Manager 6.3 server, backup-archive client, the Tivoli Integrated Portal, and Administration Center. After the product is installed, you configure the environment. You ...

Leadership

Prosinec 2018   No organization has become exceptional without excellent leadership – without leaders who can interconnect their teams efforts with the company goals. Managing people is not the same as leading - lead means to unleash the potential of your team, to value people, to respect them and to make everybody contribute meaningfully to the work of the whole. The Leadership development program is designed for leaders who are already leading a ...

SQL Server Analysis Services - analýza dat

Prosinec 2018   Kurz je zaměřen na tvorbu OLAP kostek a OLAP zpracování v SQL Serveru, pro účely komplexních analýz nenamáhajících produkční databázový server. Účastníci se dozvědí, jak pomocí nich dynamicky vytvářet komplexní analytické či obchodní přehledy s okamžitou odezvou, nezávisle na množství dat (jako získat komplexní přehledy z terabajtů dat v rámci jediné sekundy), jak to využít při ladění ...


IBM (Lotus) Domino Administrace - Správa uživatelů a serverů

Prosinec 2018   Kurz je určen administrátorům IBM Domino serverů, kteří se chtějí dozvědět jak naplánovat infrastrukturu IBM Domino a nainstalovat a nakonfigurovat IBM Domino servery. * Kurz je určen administrátorům IBM Domino serverů, kteří se chtějí dozvědět jak naplánovat infrastrukturu IBM Domino a nainstalovat a nakonfigurovat IBM Domino servery. Instalace a konfigurace ...

Konflikt jako příležitost

Květen 2019   V průběhu semináře se naučíte, jak reagovat v konfliktu, jak vypadá konflikt a jak hádka, poznáte své preferované postupy v konfliktu. Zapracujete na svém postoji ke konfliktním situacím, seznámíte se s postupy a strategiemi, které lze pro řešení konfliktu uplatnit. Získáte podněty pro seberozvoj v oblasti zvládání konfliktů. * Konflikt jako příležitost Co vnímáme jako konflikt • co je konflikt, rozdíl ...

Plánování a oblasti komplexní strategie

Květen 2019   Potřebujete si ujasnit, jak vypadá dobře a přínosně zpracovaný strategický plán, které oblasti jsou v něm obsaženy a co by v něm rozhodně nemělo být opomenuto? Zajímá vás, kdo všechno má být do procesu strategického plánování zapojen a jak při práci na něm vlastně postupovat? Přijďte na workshop, na němž se právě těmto otázkám budeme intenzivně věnovat. * Plánování a oblasti komplexní ...

Sestavení daňového přiznání daně z příjmu právnických osob pro neziskové organizace s širokým základem daně za rok 2018

Únor 2019   Naučíte se, jak sestavovat daňové přiznání pro neziskové organizace se širokým základem daně, zopakujete a prohloubíte si znalosti z daně z příjmu neziskových organizací. * Sestavení daňového přiznání daně z příjmu právnických osob pro neziskové organizace s širokým základem daně za ...

Zákoník práce z pohledu praxe v roce 2019 – pro pokročilé

Srpen 2019   Na semináři si obohatíte a prověříte svoje znalosti. Budete mít příležitost se aktivně zapojit do diskuze. Jednotlivé odborné bloky budou doplňovány nejen příklady z praxe, ale i s tím související aktuální judikaturou. * Zákoník práce: Aktuální stav právní úpravy v roce 2019 • všeobecná ustanovení zákoníku práce – smluvní volnost, závislá práce, vzdání se ...

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi – pro začínající

Červenec 2019   Na semináři získáte hlubší vhled do problematiky uplatňování DPH mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi. Budete mít prostor pro diskuzi. * Dodání zboží plátcem do jiných členských států a třetích zemí včetně konsignačních skladů • pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11 • ...

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2019

Duben 2019   Na semináři získáte hlubší vhled do problematiky uplatňování DPH mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi. Budete mít prostor pro diskuzi. * • dodání zboží plátcem do jiných členských států a třetích zemí včetně konsignačních skladů, • pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11, ...

Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2019

Duben 2019   Na semináři získáte hlubší vhled do změn v zákonu o DPH platných od roku 2017 - 2018. Budete mít prostor pro diskuzi a výměnu zkušeností. * • obecná ustanovení a vymezení základních pojmů, • daňové subjekty, obrat pro povinnou registraci, skupinová registrace, • předmět DPH – tuzemská plnění, • uskutečnění plnění a daňová povinnost u tuzemských ...


Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2019

Duben 2019   Na seminářích získáte hlubší vhled do problematiky DPH. Program bude upraven s ohledem na legislativní vývoj k datu konání semináře. Budete mít prostor pro diskuzi a výměnu zkušeností. * 1. seminář: 9. 4. 2019; 9:00–16:00 • Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2019 • Ing. Ivana Langerová • obecná ustanovení a vymezení základních pojmů, • daňové ...

LinkedIn a jeho využití v obchodní oblasti

Březen 2019   V průběhu tohoto semináře si ověříte, jak využít LinkedIn pro potřeby obchodních zástupců. Zlepšíte efektivitu vyhledávání zákazníků, zlepšíte výkonnost celých obchodních týmů. * LinkedIn a jeho využití v obchodní oblasti • současné a budoucí trendy vyhledávání zákazníků, • nejdůležitější části LinkedIn profilu pro vyhledávání zákazníků, • networkingové cíle úspěšného LinkedIn ...

Mediační techniky pro personalisty – účinný postup při řešení potíží a sporů

Březen 2019   Na tomto dopoledním workshopu zjistíte, jak probíhá mediace, jak lze využít mediaci přímo pro konkrétní situace v personalistické praxi. Nacvičíte využití mediačních postupů pro zvládnutí nesnadných situací, které mohou kdykoliv nastat. * Mediační techniky pro personalisty – účinný postup řešení potíží • co je mediace a co mediace ...

Rozhovory a komunikace v manažerské praxi

Březen 2019   Během semináře nacvičíte dovednosti, které vám pomohou připravit se na různé druhy manažerských rozhovorů. Zdokonalíte se v aktivním vedení rozhovorů, osvojíte si strukturu a cíle. Dozvíte se, jak efektivně podávat zpětnou vazbu a zjistíte, jak dobře motivovat své zaměstnance pomocí aktivního naslouchání a oboustranného dialogu. * Rozhovory a komunikace v manažerské praxi • manažer a ...

Zaměstnanecké benefity z pohledu daní v roce 2019

Únor 2019   Na semináři se seznámíte s problematikou zaměstnaneckých výhod (benefitů) z pohledu daní. Budou nastíněny zákonné možnosti tak, aby poskytnutí benefitu bylo z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele ve vztahu k daňovým odvodům a platbám pojistného výhodnější než běžná mzda. * • možnosti zaměstnavatele při poskytování výhod zaměstnancům z hlediska daně z příjmů a dopadu na ...

Náhrada mzdy, náhrada výdajů zaměstnanců v praxi

Únor 2019   Po absolvování semináře budete znát problematiku náhrad mezd a náhrad výdajů poskytovaných zaměstnanci. * Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce: Cestovní náhrady při tuzemských a zahraničních cestách • náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce. Průměrný výdělek a jeho použití: ...

Mzdová problematika krok za krokem z pohledu podnikatelské sféry

Únor 2019   Získáte ucelený přehled v oblasti mzdové a pracovněprávní problematiky, který by měl mít každý, kdo prakticky zpracovává mzdy pro podnikatelský sektor. * 1. seminář: 18. 2. 2019 9:00–12:00 • Mgr. Vladimír Černý Pracovněprávní vztahy (PPV): Základní seznámení se se zákoníkem práce z pohledu zaměstnavatele. Obecná problematika postupu ...

Změny ve mzdové účtárně v roce 2019 – aktuálně

Únor 2019   Program bude aktuálně doplňován o chystané a schválené změny pro rok 2019!!! * průměrný výdělek pro rok 2019 * redukční hranice v nemocenském pojištění pro rok 2019 * nové sazby v sociálním pojištění pro rok 2019 * maximální vyměřovací základ v nemocenském pojištění pro rok 2019 * změna nezabavitelné částky pro exekuční srážky * E – neschopenka, jak ovlivní praxi zaměstnavatelů v ...

Novela zákona o DPH a EET v roce 2019

Březen 2019   Novela zákona o DPH- sněmovní tisk 206 * Úprava problematiky věcného břemene – nově nájem. * Úprava definice ekonomické činnosti. * Dodání zboží a poskytnutí služby v případě poukazu – jednoúčelové, víceúčelové, stanovení ZD. * Datum uskutečnění zd. plnění u plnění poskytovaných v přímé souvislosti s nájmem (úklid, ostraha). * Změny v daňových dokladech – úprava u doručování, změny u souhrnného ...

Náhrada škody podle zákoníku práce v praxi

Červen 2019   Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : - povinnosti zaměstnance k náhradě škody * nesplnění povinnosti zaměstnance k odvrácení škody * povaha a rozsah odpovědnosti za nesplnění prevenční povinnosti * odpovědnost za škodu vzniklou při plnění prevenční povinnosti * obecná povinnost zaměstnance nahradit škodu (p...

Stres a syndrom vyhoření státních úředníků - PLNÁ KAPACITA

Listopad 2018   Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Kurz se zabývá velmi problematikou syndromu vyhoření a stresu u státních úředníků. Podává přehled nejmodernějších a často překvapivých poznatků o podstatě stresu v dnešním životě se zvláštní pozorností na problémy a témata, které ve své práci řeší státní úředníci. Součástí kurzu jsou praktická doporučení k tomu, ...

Umění prezentace

Únor 2019   Na kurzu „UMĚNÍ PREZENTACEquot; získáte dovednosti potřebné pro přípravu a realizaci profesionálních, přesvědčivých prezentací. Naučíte se lépe „prodatquot; sebe sama i své nápady a návrhy. Získáte větší sebejistotu a praktické tipy pro boj s trémou. Z posluchačů a jejich otázek uděláte své spojence. Ovládnete prezentační techniku. Společně vypilujeme vaše vystoupení - od nástupu na scénu až po velkolepý ...

POKROČILÉ VYJEDNÁVÁNÍ

Prosinec 2018   Seminář je prakticky orientovaný a využívá interaktivní metody výuky. Je založen na praktických cvičeních a konkrétních případových studiích. Významnou součástí kurzu jsou simulace negociačních situací a modelování optimálního průběhu vyjednávání. Zkušenosti z těchto aktivit umožní správně reagovat v reálné situaci, pomohou při rychlé volbě odpovídající strategie a taktiky. V průběhu kurzu bude promítnut kvalitní ...

IBM (Lotus) Domino Administrace

Prosinec 2018   Kurz je určen administrátorům Lotus Domino serverů, kteří se chtějí dozvědět jak naplánovat infrastrukturu Lotus Domino a nainstalovat a nakonfigurovat Lotus Domino servery. * Kurz je určen administrátorům Lotus Domino serverů, kteří se chtějí dozvědět jak naplánovat infrastrukturu Lotus Domino a nainstalovat a nakonfigurovat Lotus Domino servery. Plánování infrastruktury IBM Domino   Plánování ...

Efektivní manažerská komunikace – získejte nadhled ve složitých situacích

Duben 2019   V průběhu semináře získáte praxi v kratší a přesnější formulaci myšlenek, vaše argumentace bude přesvědčivější. Získáte lepší schopnost držet rozhovory pod kontrolou, naučíte se pomáhat v komunikaci i vašim partnerům. Natrénujete orientaci na lidi a na výsledky v každodenní komunikaci (tzn. vstřícnost k lidem ale důslednost k pravidlům). * ...

Employer Branding pro vaši firmu

Březen 2019   Odnesete si ucelený a konkrétní vlastní plán, jak postupovat při budování dobré značky zaměstnavatele ve vaší společnosti. Získáte náhled na vaši firmu z pohledu uchazečů, současně si vyjasníte kroky, které povedou k tomu, abyste vaše vysněné uchazeče zaujali a přivedli do vaší firmy. * Employer Branding pro vaši firmu • cesty, jak zlepšit vnitrofiremní prostředí, aby přivedlo ty správné uchazeče, ...

Rychločtení – jednodenní instruktáž

Březen 2019   Přínosy jsou uvedeny v programu semináře. Inspirativní je, že na tomto originálním know-how autora semináře Davida Grubera vyrosla za více než 35 let konání těchto seminářů řada současných známých osobností naší země ve všech oborech duševní práce. * Rychločtení – jednodenní instruktáž • test dosavadního čtenářského výkonu, • důraz na co největší zlepšení čtenářského výkonu (= rychlosti a ...

Zlepšete si koncentraci, paměť, tvořivost, motivační a sebemotivační schopnosti

Únor 2019   Ovládnutí profesionální koncentrace, motivace, stimulace – jak vykonávat jakokukoliv cílevědomou činnost rychleji, přesněji, s menším počtem chyb a s menší únavou. Jak dotahovat náročnější pracovní a studijní projekty do úspěšného konce ?– jak neztroskotat v krizi po opadnutí počátečního nadšení. Vše o zvládnutí prokrastinace. Lepší ...

Rozprava o etickém kodexu institutu interních auditorů

Prosinec 2018   Pro všechny úrovně. Určeno pro Všechny interní auditory. Cíl semináře Etický kodex Institutu interních auditorů má podporovat etickou kulturu v profesi interního auditu a vztahuje se na všechny, kteří poskytují služby interního auditu. Od interních auditorů se očekává, že zásady v něm obsažené budou ...

Novela zákona o DPH 2019

Leden 2019   Pro všechny úrovně. Určeno pro Účetní, daňové poradce, ekonomy. Cíl semináře Seznámení s novelou zákona o DPH 2019. Obsah semináře Posluchači budou seznámeni s rozsáhlou novelou zákona o DPH, která se dotkne všech plátců. Pomocí příkladů budou probrána nejdůležitější novelizovaná ustanovení. Důraz bude kladen na ...

Schvalování výdajů příspěvkové organizace - !!! SEMINÁŘ V OLOMOUCI !!!

Prosinec 2018   Pro všechny úrovně. Určeno pro Vedoucí zaměstnance příspěvkových organizací (ředitele, ekonomy, hlavní účetní a interní auditory) a kontrolory vykonávající veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací. Cíl semináře Seznámení s uplatňováním schvalovacích postupů v praxi ...

Veřejné zakázky pro auditory a kontrolní pracovníky v kostce - !!!SEMINÁŘ V OSTRAVĚ!!!

Listopad 2018   Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory ve veřejné správě, interní auditory u příjemců dotací, projektové a finanční manažery a kontrolní pracovníky u poskytovatelů dotací, pracovníky firem zabývající se dotačním managementem. Cíl semináře Seznámit ...

Metodika ITIL® pro řízení IT služeb (procesy, audit)

Prosinec 2018   Pro všechny úrovně Určeno pro Odborníky, interní auditory a specialisty z útvarů - odborů informatiky (IT), které zajímá seznámit se s procesním řízením IT služeb za pomoci IT Infrastructure Library . Což může být mj. předpokladem pro systém řízení IT, certifikaci ISO atd. Cíl semináře Seznámit blíže ...

GDPR prakticky

Prosinec 2018   Pro účastníky, kteří se v subjektech veřejné správy věnují oblastem, na které dopadá povinnost chránit osobní údaje zejm Určeno pro Pro zaměstnance veřejných zadavatelů, kteří se přímo podílejí na systému řízení rizik v subjektech veřejné správy. Pro IA a kontrolní pracovníky, kteří budou posuzovat systém řízení rizik v subjektech veřejné správy. Cíl semináře ...

Kybernetická bezpečnost podle novelizovaného zákona a vyhlášky

Prosinec 2018   Pro začátečníky i pokročilé. Doporučena znalost problematiky managementu ICT bezpečnosti. Určeno pro Auditory kybernetické bezpečnosti. Bezpečnostní specialisty z firem a státních institucí, na které dopadá regulace zákonem o kybernetické bezpečnosti (kritická informační infrastruktura, významné informační systémy, ...

Případová studie řízení rizik a interního auditu globální společnosti

Prosinec 2018   Pro všechny úrovně Určeno pro Seminář je určen vedoucí pracovníky, interní auditory, manažery, risk managery a vedoucí pracovníky, kteří řeší rizika a interní audit ve firmách. Cíl semináře Nabídneme případovou studii řízení rizik v globální firmě s provázaností na provádění ...

Praktické řízení rizik dle Metodického pokynu č. 2 CHJ Metodika řízení rizik ve veřejné správě

Prosinec 2018   Pro účastníky, kteří se v subjektech veřejné správy věnují řízení rizik nebo monitorování procesu práce s riziky. Určeno pro Pro zaměstnance veřejných zadavatelů, kteří se přímo podílejí na systému řízení rizik v subjektech veřejné správy. Pro IA a kontrolní pracovníky, ...

Audit IT – seminář pro interní auditory, kteří nejsou specialisty IT

Prosinec 2018   Pro středně pokročilé. Určeno pro Interní auditory. Cíl semináře Objasnit, jakými základními postupy lze auditovat útvar IS - IT. Obsah semináře Úvodní otázky Proč auditovat útvar IT? Outsourcing auditu, penetrační test, bezpečnostní ...

Účetní výkaznictví – leasing ájem

Listopad 2018   Pro začátečníky i pokročilé. Určeno pro Interní auditory, finanční manažery, hlavní účetní, finanční účetní a další vedoucí pracovníky v obchodních společnostech, kteří se v rámci výkonu své profese setkávají s problematikou evidence, oceňování a účetního výkaznictví operativního a finančního leasingu (nájmu). Cíl semináře ...

Time management a zvládání stresu

Listopad 2018   Pro začátečníky i pokročilé. Určeno pro Všechny. Cíl semináře Cílem semináře je umět si poradit s nekonečným přívalem úkolů a povinností tak, aby člověk neskončil se syndromem vyhoření. Obsah semináře Jak to zvládat, když mi to všechno padá na hlavu, všichni chtějí všechno hned a já nevím, ...

Praktická cvičení k zakázkám zadávaným podle Zákona č. 134 - 2016 Sb.

Listopad 2018   Pro účastníky, kteří znají proces zadávání VZ. Určeno pro Pro zaměstnance veřejných zadavatelů, kteří se přímo podílejí na zadávání veřejných zakázek a práci komisí veřejných zadavatelů. Pro kontrolory a interní auditory, kteří kontrolují proces výběrových řízení. Pro všechny, kteří chtějí být seznámeni s ...

Úspěšná implementace GDPR

Listopad 2018   Pro všechny úrovně Určeno pro Interní auditory, auditory kybernetické bezpečnosti, pověřence pro ochranu osobních údajů, compliance specialisty a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit. Cíl semináře Účastníci se seznámí se zásadami ochrany osobních údajů. Účastníci se seznámí s kroky pro úspěšnou implementaci GDPR. ...

Audit a kontrola veřejných zakázek dle nového zákona č. 134 - 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a metodického pokynu CHJ č. 3 Metodika veřejného nakupování

Listopad 2018   Pro účastníky, kteří znají proces zadávání VZ. Určeno pro Pro zaměstnance veřejných zadavatelů, kteří se přímo podílejí na zadávání veřejných zakázek a práci komisí veřejných ...

Revize interních procesů

Prosinec 2018   Pro všechny úrovně Určeno pro Interní auditory, příp. pracovníci zabývající se správou vnitřních procesů, předpisů, manažery. Cíl semináře Seznámit účastníky školení a osvojit jim dovednosti spojené s identifikací, popsáním a řízením interních procesů. Obsah semináře Vymezení procesů, způsob jejich ...

Audit GDPR pět minut po dvanácté

Prosinec 2018   Pro všechny úrovně Určeno pro Interní auditory. Cíl semináře Od 25. května 2018 je účinné Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Zvolili jste přístup NICE TO HAVE nebo MUST TO HAVE? Nebo zatím vyčkáváte? Pojďme se spolu podívat na to nejdůležitější. Splňuje vaše organizace všechny požadavky na ochranu osobních údajů? Jste ...

SOUTĚŽE, AUKCE, NABÍDKY - prodej za maximální cenu

Prosinec 2018   Jak na prodej nemovitostí při více zájemcích nebo pokud chcete dosáhnout nejlepší možné prodejní ceny Tento workshop je určený pro manažery RK a samostatně podnikající realitní makléře. Cílem je probrat možnosti, jak lze nastavit prodejní procesy tak, aby se kupní cena mohla soutěžit, jak lze korektně vyřešit situace při více zájemcích o jednu nemovitost, tedy co je ...

Základy metrologie

Únor 2019   Chcete získat povědomí o základních legislativních požadavcích na řízenou metrologii a naučit se rozeznávat měřící jednotky a jejich rozdělení, metody a techniky měření? Na našem kurzu vám vše vysvětlíme a poradíme vám, jak vše nastavit a implementovat do metrologického systému ve vaší organizaci, a to v souladu s platnými normami a předpisy. Neopakuj měření, dožiješ se zklamání.” Murphyho zákon Obsah kurzu: ...

Požadavky legislativy na životní prostředí

Prosinec 2018   Obsah kurzu: Jak naplnit základní požadavky legislativy na životní prostředí. Jak identifikovat zdroje znečištění ovzduší a jak aplikovat požadavky legislativy. Jak správně nakládat s odpady a chemickými látkami. Jak správně řídit své vodní hospodářství. *Co se na kurzu naučíte? Jak naplnit základní požadavky legislativy na životní prostředí. Jak identifikovat ...

Požadavky normy ISO 9001

Prosinec 2018   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích normy a jak skutečně řídit své procesy na základě reálných ukazatelů. Obsah kurzu: Podrobné vysvětlení požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 na praktických příkladech. Jaké dokumenty jsou potřeba a jak podrobné musí být. ...

Požadavky norem ISO 9001 a ISO 14001

Leden 2019   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi teoretické a praktické znalosti o integrovaných systémech řízení kvality. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích norem a nastínit jak se připravit na interní audit. Obsah kurzu: Zásady integrovaného systému dle ISO 9001 a ISO 14001 – jejich společné požadavky a terminologie. Podrobné ...

Požadavky normy ISO 14001

Leden 2019   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi teoretické a praktické znalosti. * Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích normy a nastínit, jak se připravit na interní audit. Obsah kurzu: Požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016. Podrobné vysvětlení požadavků normy na praktických příkladech. Jak efektivně naplnit tyto požadavky u vás ve firmě. ...

Požadavky norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001

Leden 2019   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi během třech dní teoretické a praktické znalosti o integrovaných systémech řízení kvality. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích všech tří norem a nastínit jak se připravit na interní audit. Obsah kurzu: Zásady integrovaného systému dle ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 a ...

8D, metody zlepšování a řešení neshod

Únor 2019   Naučíme vás, jak přijít na kloub skutečným příčinám vašich neshod, reklamací a jiných problémů prostřednictvím moderních metod – 8D report, Ishikawa, 5Why, 5W2H. Pomůžete tak vaší firmě ušetřit náklady tím, že se problémy už nebudou opakovat. Obsah kurzu: 7 + 1 druh plýtvání metoda 5S brainstorming Paretova analýza metoda 5W (What, When, Where, Who, Why) 2H (How much, How) ...

Interní auditor ISO 9001

Prosinec 2018   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a během dvou dní s námi získejte teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích ISO 9001 a jak je auditovat. Doškolíme vás z nových požadavku EN ISO 19011:2018. Obsah kurzu: Podrobné vysvětlení požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 krok za krokem na praktických příkladech. Zásadní změny v EN ...

Interní auditor ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001

Leden 2019   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi teoretické a praktické znalosti o 3 systémech ve 3 dnech. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích norem a jak projít úskalím interního auditu, jak se na něj připravit a jak napsat zprávu z auditu. Obsah kurzu: Zásady integrovaného systému dle ISO 9001, ISO 14001 a ISO ...

Interní auditor ISO 9001 a ISO 14001

Leden 2019   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a během tří dní získejte s námi teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích norem a jak projít úskalím interního auditu, jak se na něj připravit a jak napsat zprávu z auditu. Obsah kurzu: Zásady integrovaného systému dle ISO 9001 a ISO 14001 a jejich společné požadavky a ...
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde