Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.cz
HandMade by HANNDE.com

CL310 - Red Hat OpenStack Administration III: Distributed Architecture and Scaling For Edge Computing

Červen 2021   Manage Red Hat OpenStack networking for performance tuning Red Hat OpenStack Administration III: Distributed Architecture and Scaling For Edge Computing (CL310) teaches network engineers, network operators, cloud operators, and cloud administrators how to manage and tune Red Hat ® OpenStack Platform for ...

OBCHODNÍ PRÁVO + AKTUALITY pro rok 2021

Duben 2021   Cíle kurzu: Na webináři Obchodní právo + Aktuality pro rok 2021 se seznámíte se základy obchodního práva. Popis: Komu je kurz určen: Všem, kteří si chtějí získat základní přehled z oblasti obchodního právo Manažerům, podnikatelům, zájemcům o aktuální informace z obchodního práva Program: Základy obchodního práva Formy podnikání Obchodní korporace Na čem stojí ...


DPH pro obce a územně samosprávné celky – praktické příklady (Záznam on-line)

Duben 2021   Neuvedeno * • Členění příjmu ze závislé činnosti a jejich zdaňování, • problematika předmětu daně, • změny sazeb DPH v průběhu roku 2020 – vyúčtování, zálohy, DUZP, zatřídění atd., • zdanitelná plnění v tuzemsku v příkladech, • přenesená daňová povinnost v tuzemsku, • sazby daně u oprav, výstavby ...

ON-LINE KURZ: Majetek a odpisy 2021

Září 2021   Školení přináší komplexní rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku z pohledu daní z příjmů a účetnictví, se zaměřením zejména na správné určení vstupní ceny a souvisejících odpisů, a to se zdůrazněním významných novinek daných daňovým balíčkem pro rok 2021 (zvýšení hranice pro hmotný movitý majetek nebo jeho technické zhodnocení, změněné pojetí zákona o daních z příjmů k nehmotnému ...

ON-LINE KURZ: Smlouvy o zamezení dvojího zdanění, mezinárodní zdanění 2021

Září 2021   Ve školení naleznete praktický výklad daní z příjmů ve vztahu k zahraničí, a to v kontextu daní z příjmů jak fyzických, tak i právnických osob. Je v něm probrána problematika zamezení mezinárodnímu dvojímu zdanění příjmů (včetně diskuse o vznikajících problémech), citovány konkrétní ustanovení zákona o daních z příjmů, konkrétní ustanovení ...

Práce s emocemi v manažerské praxi

Červenec 2021   Od dobrého manažera se očekává téměř nemožné. Manažer musí výborně ovládat své řemeslo i dobře vést své podřízené. Měl by si udržet otevřenost k představám svých zákazníků, vnímavost k potřebám svých podřízených a to vše úspěšně sladit s požadavky vedení firmy. V mnoha situacích tak čelí protichůdným přáním, které provázejí silné emoce. * • jak komunikovat emočně zabarvené informace: nepříjemné ...

Proč nepropadat sebelítosti (online seminář)

Červen 2021   Setkáme-li se s problémy či potížemi, nebo máme-li pocit, že se nám nic moc nedaří, pak nehorším způsobem, jak reagovat, je propadnout sebelítosti. Ta nám totiž s našimi problémy nijak nepomůže. Téměř vždy patří naopak k těm nejhorším či nejdestruktivnějším emocím, které nás mohou potkat. Jak s ní bojovat? * • sebelítost jak emocionální droga, • proč sebelítost nepomáhá jako ...

Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci

Červen 2021   Naučíte se rychlé rozklíčování typu a komunikačního jazyka daného člověka. Dovede vás to k pochopení druhých lidí, klientů, zákazníků, kolegů i uchazečů o práci. Rychle poznáte jeho silné i slabé stránky a budete vědět, jak komunikovat, abyste si rozuměli. * • výhody plynoucí z poznání typologie druhých lidí, • jak komunikovat s lidmi podle typu jejich ...

Jak se vyvarovat destruktivní komunikaci (online seminář)

Červen 2021   Cílem semináře je upozornit na hlavní typy „destruktivní komunikace“, jež ničí vztahy mezi lidmi, i na to, jak se jich vyvarovat. * • co je destruktivní komunikace a proč k ní dochází, • čtyři hlavní typy destruktivní komunikace, • projevy a důsledky destruktivní komunikace, • jak destruktivní komunikaci z obou stran čelit. ...

ON-LINE KURZ: Excel v účetní praxi – zpracováváme data

Červen 2021   Naučíte se efektivně využívat Excel pro svou účetní praxi. Seznámítete se díky online školení rychle a efektivně s využíváním funkcí, filtrováním dat až po kontingenční tabulky a grafy. * • Větvení výpočtů – logická funkce KDYŽ (A, NEBO) • Podmíněný formát s pomocí vlastních vzorců • Podmíněné výpočty – funkce COUNTIFS, SUMIFS • Vyhledávací funkce – ...


Deset nejdražších chyb při řízení lidí aneb co se lze naučit z manažerských selhání (online seminář)

Květen 2021   Rozebereme nejzávažnější manažerské chyby a stereotypy spojené s řízením lidí. Odnesete si poznatky, jak se těmto chybám propříště vyhnout a jakým způsobem průběžně zlepšovat schopnosti a dovednosti manažera. * • jaký je můj řídící styl a jak působím na své podřízené, • nejzávažnější manažerské ...

Psychologické pasti peněz (online seminář)

Duben 2021   Finanční hodnota peněz je stejná, bez ohledu na to, odkud přicházejí nebo na co je vydáváme. V praxi, psychologicky vzato, to však většinou neplatí. Lidé totiž s penězi často zacházejí podle toho, do jaké „mentální škatulky“ je zařadili. V důsledku toho pak s nimi občas nakládají způsobem, který přestává být rozumný. Cílem semináře je ukázat, jak se vyvarovat psychologicky podmíněným ...

Revoluce v PR – když tiskové zprávy v době internetu nestačí

Červenec 2021   Na tomto semináři si natrénujete sestavení vašeho komunikačního plánu, nacvičíte si formulaci klíčových sdělení a seznámíte se s technikami reklamy a propagace. * • tvorba dobrých PR strategií – co se dá změnit, proč a jak, • nová mediální strategie a nové komunikační kanály, • žurnalistické žánry a jak se dají využít, • firemní časopisy – interní a ...

Jak zvýšit efektivitu procesů v marketingu a reklamě – kreativní tvorba reklamních image kampaní

Červenec 2021   Získáte aktuální informace ze světa tvorby reklamních kampaní. Dozvíte se, co je důležité pro plánování těchto kampaní a vše si pod vedením zkušeného marketéra natrénujete. * • tvorba komunikační strategie – jednotná komunikační linka, • management marketingového oddělení – kdo je kdo, kompetenční model, ...

Tvorba a řízení značky v konkurenčním prostředí – brand management krok za krokem

Červenec 2021   Seznámíte se s moderními postupy, které vám pomohou zvládnout externí i interní komunikací značky, spolu s tím zvládnete i principy řízení zákaznické zkušenosti. * • tvorba a řízení značky – definice pojmu brand, • jak restartovat svou značku a proč, • značková identita a osobnost značky, • jednotný grafický manuál, • ...

Moderní principy marketingového myšlení a řízení – content marketing

Červenec 2021   Seznámíte se velmi dobře s tím, jak nyní vypadá moderní marketingové myšlení a řízení. Dozvíte se, jak využívat nejnovějších trendů v propagaci vaší firmy, přitom tak, abyste byli lepší než vaše konkurence. * • jak myslet marketingovým způsobem – Integrovaná marketingová komunikace, • marketingový mix a jeho momentální vývoj, • co obsahuje ...

Letní škola marketingu 2021 – adaptace na radikální změny dnešní doby

Červenec 2021   Pod vedením zkušeného marketéra se přiučíte klíčovým dovednostem, především: • Jak myslet marketingovým způsobem • Jak zaujmout zákazníky nápaditým obsahem své marketingové komunikace • Jaké komunikační strategie využít v době internetu a sociálních sítí • Jak kreativně budovat a zhodnocovat vlastní značku • Jak se na trhu odlišit od ...

Personální riskmanagement aneb jak minimalizovat personální rizika ve firmě (online seminář)

Květen 2021   Na tomto semináři se seznámíte s hlavními zdroji a příčinami personálních rizik organizace, jejich prevencí a odstraňováním. Hlavní pozornost je věnována rizikům spojeným s nevhodným výběrem a povyšováním pracovníků, zvýšenou nespokojeností zaměstnanců, jejich nesprávným řízením a kontrolou či nevhodnou motivací. * ...

Preventivní management – jak předcházet problémům u zaměstnanců, které nemůžeme mít stále na očích (online seminář)

Duben 2021   Dozvíte se o nejčastějších důvodech, proč jednání či výkonnost zaměstnanců neodpovídají představám a to často v situacích, kdy jejich práci nelze bezprostředně sledovat a kontrolovat. * • základní příčiny pracovních problémů a nedostatků, • deset otázek, na které se při řešení ...

Nehmotný a hmotný majetek – účetně a daňově, aspekty včetně změn 2020 - 2021

Květen 2021   Webinář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům. Všem přihlášeným účastníkům zašleme odkaz na online webinář emailem, nejpozději den před konáním webináře. * Webinář je zaměřen zejména na účetní a daňovou problematiku podnikateských subjektů a praktické dopady a změny zákona o daních z příjmů, ...

HOME OFFICE - - jako moderní forma práce

Duben 2021   Program kurzu Home office - jako moderní forma práce   Tlačí na Vás vláda, vedení, zaměstnanci, že máte zavést home office? Nejste si jistí, pro koho a kterou pozici je tato forma  vhodná? Nevíte, jak efektivně lidi na dálku řídit?  Nechcete, aby se z home office stala další dovolená? Je home office všelék na stávající situaci?      V ...

Strach a stres – proč vznikají a jak se jim postavit

Říjen 2021   Získáte širší náhled na svoji situaci v současné době. Zjistíte, co nového vám tyto situace mohou přinést. Pomohu vám se uklidnit a znovu se soustředit na pracovní i soukromý život. Objevíte čas na nové nápady, přemýšlení (a třeba i webináře, jako je tenhle). * 1.část: • jak vznikají v mozku emoce, • strach jako obecná emoce – jak vzniká a jaké jsou jeho ...

Efektivní timemanagement (online seminář)

Říjen 2021   Poznáte, jak lze přímočařeji a rychleji dokončit rozpracované úkoly. Seznámíte se praktickými kroky efektivního timemanagementu a pochopíte, v čem spočívají hlavní principy. Trvale zjednodušíte vše, co děláte. Zjistíte, jak lze uvolnit myšlení od naléhavých úkolů a přitom dát prostor vlastní tvořivosti. * • rozdíl významů i činností: produktivita versus efektivita, • jak vytvořit ...

Neviditelný leadership – jak lidi vést namísto řídit (online seminář)

Srpen 2021   Zjistíte a ujasníte si, jaký je váš styl vedení, sami si natrénujete, jak podporovat akceschopnost vašeho týmu a jak budovat a rozvíjet vzájemnou důvěru. Odnesete si postřehy pro vlastní práci. Dozvíte se, proč je nedůvěra v týmu ve výsledku dosti drahou záležitostí. * • čtyři nejdůležitější lidské potřeby a jak tyto potřeby souvisejí s vedením ...

Neverbální komunikace – a její verbální projevy (online seminář)

Květen 2021   Pomocí různých cvičení si vyzkoušíte, jakou řečí těla mluvíte, jak neverbálně komunikujete s okolím. Seminář je zaměřen nikoliv na pantomimu vašeho těla a gest, ale na propojenost vašich vnitřních pohnutek, které jsou dále zrcadleny navenek. * • tělo, tvář, gesta a hlas jako ukazatele (i skrytých) emocí, • první neverbální kontakty s partnerem v ...

Elegantní online komunikace a prezentace: základní pravidla práce před kamerou (online seminář)

Květen 2021   Natrénujete si, jak se cítit před kamerou počítače stejně pohodově, jako při běžné komunikaci v kanceláři mezi kolegy. * • základní pravidla práce před kamerou: posed, mimika, gesta, rekvizity, kam se dívat, • práce se zmenšeným prostorem při online hovoru: úprava zevnějšku, líčení, • práce s ne...

Pracovněprávní vztahy a nediskriminování – rovný přístup z pohledu zaměstnavatele – aneb jak odhalit a rozeznat mobbing a bossing (on-line seminář)

Květen 2021   Lektor vás na on-line semináři seznámí s možnými způsoby řešení problematiky diskriminace na pracovišti zaměstnavatele. Dozvíte se, jak zvládnout oznámení mobbingu a bossingu v pracovněprávních vztazích, jak zvládnout „nediskriminování“ ...

Proč jsme ve stresu: strach a stres – proč vznikají a jak se jim postavit (online seminář)

Duben 2021   Získáte širší náhled na svoji situaci v současné době, zjistíte, co nového vám tyto situace mohou přinést. Pomohu vám se uklidnit a znovu se soustředit na pracovní i soukromý život. Objevíte čas na nové nápady, přemýšlení (a třeba i webináře, jako je tenhle). * 1.část: • jak vznikají v mozku emoce, • ...

NLP Premier Practitioner - Praha 3 - 2021

Září 2021   Výcvik NLP Premier Practitioner zahrnuje obsahově dva kompletní mezinárodně certifikované výcviky Neuro-lingvistického programování. Obsah NLP Premier Practitioner: Klasický NLP Practitioner certifikovaný výcvik , který zahrnuje nejnovější poznatky a techniky využívané v tradičních výcvicích Neuro-lingvistického programování, a splňuje ...

Zdravotní pojištění + Aktuality pro rok 2021

Květen 2021   Aktuální akce BEZPEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ – Do června 2021 (dále dle vládního nařízení) budou všechny naše kurzy a přednášky probíhat ONLINE formou živého vysílání. Cíle kurzu: V tomto kurzu se podrobně seznámíte s problematikou zdravotního pojištění. Výuka obsahuje příklady z praxe a popis správných postupů při řešení konkrétních situací. Popis: Lektor tohoto kurzu je odborník ...

SRÁŽKY ze MZDY + AKTUALITY pro rok 2021

Duben 2021   Cíle kurzu: Na webináři Srážky za mzdy se seznámíte s praktickými příklady srážek ze mzdy. Popis: Komu je určen: Zájemcům, kteří si chtějí získat základní přehled o práci mzdové účetní a naučit se principy srážek ze mzdy. Začínajícím mzdovým účetním, finančním účetním, personalistům, manažerům, podnikatelům, zájemcům o obor mzdové účetnictví Co všechno se naučíte: ...

ROLE MZDOVÉ účetní + AKTUALITY pro rok 2021

Květen 2021   Cíle kurzu: Na webináři Role mzdové účetní a odměňování se seznámíte s principy odměňování a úkoly mzdové účetní v praxi. Popis: Komu je kurz určen: Všem, kteří si chtějí získat základní přehled o práci mzdové účetní a principy odměňování Začínajícím mzdovým účetním, finančním účetním, personalistům, manažerům, podnikatelům, zájemcům o obor mzdové účetnictí Co všechno ...

PRACOVNÍ PRÁVO + AKTUALITY pro rok 2021

Květen 2021   Cíle kurzu: Na webináři Pracovní právo + Aktuality pro rok 2021 se seznámíte se základy pracovního práva. Popis: Komu je kurz určen: Všem, kteří si chtějí získat základní přehled z oblasti pracovní právo Začínajícím mzdovým účetním, finančním účetním, personalistům, manažerům, podnikatelům, zájemcům o obor mzdové účetnictí Program: Zákoník práce Pracovněprávní ...

Public Relations a krizová komunikace (nejenom s médii)

Prosinec 2021   Dozvíte se, jak účinně podržet pověst vaší firmy v případě nenadálé negativní a pro firmu krizové události. Seznámíte se s možnými variantami, zákonitostmi i nástroji krizové komunikace. Naučíte se odolat tlaku, který se přenáší na celou firmu. Získáte možnost jedné online konzultace zdarma po skončení semináře. * • typy negativních až opravdu krizových událostí, ...

Podzimní škola pohotových komunikačních dovedností

Listopad 2021   Nacvičíte si komunikaci s lidmi, kteří mají na vše vyhraněné názory i povahu. Zjistíte, jak se bránit proti hlouposti, zlobě a manipulaci. Během semináře si připravíte pro sebe lepší komunikační taktiky a praktiky k využití v každodenním životě. * • racionální a emocionální typy lidí a způsoby jejich komunikace, • komunikační triky proti zlobě a manipulaci, • ...

Moderní Public Relations – manuál komunikace s médii

Říjen 2021   Zorientujete se v základech budování vztahů s médii, odnesete si vlastní PR manuál a budete vědět, jak připravovat tiskové zprávy a další akce pro média. * • nástroje a postupy PR, • Public Relations a jeho místo v marketingovém mixu, • postupy dobré tvorby tiskové informace: formy a techniky, práce s tématem, • co média vlastně chtějí: struktura a specifika ...

Rychločtení – stručný efektivní jednodenní trénink

Říjen 2021   Přínosy jsou uvedeny v programu semináře. Inspirativní je, že na tomto originálním know-how autora semináře Davida Grubera vyrosla za více než 35 let konání těchto seminářů řada současných známých osobností naší země ve všech oborech duševní práce. * • test dosavadního čtenářského výkonu, • důraz na co největší zlepšení čtenářského výkonu (= rychlosti a zároveň ...

Public Relations a krizová komunikace (nejenom s médii)

Říjen 2021   Dozvíte se, jak účinně podržet pověst vaší firmy v případě nenadálé negativní a pro firmu krizové události. Seznámíte se s možnými variantami, zákonitostmi i nástroji krizové komunikace. Naučíte se odolat tlaku, který se přenáší na celou firmu. Získáte možnost jedné online konzultace zdarma po skončení semináře. * • typy negativních až opravdu krizových událostí, ...

Zlepšete si koncentraci, paměť, tvořivost, motivační schopnosti

Říjen 2021   Jak ovládnout profesionální koncentraci, motivaci – jak vykonávat jakokukoliv cílevědomou činnost rychleji, přesněji, s menším počtem chyb a s menší únavou. Jak dotahovat náročnější pracovní a studijní projekty do úspěšného konce ?– jak neztroskotat v krizi po opadnutí počátečního nadšení. Vše o zvládnutí prokrastinace. Lepší zapamatování prekérních ...

Tiskovým mluvčím na zkoušku – jak se připravit na rozhovory s médii

Září 2021   V průběhu workshopu se seznámíte s principy i některými odlišnostmi komunikace se zástupci různých typů médií. Naučíte se vidět své téma z různých úhlů pohledu. Nejčastější situace si také prakticky vyzkoušíte. * • specifika vyjadřování pro různá média a v různých situacích, • jak být připraven na komunikaci s médii, • jak pracovat s vaším ...

Moderní Public Relations – manuál komunikace s médii

Srpen 2021   Zorientujete se v základech budování vztahů s médii, odnesete si vlastní PR manuál a budete vědět, jak připravovat tiskové zprávy a další akce pro média. * • nástroje a postupy PR, • Public Relations a jeho místo v marketingovém mixu, • postupy dobré tvorby tiskové informace: formy a techniky, práce s tématem, • co média vlastně chtějí: struktura a specifika ...

Rychločtení – stručný efektivní jednodenní trénink

Srpen 2021   Přínosy jsou uvedeny v programu semináře. Inspirativní je, že na tomto originálním know-how autora semináře Davida Grubera vyrosla za více než 35 let konání těchto seminářů řada současných známých osobností naší země ve všech oborech duševní práce. * • test dosavadního čtenářského výkonu, • důraz na co největší zlepšení čtenářského výkonu (= rychlosti a zároveň ...

Věcná práva v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na praktické problémy - ON-LINE

Červen 2021   Program semináře: * Základní otázky materiální publicity a nabývání od neoprávněného v dosavadní rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky (vysvětlení pojmů, předpoklady a podmínky zákonné úpravy, jednotlivé modelové situace, vazba na společné jmění manželů, ochrana před d...

Věcná práva v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na praktické problémy

Červen 2021   Program semináře: * Základní otázky materiální publicity a nabývání od neoprávněného v dosavadní rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky (vysvětlení pojmů, předpoklady a podmínky zákonné úpravy, jednotlivé modelové situace, vazba na společné jmění manželů, ochrana před dobrověrným nab...

Excel Academie (modul 7) - pokročilá analýza dat

Květen 2021   Předpokládané ...

DSM Architect

Duben 2021   Kurz je zaměřen na plánování a realizaci projektu. Zde se naučíte plánování a škálování hardwaru, stejně jako správnou konfiguraci pro jednotlivá prostředí. Probereme také témata týkající se bezpečnosti a údržby. Tento kurz tvoří základ pro další moduly SIT. * Kurz je zaměřen na plánování a realizaci projektu. Zde se naučíte plánování a škálování hardwaru, stejně jako správnou konfiguraci pro jednotlivá prostředí. Probereme ...

Úvod do Firebase

Květen 2021   Firebase je platforma vyvinutá společností Google pro vytváření mobilních a webových aplikací. V rámci tohoto školení se seznámíte s jednotlivými nástroji Firebase a naučíte se je využívat na praktických příkladech. Lektor předvede vytvoření nového projektu i demonstraci již dlouhodobě fungujícího projektu s výrazným objemem provozu.  * Firebase je platforma vyvinutá společností Google pro vytváření mobilních a webových ...

Jazyk SQL – základy manipulace s daty v SQL Serveru

Květen 2021   Kurz je určen pro analytiky, manažery a vývojáře, kteří potřebují získávat a analyzovat data z SQL Serveru. Účastníci se naučí manipulovat s daty v prostředí programu SQL Server Management Studio (SSMS). Seznámí se s příkazy Transact-SQL (T-SQL) pro tvorbu tabulek, vkládání, úpravu a odstraňování dat. * Kurz je určen pro analytiky, manažery a vývojáře, kteří potřebují ...

Jazyk SQL – základy dotazování a manipulace s daty v SQL Serveru

Květen 2021   Kurz je určen pro analytiky, manažery a vývojáře, kteří potřebují získávat a analyzovat data z SQL Serveru. Účastníci se naučí orientovat v prostředí programu SQL Server Management Studio (SSMS), používat jazyk T-SQL (Transact-SQL) pro zápis výběrových dotazů a jejich omezujících kritérií. Seznámí se s jednotlivými typy relačních vazeb mezi tabulkami a naučí ...

Windows Server 2016 - 2019 - Pokročilá správa, Hyper-V a vysoká dostupnost

Duben 2021   Kurz je zaměřen na administrátory, kteří chtějí využít technologii Hyper-V pro virtualizaci serverů, případně zajištění vysoké dostupnosti pomocí failover clusteru. Součástí školení je také seznámení s nasazením síťové distribuce zátěže (Network Load Balancing). * Kurz je zaměřen na administrátory, kteří chtějí využít technologii Hyper-V pro ...

Windows Server 2016 - 2019 - Active Directory

Duben 2021   Cílem kurzu je obeznámit jeho účastníky s adresářovou službou na platformě Microsoft Windows Server 2016 a vysvětlit koncepty, díky kterým je tato služba základem každé sítě na platformě Windows Server. Naučíte se zde jak správně navrhnout a nainstalovat Active Directory, ověřit správnost instalace, provést úvodní nastavení služby a její následnou správu zejména s ohledem na správu ...

Windows Server 2016 - 2019 - Síťové služby

Duben 2021   Na tomto kurzu získáte znalosti a dovednosti nezbytní pro správu síťové infrastruktury na platformě Microsoft Windows Server 2016. Účastnící školení se detailně seznámí s nasazením rolí DHCP a DNS serveru, dále s nasazením DirectAccess a VPN tunelů. * Na tomto kurzu získáte znalosti a dovednosti nezbytní pro správu síťové infrastruktury na platformě Microsoft Windows Server 2016. ...

Windows Server 2016 - 2019 - Instalace, konfigurace a správa serveru

Květen 2021   Tento kurz přináší účastníkům seznámení se serverovým operačním systémem Windows Server 2016, jeho funkcemi, instalací, konfigurací serverových rolí a následnou správou. Dozvíte se zde jak efektivně využít tento operační systém pro optimalizaci správy, výkonu a snížení nákladů na provoz IT infrastruktury pomocí virtualizačních a cloudových technologií. ...

Myšlenkové mapy v businessu

Srpen 2021   Techniku myšlenkových map lze uplatnit i ve skupině (týmu, firmě) a zvýšit tak kreativitu a efektivitu práce celého týmu či firmy. S využitím přirozené struktury myšlenkových map se naučíte ve vaší pracovní skupině integrovat a kombinovat velké množství individuálních myšlenek, tyto myšlenky kombinovat s různými znalostmi a generovat tak velké množství nových kreativních nápadů. Zvýší se efektivita práce, ...

[?]
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde