Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
danove a ucetni rozinky aneb spindl roku 2018 ��� xxiii rocnik

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Daňové a účetní rozinky aneb Špindl roku 2018 – XXIII. ročník # 1. VOX a.s.

Na semináři se budete věnovat vybraným problematickým oblastem v účetnictví a daních platných v roce 2018 a seznámíte se s připravovanými změnami pro rok 2019. * 29. 11. 2018 (Čt) 11:00–17:00 • Účetní závěrka za rok 2018, aktuální výkladové problémy v účetní oblasti včetně stanovisek MF ČR a novinky pro rok 2019 • Ing. Jana Pilátová Účetní závěrka za rok 2018: • operace před uzavřením účetních knih (odpisy, opravné položky, rezervy, časové rozlišení, dohadné položky, kursové rozdíly, inventarizační rozdíly, účtování zásob způsobem A a B, účty, které nesmí mít konečné zůstatky, splatná daň, odložená daň). Účetní závěrka • novinky roku 2018 ve vykazování některých položek rozvahy, • zkušenosti z praxe při sestavování rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy, • kdo není povinen sestavit cash flow a přehled o peněžních tocích. Kategorizace účetních jednotek a její dopady • poprvé v roce 2018 můžou účetní jednotce vzniknout nové povinnosti z titulu změny kategorie účetní jednotky či naopak. 30. 11. 2018 (Pá) 10:00–17:00 • Aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob a změny schválené a projednávané v roce 2018 a pro rok 2019 • Ing. Vlastimil Bachor Obsahem této části budou aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob pro správné stanovení základu daně, výklad změn schválených v rámci „daňového balíčku 2017“ a informace o schválených a připravovaných změnách od roku 2019, a to zejména: Projedeme se zdaňováním příjmů právnických osob (některé zastávky jsou na znamení), určitě se zastavíme: • úpravy výsledku hospodaření pro účely zjištění základu daně z příjmů, • osvobozené příjmy, • náklady uznatelné až při zaplacení, • pohledávky a zaniklé a neuhrazené závazky, • bezúplatné příjmy, • vybrané otázky k hmotnému a nehmotnému majetku, • kursové rozdíly, veřejnoprávní pojištění a DPH, • manka a škody, • závodní stravování, očkování zaměstnanců a další benefity. Změny zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách v rámci zákona č. 170 - 2017 Sb. „daňový balíček“ s akcentem na úpravy, které budou poprvé použity od zúčtovacího období započatého ode dne nabytí účinnosti, tj. u poplatníků s kalendářním rokem od 1. 1. 2018, zejména: • úpravy u veřejně prospěšných poplatníků, svěřenských fondů, rodinných fundací a společenství vlastníků jednotek, • zpřesnění pravidel pro finanční leasing, • narovnání podmínek nákladů na dopravu u vozidel pořízených úvěr při využití zajištění závazku a následné výpůjčce, • nového režimu zdanění nepeněžního vkladu s doplatkem, • odpisování technického zhodnocení provedeného ekonomickým uživatelem hmotného majetku - rozšíření zejména na podnájemce a finální řešení GFŘ k cesím nájemní smlouvy, • stanovení vstupní ceny odchylně od účetnictví – peněžní dary na pořízení hmotného majetku a ZC při vyřazení stávající stavby v důsledku nové výstavby, • změny v odpisování nehmotného majetku a spoluvlastnických podílů. Schválené a připravované změny od zdaňovacího období 2019: Implementace směrnice EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem - ATAD: • pravidlo p


Obsah kurzu - školení     29. 11. 2018 (Čt) 11:00–17:00 • Účetní závěrka za rok 2018, aktuální výkladové problémy v účetní oblasti včetně stanovisek MF ČR a novinky pro rok 2019 • Ing. Jana PilátováÚčetní závěrka za rok 2018:• operace před uzavřením účetních knih (odpisy, opravné položky, rezervy, časové rozlišení, dohadné položky, kursové rozdíly, inventarizační rozdíly, účtování zásob způsobem A a B, účty, které nesmí mít konečné zůstatky, splatná daň, odložená daň). Účetní závěrka• novinky roku 2018 ve vykazování některých položek rozvahy, • zkušenosti z praxe při sestavování rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy,• kdo není povinen sestavit cash flow a přehled o peněžních tocích. Kategorizace účetních jednotek a její dopady• poprvé v roce 2018 můžou účetní jednotce vzniknout nové povinnosti z titulu změny kategorie účetní jednotky či naopak.30. 11. 2018 (Pá) 10:00–17:00 • Aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob a změny schválené a projednávané v roce 2018 a pro rok 2019 • Ing. Vlastimil Bachor Obsahem této části budou aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob pro správné stanovení základu daně, výklad změn schválených v rámci „daňového balíčku 2017“ a informace o schválených a připravovaných změnách od roku 2019, a to zejména:Projedeme se zdaňováním příjmů právnických osob (některé zastávky jsou na znamení), určitě se zastavíme:• úpravy výsledku hospodaření pro účely zjištění základu daně z příjmů,• ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Pro auditory, daňové poradce, účetní poradce, vedoucí účtáren a pokročilejší klienty v oblasti podvojného účetnictví a daní.
  • Ing. Vlastimil Bachor specialista na daň z příjmů právnických osobIng. Jana Pilátová auditorka, daňová poradkyně, Prezidentka Svazu účetních České republiky, členka Národní účetní rady a pracovní skupiny MF ČR pro novelu vyhlášky pro podvojné účetnictví podnikatelůIng. Blanka Mattauschová Generální finanční ředitelství – ředitelka odboru nepřímých daní
  • Cena zahrnuje kurzovné, celodenní občerstvení, podkladové materiály a doprovodný program. Obdržíte potvrzení o absolvování kurzu. Aktualizace 15. 11. 2018: Kapacita ubytování v HOTELU ASTRA, Bedřichov 10, ŠPINDLERŮV MLÝN je již vyčerpána, doporučujeme zajistit si ubytování v blízkém okolí, např.: .pensionkarolina.cz .pensionalba.eu .pensionmonika.cz .villastella.cz .pensionluky.cz
  • Po objednání obdržíte na Vámi uvedený e-mail zálohovou fakturu s organizačními pokyny. Částku je možno uhradit hotově v místě konání nebo bankovním převodem. Počítačové kurzy je možné platit pouze bezhotovostně. Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře.

SEARCHKurzy: Daňové účetní


Listopad 2019 # Na semináři se budete věnovat vybraným problematickým oblastem v účetnictví a daních platných v roce 2019 a seznámíte se s připravovanými změnami pro rok 2020. * 28. 11. 2019 (Čt) 11:00–17:00 • Účetní závěrka za rok 2019, aktuální výkladové problémy v účetní oblasti včetně stanovisek MF ČR, novinky pro rok ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Červen 2019 # Na semináři získáte ucelený přehled o dani z příjmů právnických i fyzických osob, dani z přidané hodnoty a majetkových daních. Seznámíte se rovněž se specifickými oblastmi správy daní. * 3. 6. 2019; 9:00–16:00 • DAŇ Z PŘÍJMŮ Aktuální legislativa a její očekávaný vývoj • transformace účetního výsledku hospodaření na daňový základ • daňově uznatelné a neuznatelné ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Červen 2019 # ...   Kurz od firmy: NICOM, a.s.
Červen 2019 # ...   Kurz od firmy: NICOM, a.s.
Září 2019 # ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Září 2019 # ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Červen 2019 # Na semináři získáte přehled jak založit, implementovat a provozovat organizační složky z pohledu financí a souvisejících daňových a právních předpisů. * • úvod do problematiky organizačních složek, • organizační složka a provozovna, • založení organizační složky ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Červen 2019 # Na semináři se seznámíte s rozdíly mezi podnikáním jako osoba samostatně výdělečně činná (fyzická osoba – podnikatel) a podnikáním jako právnická osoba. Jednotlivé formy podnikání budou podrobně popsány z daňového a účetního hlediska, budou ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Září 2019 # Na semináři se seznámíte s problematikou týkající se dlouhodobých aktiv účetní jednotky a hmotného a nehmotného majetku z daňového pohledu. Výklad bude doplněn příklady. * • vztah pojmů v účetnictví a daních k pojmům v občanském zákoníku, • nejčastější chyby v účtování, ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Únor 2020 # ...   Kurz od firmy: Studio W


Červenec 2019 # Cílem semináře je objasnit vám právní úpravu odpočitatelné položky na výzkum a vývoj, administrativní náročnost na její uplatnění a rizika s ní spojená, účetní a daňová řešení projektů výzkumu a vývoje včetně aplikace odčitatelné položky na výzkum a vývoj ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Daňové a účetní rozinky aneb Špindl roku 2018 – XXIII. ročník

Strana: | 1 << | 2 | 3 | >> 4 | Celkem: 37 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Daňové | účetní | rozinky | anebhttp://studium-kurzy.cz/skoleni_75892_danove-a-ucetni-rozinky-aneb-spindl-roku-2018-–-xxiii--rocnik.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde