Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.cz
HandMade by HANNDE.com

Zimní zahraniční daňový speciál 2023 v Egyptě *****

Únor 2023   Dovolujeme si Vás pozvat na týdenní účetní speciál v Egyptě, do nového, luxusního, rozsáhlého hotelového komplexu Sataya Resort Marsa Alam na pobřeží Rudého moře. Z tohoto speciálu si odvezete nejen cenné informace z oblasti účetnictví a daní, ale také příjemné zážitky, nezapomenutelné okamžiky a novou energii z Egyptského sluníčka a nádherného Rudého moře. Náš společný ...

Velká novela veřejných zakázek - aktuality a jejich úskalí

Leden 2023   Akreditace: MV - AK - PV-197 - 2022 webinář; Veřejné zakázky - aktuality a praxe (webinář) ...

Vymáhání pohledávek obecními úřady dle daňového řádu

Únor 2023   Akreditace: MV - AK - PV-815 - 2022; Vymáhání pohledávek podle daňového řádu (webinář) Cíl semináře Cílem školení je prohloubit znalosti účastníků vzdělávání v oblasti vymáhání pohledávek dle zákona č. 280 - 2009 Sb., daňový řád, se zaměřením na specifika vymáhání místních poplatků úředníky obecních úřadů.  ...

Veřejnosprávní kontrola u podřízené organizace

Prosinec 2022   Akreditace: MV - AK - PV-837 - 2022, Kontrola u příjemce dotace a na co si dát v praxi pozor (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je přiblížit výkon veřejnosprávní kontroly jakožto jeden z druhů finanční kontroly. Účastníci semináře budou seznámeni s pravidly pro výkon veřejnosprávní kontroly u žadatelů - příjemců veřejné finanční podpory dle aktuálně platných ustanovení ...

Sociální služby – asistivní technologie a materiálně-technický standard

Prosinec 2022   Akreditace: MPSV - Materiálně-technický standard a úvod do využívání asistivních technologií v sociálních službách, č. A2022 - 0293-SP - PC - PP - VP Účastník kurzu získá základní znalosti o materiálně technickém standardu dle doporučeného postupu MPSV č.2 - 2016. Absolvent se také seznámí s možnostmi aplikace různých pomůcek a zařízení ...

Pokladna v roce 2023

Únor 2023   Akreditace: MV - AK - PV-44 - 2017; Pokladna ...

Určování ceny obvyklé včetně oceňovací vyhlášky pro rok 2023

Leden 2023   Akreditace: MV - AK - PV-637 - 2016, Povinnosti obcí při nakládání s majetkem podle zákona o obcích Cíl semináře Cílem semináře je seznámení posluchačů s problematikou oceňování majetku a služeb s novinkami roku 2022, dále poukázat na rozdíl mezi obvyklou cenou a tržní hodnotou. Seminář posluchačům přináší kromě vysvětlení nezbytné terminologie doporučení pro ...

Schvalování technické způsobilosti vozidel – praxe a změny v roce 2023

Únor 2023   Akreditace: MV - AK - PV-881 - 2021; Schvalování technické způsobilosti vozidel (webinář) Cíl semináře Seminář představí všechny oblasti oblastí schvalování technické způsobilosti. Zaměří se nejen na správnou aplikaci zákona č. 56 - 2001 Sb., ale i na změny, které se očekávají v roce 2023. Zároveň bude popsán vliv nových Evropských předpisů na tuto ...

Potřeby dítěte a jejich naplnění

Prosinec 2022   Akreditace: MPSV - A2022 - 0622 - SP - VP MV - AK - PV-795 - 2022; Potřeby dítěte a jejich naplnění (webinář) Cíl semináře Seznámení s potřebami dětí z hlediska jejich vývoje, nezbytnosti a rizik, vyhodnocování a dopadů v případě jejich ...

Novelizace zákoníku práce pro rok 2023 (nejen kritický pohled) a aktuální judikatura vysokých soudů v pracovněprávních věcech

Leden 2023   Akreditace: MV - AK - PV-511 - 2022, Zákoník práce - aktuality a praxe (webinář) ...

Požadavky EN ISO 13485:2016 – zdravotnické prostředky

Únor 2023   Seznámíme vás se speciálními požadavky na management kvality zdravotnických prostředků a poradíme vám, jak se s těmito požadavky vypořádat. Obsah kurzu: Požadavky na dokumentaci Zodpovědnost managementu Lidské zdroje Infrastruktura a pracovní prostředí Plánování a realizace produktu (management rizik, skladování, manipulace, ...

Novela zákoníku práce 2023

Březen 2023   ...

Smluvní pokuta

Duben 2023   ...

Smlouva o dílo

Květen 2023   ...

VMware vSphere – Install, Configure, Manage [V8] (EDU-VSICM8)

Prosinec 2022     Předpokládané znalosti Zkušenosti se správou operačních systémů Microsoft Windows nebo Linux. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro systémové integrátory a inženýry. Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva. ...

Zásadní rozdíly mezi českými účetními předpisy a IFRS

Listopad 2023   Po absolvování semináře zvládnete vyhodnotit potenciální dopady použití IFRS jako sekundárního systému pro účetní výkaznictví firmy. Porozumíte rozdílům ve výkaznictví vybraných rozvahových položek dle českých pravidel a dle IFRS. Kurz sestává z řešení celé řady aplikačních příkladů, proto je vhodné, abyste si s sebou přinesli kalkulačku (s funkcemi). * ...

Zásadní rozdíly mezi českými účetními předpisy a IFRS

Listopad 2023   Po absolvování semináře zvládnete vyhodnotit potenciální dopady použití IFRS jako sekundárního systému pro účetní výkaznictví firmy. Porozumíte rozdílům ve výkaznictví vybraných rozvahových položek dle českých pravidel a dle IFRS. Kurz sestává z řešení celé řady aplikačních příkladů, proto je vhodné, abyste si s sebou přinesli kalkulačku (s funkcemi). * ...

Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd 0–7

Červen 2023   Na semináři vám lektorka formou výkladu a praktických příkladů podá průřezový přehled úpravy oceňování a účtování jednotlivých oblastí majetku, závazků, vlastního kapitálu, nákladů a výnosů dle platné právní úpravy v ČR (požadavky zákona o účetnictví, vyhlášky č. 500 - 2002 Sb. a českých účetních standardů pro podnikatele). Logickým východiskem výkladu bude obsah jednotlivých ...

Personální risk management

Únor 2023   Seznámíte se s hlavními zdroji rizik spojených s lidským faktorem a možnostmi prevence těchto rizik. * • personální riskmanagement a jeho cíle, • hlavní zdroje a druhy personálních rizik, • rizika přijetí nesprávných osob, • rizika nevhodného povyšování zaměstnanců do vedoucí funkce (Peterův princip), • rizika spojená s nesprávným řízením výkonu zaměstnanců a nevhodnou ...

Personální a organizační audity

Leden 2023   Seznámíte se s cíli a metodami personálních a organizačních auditů i s výsledky, které audity přinášejí. Naučíte se formulovat zadání auditů i pracovat s jejich závěry. Zaměříme se na význam, metodiku, závěry a doporučení personálních a organizačních auditů zabývajících se posouzením lidských zdrojů, personálních kapacit a organizačního uspořádání podniků i veřejných organizací. * ...

[?]
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde