Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
zmeny ve zdanovani mezd v roce 2023 a rocni z uctovani zaloh za rok 2022

Studium-Kurzy.cz
HandMade by HANNDE.com

ŠKOLENÍ: Změny ve zdaňování mezd v roce 2023 a roční zúčtování záloh za rok 2022 # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

Obsah semináře * Rychlý přehled posledních novel ZDP a navazujících předpisů. * Daňové tiskopisy pro rok 2022 - 2023 (aktualizace, nové vzory – Výpočet daně a Žádost o RZZ, problémy při vyplnění Přílohy č. 1 Vyúčtování DPZ „Počet zaměstnanců“ – včetně home-officu, lhůty pro zpracování a rozšíření subjektů, kteří jsou od 1. 1. 202
Obsah semináře * Rychlý přehled posledních novel ZDP a navazujících předpisů. * Daňové tiskopisy pro rok 2022 - 2023 (aktualizace, nové vzory – Výpočet daně a Žádost o RZZ, problémy při vyplnění Přílohy č. 1 Vyúčtování DPZ „Počet zaměstnanců“ – včetně home-officu, lhůty pro zpracování a rozšíření subjektů, kteří jsou od 1. 1. 2023 povinni podávat formulářová podání elektronicky v souvislosti se zřízením datových schránek). * Stručný přehled změn ve zdaňování mezd pro rok 2023 (zvýšení limitů pro podání DAP, daňové osvobození odměn členů okrskových volebních komisí, zvýšení průměrné a minimální mzdy s dopady na daňové parametry a sazbu daně v roce 2023, zvýšení limitu pro osvobození peněžního příspěvku na stravování) a aktuální výklady k dané problematice. * Novinky a aktuality v roce 2022: - Nová sleva za zastavenou exekuci. - Daňová podpora nízkoemisních vozidel poskytnutých zaměstnancům bezplatně pro služební i soukromé účely – snížení nepeněžního příjmu od 1. 7. 2022 na 0,5 % ze VC, a zpětně od počátku roku při RZZ, nebo v rámci DAP (přepočtem výše příjmu při vydání Potvrzení). - Daňová podpora Ukrajiny v roce 2022 (zvýšení max. limitu pro odečet darů, rozšíření okruhu účelů, na které lze dary poskytnout a okruhu příjemců, jak uplatní zaměstnanci dary poskytnuté na podporu Ukrajiny a jak daňoví nerezidenti z Ukrajiny – zjednodušené prokazování, kdy do RZZ a kdy přes DAP; a daňové osvobození ubytování poskytnuté ukrajinskému zaměstnanci a jeho rodinnému příslušníkovi, který opustil Ukrajinu z důvodu válečného konfliktu). * Vypořádání daňové povinnosti u zaměstnanců daňových nerezidentů (problematika určení daňové příslušnosti, rozdíly při poskytování daňových úlev u nerezidentů z EU - EHP a z tzv. třetích států vč. poplatníků z Ukrajiny a kdy lze provést u nich RZZ). * Roční zúčtování záloh za rok 2022 – legislativní rámec, změny, lhůty a daňové parametry při RZZ, způsob vypořádání daňové povinnosti u FO po uplynutí roku, povinnosti poplatníka a plátce daně při ročním zúčtování, kdy má zaměstnanec právo požádat o roční zúčtování a kdy povinnost podat DAP, náležitosti žádosti o roční zúčtování, dodatečné učinění prohlášení k dani, jak vypořádat daňovou povinnost u zaměstnance s příjmy zdaněnými srážkovou daní dle § 6 odst. 4 ZDP (kdy do DAP a kdy do RZZ), a s příjmy dle § 5 odst. 4 ZDP nevyplacenými v čistém v některém kal. měsíci zcela nebo zčásti, vypořádání přeplatků z RZZ a doplatků na daňových bonusech, atd. * Podmínky pro uplatnění nezdanitelných části základu daně (dary na veřejně prospěšné účely, příspěvky poplatníka na penzijní a životní pojištění a úroky z úvěrů na financování bytových potřeb). * Uplatnění roční slevy na druhého z manželů a školkovného, dalších slev na dani při RZZ (základní, na invaliditu, na průkaz ZTP - P, na studenta a úhradu za zkoušku v rámci dalšího vzdělávání). * Problematika daňového zvýhodnění na vyživované děti a soustavné příprava na budoucí povolání (vč. děti svěřených soudem do střídavé nebo společné péče obou rodičů a na zletilé studující dítě, kterému byl zpětně přiznán ID pro invaliditu 3. stupně nebo které uzavřelo sňatek). * Jak opravit dluhy na záloze nebo dani u zaměstnanců dle § 38i ZDP. * Různé další aktuální informace a nahlédnutí do nového Pokynu GFŘ D-59 (který nahradí Pokyn D-22). * Zajímavé judikáty a příspěvky KV KDP související se zdaňováním mezd. Výklad bude ilustrován na příkladech a pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál (prezentace). Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře.

Obsah kurzu - školení     Obsah semináře * Rychlý přehled posledních novel ZDP a navazujících předpisů. * Daňové tiskopisy pro rok 2022 - 2023 (aktualizace, nové vzory – Výpočet daně a Žádost o RZZ, problémy při vyplnění Přílohy č. 1 Vyúčtování DPZ „Počet zaměstnanců“ – včetně home-officu, lhůty pro zpracování a rozšíření subjektů, kteří jsou od 1. 1. 2023 povinni podávat formulářová podání elektronicky v souvislosti se zřízením datových schránek). * Stručný přehled změn ve zdaňování mezd pro rok 2023 (zvýšení limitů pro podání DAP, daňové osvobození odměn členů okrskových volebních komisí, zvýšení průměrné a minimální mzdy s dopady na daňové parametry a sazbu daně v roce 2023, zvýšení limitu pro osvobození peněžního příspěvku na stravování) a aktuální výklady k dané problematice. * Novinky a aktuality v roce 2022: - Nová sleva za zastavenou exekuci. - Daňová podpora nízkoemisních vozidel poskytnutých zaměstnancům bezplatně pro služební i soukromé účely – snížení nepeněžního příjmu od 1. 7. 2022 na 0,5 % ze VC, a zpětně od počátku roku při RZZ, nebo v rámci DAP (přepočtem výše příjmu při vydání Potvrzení). - Daňová podpora Ukrajiny v roce 2022 (zvýšení max. limitu pro odečet darů, rozšíření okruhu účelů, na které lze dary poskytnout a okruhu příjemců, jak uplatní zaměstnanci dary poskytnuté na podporu Ukrajiny a jak daňoví nerezidenti z Ukrajiny – zjednodušené ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Katarína Dobešová - Odbor 15 – Příjmové daně Ministerstva financí, vrchní ministerský rada, specialistka v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, autorka a spoluautorka odborných publikací, zkušená lektorka v oblasti přípravy mzdových účetních
  • PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ: Po obdržení přihlášky zašleme objednateli [účastníkovi] potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář [semináře] s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu 84141061 - 0100 [KB, pobočka Praha 6]. Daňový doklad [fakturu s vyúčtováním] obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad. Ve vložném [cena semináře] je zahrnuto drobné občerstvení. Při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce. Registrace účastníků na semináři je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře. Registrace účastníků seminářů konaných ve Starých Splavech je od 10.30 do 11.00 hodin [ubytování účastníků od 9.00 hodin].

SEARCHŠkolení: Změny zdaňování


Únor 2023 # Lide prirozene reaguji na zmeny velmi odlisne. S radosti prijmeme informaci o zvyseni platu, avsak zmena chovani nebo zazitych navyku pro nas muze predstavovat problem. V pripade potrebne zmeny prochazime nasledujicimi fazemi: sok, odmitnuti, vztek, odpor, prozkoumavani a prijeti. Nekteri zamestnanci potrebuji v ramci ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Květen 2023 # Lide prirozene reaguji na zmeny velmi odlisne. S radosti prijmeme informaci o zvyseni platu, avsak zmena chovani nebo zazitych navyku pro nas muze predstavovat problem. V pripade potrebne zmeny prochazime nasledujicimi fazemi: sok, odmitnuti, vztek, odpor, prozkoumavani a prijeti. Nekteri zamestnanci potrebuji v ramci ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Březen 2023 # Naučte se plánovat změny tak, aby nevyšuměly Už se vám někdy stalo, že změny, které jste naplánovali, nedopadly podle vašich představ? Měly sporné výsledky, nebyly dobře přijaty, nepodařilo se je nikdy dokončit a vypilovat, nebo dokonce úplně vyšuměly? Pak nejste sami, takto dopadá velké ...   Kurz od firmy: Top Vision


Srpen 2023 # Organizační management a vedení lidí # Určeno pro ředitele společností, strategické a personální manažery a specialisty věnující se systémovým změnám ve společnosti, manažery přijímající nové přístupy v řízení lidí, leadery společností. cíl Razantní změny na trhu práce přinášejí nutnou reakci ze ...   Kurz od firmy: STUDIO W
Únor 2023 # Na semináři získáte aktuální přehled změn ve mzdové a personální oblasti. * Slevy na pojistném na sociální pojištění od 1. 2. 2023 – zákon č. 216 - 2022 Sb.: Okruh zaměstnanců, na něž je možné slevu uplatnit • podmínky pro uplatnění slevy – kratší pracovní doba • maximální výše příjmu za měsíc • ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Únor 2023 # Na semináři získáte aktuální přehled změn ve mzdové a personální oblasti. * Slevy na pojistném na sociální pojištění od 1. 2. 2023 – zákon č. 216 - 2022 Sb.: Okruh zaměstnanců, na něž je možné slevu uplatnit • podmínky pro uplatnění slevy – kratší pracovní doba • maximální výše příjmu za měsíc • ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Únor 2023 # Na semináři získáte přehled o pravidlech provádění zahraničního obchodu z pohledu uplatňování DPH, vykazování INTRASTATu a provádění celních předpisů v roce 2023. V rámci výkladu budou prezentována pouze témata, která doznala změn. V ostatních oblastech bude výklad zaměřen na zajímavé nebo problematické aspekty ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Únor 2023 # Na semináři získáte přehled o pravidlech provádění zahraničního obchodu z pohledu uplatňování DPH, vykazování INTRASTATu a provádění celních předpisů v roce 2023. V rámci výkladu budou prezentována pouze témata, která doznala změn. V ostatních oblastech bude výklad zaměřen na zajímavé nebo problematické aspekty ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Březen 2023 # Cílem semináře je poskytnout ucelený přehled novinek, které přinese (aktuálně připravovaná) významná transpoziční novela zákoníku práce. Novela zapracovává dvě významné směrnice Evropské unie, a to směrnici o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii a směrnici o ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Březen 2023 # Cílem semináře je poskytnout ucelený přehled novinek, které přinese (aktuálně připravovaná) významná transpoziční novela zákoníku práce. Novela zapracovává dvě významné směrnice Evropské unie, a to směrnici o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii a směrnici o ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Únor 2023 # Akreditace: MV - AK - PV-881 - 2021; Schvalování technické způsobilosti vozidel (webinář) Cíl semináře Seminář představí všechny oblasti oblastí schvalování technické způsobilosti. Zaměří se nejen na správnou aplikaci zákona č. 56 - 2001 Sb., ale i na změny, které se očekávají v roce 2023. ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.


Únor 2023 # Akreditace: MV - AK - PV-907 - 2022; Změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, biometrické údaje, zkušenosti a problémy z aplikační praxe (webinář) Cíl semináře Prohloubení a doplnění teoretických i praktických znalostí nezbytných pro zajišťování výkonu státní správy na úseku ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.


Změny ve zdaňování mezd v roce 2023 a roční zúčtování záloh za rok 2022

Strana: | 1 << | 2 | 3 | >> 4 | Celkem: 34 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Změny | zdaňování | mezdhttps://studium-kurzy.cz/skoleni_104310_zmeny-ve-zdanovani-mezd-v-roce-2023-a-rocni-zuctovani-zaloh-za-rok-2022.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde